Andre artikler

Nyheder

In English:
Eco-news
Marketplace

Læs også om:
Høstmarked på et dambrug

Økologisk søsætning
af Thys nye vikingeskib

Thy Mors Økologi
Pølser fra den grillen, som
bruges til økologisk
servering sommeren igennem

Søndag søsattes Thys første vikingeskib, Thor af Neessund, fra Limfjordcentret ved Doverodde Købmandsgård. Søsætningen var en af de helt store begivenheder i Thy, og det blev samtidig en stor økologisk begivenhed. Netværket Thy Mors Økologi sikrede, at de 2 - 3000 besøgende stort set spiste økologisk dagen igennem.

Netværket består af nogle samarbejdende bedrifter og hjælpere. Gruppen har bl.a. købt en stor grill, som sikrede pølser til folket og oksekød til de over hundrede spisende gæster om aftenen. Hele Limfjordscentrets restaurationskøkken serverede i dagens anledning også økologisk mad.

Thy er samtidig hjemstavn for landets førende økologiske bryggeri, Thisted Bryghus, som havde sendt rigelige mængder af økologisk øl til stedet. Landsdelens isfabrik, Polar Is, fremstiller de eneste industrielt fremstillede økologiske ispinde, og de var naturligvis også til rådighed i den voldsomme varme.

Læs mere om søsætningen i magasinet Viking

Lagt på nettet d. 4. sept. 2005