ARRANGEMENTER

Få dit arrangement i arrangementskalenderen
ØkoWeb DK
Arrangements-kalender

Alle møder, udstillinger og lignende arrangementer kan optages på arrangements-kalenderen.

Dog skal arrangementet have miljø, fødevarer eller jordbrug som en væsentlig del af indholdet.

Optagelsen af gratis.

Hvis du ønsker et arrangement optaget, kan du gøre det ved at sende en e-mail til

redaktionen@ecoweb.dk

Brevets emne skal være: "ARRANGEMENTS-KALENDER" og det skal indeholde følgende oplysninger:
  • Arrangementets navn
  • Sted
  • Dato(er) og starttidspunkt
  • Tema, hovedbegivenhed eller anden kort angivelse af arrangementets karakter.
  • Arrangørs navn, adresse, telefon og e-mail-adresse
  • Indsenders navn, adresse, telefon og e-mail adresse.
  • Evt. adresse til hjemmeside om arrangementet.

    Send venligst brevet i god tid. Vi forbeholder os retten til en vis ekspeditionstid.

Virksomheder der ønsker oprettet link til et kommercielt arrangement kan opkræves 125,00 kr. pr. link (excl. moms).

Forhør eventuelt nærmere om mulighederne for at få oprettet en hjemmeside for arrangementet på ØkoWeb Danmark.