BESØGS-STATISTIK
Tal for brugen af ØkoWeb'en
ØkoWeb DK
Kolofon
Prisliste
Daglig brug af ØkoWeb'en i årene 1999, 2000 og 2001 (gennemsnit)
Måned Daglige hentninger
af nyhederne
Daglige brugere af hele ØkoWeb'en
1999 -Januar 63 109
1999 -Februar 71 138
1999 -Marts 79 153
1999 -April 65 136
1999 -Maj 91 181
1999 -Juni 241 568
1999 -Juli 151 488
1999 -August 312 607
1999 -September 366 752
1999 -Oktober 309 742
1999 -November 373 760
1999 -December 273 651
2000 - Januar 382 701
2000 - Februar 414 781
2000 - Marts 422 954
2000 - April 292 762
2000 - Maj 306 782
2000 - Juni 270 760
2000 - Juli 172 643
2000 - August 267 765
2000 - September 295 732
2000 - Oktober 320 828
2000 - November 386 951
2000 - December 271 779
2001 - Januar 376 828
2001 - Februar 390 892
2001- Marts 445 952
2001 - April 352 922
2001 - Maj 371 899
2001 - Juni 299 913
2001 - Juli 419 853
2001 - August 734 1018

Tallene for nyt-siden dækker det antal gange, som forsidens nyt-side er hentet (typisk ved opslag på forsiden).

Antal brugere (Unique User Sessions) dækker over antallet af personer, som har læst én eller flere sider på domænet www.ecoweb.dk. Bemærk, at antallet brugere inkluderer de internationale brugere, som går direkte til ØkoWeb'ens engelske side Organic.dk eller IFOAM's hjemmeside som ØkoWeb Danmark også har administreret. Dette er en af årsagerne til, at tallet for "antal brugere" ofte er større end det antal gange, nyhedssiden er hentet.

Af de underliggende sider i ØkoWeb-systemet, er ØkoLink-listen og Markedspladsen meget besøgt. I august 2001 hentedes disse to sider omkring 80 gange i døgnet. I samme periode hentedes Stalddørskataloget omkring 100 gange i døgnet i døgnet.

Målt i MegaByte hentes der dagligt cirka 70 MB på ecoweb.dk-domænet (Primo 2001).

Bemærk, at besøgstallet falder markant i forbindelse med ferier, weekends og helligdage. Det ses tydeligst for december, sommerferiemånederne samt den måned påsken falder i.