Poul Pedersen drikker mælk
Thises chef bryder sig ikke om mælk
- men ved udvidelsens indvielse måtte han for pressens skyld drikke et glas

 

Thise Mejeri udvider - men på jysk
11. august 2005

En række medier har på det seneste bragt nyheden om, at Thise Mejeri nu udvider for 50 mill. kr. Salgschef Mogens Poulsen oplyser i dag, at investeringerne skal ses over en længere periode, som endnu ikke er fastlagt præcist. Sikkert er det dog, at man om en måned udvider med to nye tappemaskiner, men først næste år ventes ny tappehal og skummesal, hvorefter man planlægger at bygge nyt ostelager. Ialt en udvidelse på 4000 m2 fordelt over et par år.

Thise har haft succes med at være det lille kreative mejeri i det nordlige Jylland, og Mogens Poulsen fremhæver, at man fortsat rummer den galskab som kræves for at udvide i Salling, når mejeriets kunder bor i hovedstadsområdet og i de store universitetsbyer hundredevis af kilometer borte.

Som straf for Thises foragt for store mejerier, har skæbnen imidlertid gjort mejeriet til et af landets største. Thises største problem er stadig at skaffe mælk nok, specielt Jersey-mælk. Mejeriet overtager 1. oktober syv jersey-producenter fra storebror Arla men har ifølge monopol-reglerne lov til at allerede nu at hente 20 procent af de kommende leverandørers mælk. Arla har imidlertid modsat sig, at de 20 procent hentes hos blot én eller to producenter, og Thise bruger derfor store ressourcer på hver morgen at køre rundt til de syv producenter og hente en femtedel af dagens malkning.

Fra oktober ventes problemerne dog at være løst for en tid. Da udvides Thises samlede indvejning med 50 procent så den bliver 42 mill.kg. årligt. For at sælge mælken skal Thise dog fortsat opfinde nye koncepter. Minimælken havde Thise ikke længe for sig selv, og for et par måneder siden ophørte også monopolet på Jersey-mælken, da Arla lancerede en Mejse Jersey i Dansk Supermarked. Mogens Poulsen fremhæver dog, at Thise allerede i efteråret vil have et nyt koncept klar i Coop-butikkerne med det formål atter skal bringe Thise det nødvendige skrift foran i produktudviklingen.


Thises udvidelse (fotograferet under indvielsen i 2008 - tre år efter denne artikels offentliggørelse)

Lagt på nettet d. 11. aug. 2005