ØkoWeb Danmark
Nyt fra den økologiske verden
På dansk:
Øko-nyt
Markedsplads
Links

In English:
Eco-news
Marketplace

 

Grovkornet aprilspøg

Under denne titel har Danske Slagterier sendt et indlæg til ØkoWeb Danmark som en reaktion på årets redaktionelle bidrag til 1. aprilsnar.

Det siger noget om fantasiløsheden, at redaktionen for ØkoWeb Danmark ikke selv har været i stand til at lave en ordentlig aprilsnar - men i stedet offentliggør en særdeles grovkornet "spøg" om Fødevareministeriets og Danske Slagteriers bestræbelser på at få lukket op for markeder, der har indført forbud mod import af kød fra EU på grund af mund- og klovesygen i Storbritannien, Irland, Frankrig og Holland.

Hvis emnet ikke var så alvorligt, kunne man trække på skulderen af ØkoWebs idéforladte aprils-nar. Hvad er egentlig meningen med at gøre grin med myndigheders og brancheorganisationers forsøg på at få genåbnet en eksport, der er af vital interesse for landet - også for de producenter, der står ØkoWebs hjerte nært? Det turde vel være redaktionen bekendt, at både myndigheder og brancheorganisationer i Danmark har gennemført skrappe foranstaltninger for at hindre, at den smitsomme husdyrsygdom spredes her til landet - med de katastrofale følger, det kunne få.

Udover økonomiske interesser står der så sandelig også dyrevelfærdsmæssige interesser på spil. Mund- og klovesyge vil medføre en masse invaliderede husdyr. Man vil se dyr, der næsten ikke kan stå på benene, med sår i mundhulen, en smågrisedødelighed på 60-70 procent, aborter med videre. Det turde være indlysende, at ingen kan ønske sig, at Danmark skulle blive ramt af den sygdom.

Det gælder vel også ØkoWeb - eller gør det? Man kan have sine tvivl efter den stupide aprilsnar, som redaktionen burde være den første til at beklage.