ØkoWeb Danmark

Nyt fra den økologiske verden

På dansk:

Øko-nyt

Markedsplads

Links

In English:

Eco-news

Marketplace

 

Pressemeddelelse fra Økologiens Hus

14. juni

Massivt arbejde i gang for de økologiske høns
Økologer afviser forslag om at klippe hønsenes næb af; arbejder med ny forskning, vejledning og regler

De økologiske producenter kan ikke støtte forslaget om at tillade næbtrimning af økologiske høns, et forslag der i dag er kommet fra Peter Sandøe, formand for Det Dyretiske Råd.

- Vi er heller ikke tilfredse med de problemer, der er med fjerpilning og dødelighed i nogle økologiske besætninger. Men løsningen er ikke at klippe næb af vores høns og lukke dem inde i mørke rum igen. Det siger Jørgen Pedersen, formand for Brancheforeningen for økologiske Æg- og Fjerkræproducenter.

De økologiske producenter er banebrydere på dyrevelfærd. Men når man tager store nye udfordringer op, sker det ikke uden, at man får problemer. De økologiske producenter og Fødevareministeriet har derfor igangsat:

* En massiv forskningsindsats, der skal løse problemer med bl.a. fjerpilning

* En stribe af nye forsøg på gårdniveau med nye strategier for optimal velfærd

* Arbejde med en ny Velfærdskommission, der tager ud, hvor der er problemer

* Ny opdrætsindsats for økologiske hønniker

* Afprøvninger af nye hønseracer

* Et intensivt arbejde med forbedring af regler for økologisk produktion

Køb af øko-æg støtter arbejdet for dyrevelfærd
Rapporten fra Det Dyreetiske Råd dokumenterer også de økologiske producenters indsats for velfærd for økologiske høns.

- At Peter Sandøe, formand for Det Dyreetiske Råd, udtaler, at han køber økologiske æg, opfatter vi også som en anerkendelse af vores fortsatte arbejde for øget dyrevelfærd, siger Jørgen Pedersen.

Oprustning på forskning og udvikling
- Vi arbejder målrettet og intensivt med forskning og udvikling på problemerne og har et intensivt arbejde i gang med Fødevareministeriet, der skal styrke regler på området samt udvikle nye former for velfærdsvurderinger, der ligger ud over regelgrundlaget. Vi har også fundet løsninger på visse sygdomsproblemer forbundet med, at hønsene går frit i naturen.

- Nogle problemer, såsom at konventionelle hønseracer er avlet for at lægge mange æg og leve i bur, kan ikke løses fra dag til dag. Det kræver avlsarbejde, som udvikler høns, der kan leve naturligt i flok uden at hakke hinanden, siger Jørgen Pedersen.

Nye regler på vej
Samtlige velfærdsproblemer for økologiske høns vurderes i et udvalg under Fødevareministeriet, og det forventes, at en række forbedringer af reglerne er på vej, samt at helt nye former for velfærdsvurderinger lægges over som en ekstra sikring af, at alle økologiske æg kommer fra høns, der har haft et godt liv. Branchen arbejder med etablering af en Velfærdskommission, der tager ud til besætninger, der har problemer. Det arbejde har været i gang i ni måneder.

De økologiske producenter har i forvejen sikret opstramninger om flokstørrelse, adgang til udendørsarealer og andre forhold, der påvirker fjerpilning og velfærd.

- Adgang til dagslys, adgang til en hønsegård, rigelig plads og bevægelsesfrihed og et intakt næb er vigtige forudsætninger for, at en høne kan have et godt liv. De forhold vil vi ikke ændre på, men hellere løse de problemer, der opstår, når hønsene får disse muligheder for naturlig adfærd. Der er ingen vej tilbage til burene.

Yderligere oplysninger:

Jørgen Pedersen, tlf. 75 55 31 46.

Paul Holmbeck, Økologiens Hus tlf. 87 32 27 06 86 11 53 10