Andre artikler

Nyheder

In English:
Eco-news
Marketplace

Dyrenes Beskyttelse:
Relancering af mærke for velfærd

9. januar 2006

Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Det nye mærke, hvor organisationens logo indgår i centrum, en stilliseret grisehale og et æg.
Det røde segl - Dyrenes Beskyttelse
"Det Rød Segl" som nu går på pension.

"Det Røde Segl" som har været brugt på blandt andet svinekød får nu en afløser, blandt andet i erkendelse af, at mærket aldrig har fået den effekt, som det var tiltænkt.

Mærket har siden 1992 især været flittigt brugt af kødvirksomheden Friland på svinekød, men det er aldrig - som for eksempel Ø-mærket - slået igennem som et mærke forbrugerne går efter, når de køber ind.

Bag mærket står Dyrenes Beskyttelse, og det er ikke forbeholdt økologisk kød men kan i princippet tildeles alle dyr, som opfylder de krav, organisationen stiller til dyrenes forhold. Organisationen indgår i hvert enkelt tilfælde aftale med de firmaer og producenter, som ønsker at anvende det.

For at sikre, at kravene overholdes har Dyrenes Beskyttelse oprettet en kontrolenhed - DB Kontrol, som jævnligt besøger de landmænd, som er tilsluttet ordningen.

Kravene for at bruge mærket bygger på fem overordnede punkter:

  • Dyrene skal altid have frihed til at kunne bevæge sig frit og have mulighed for at udvise normal adfærd
  • Dyrene må ikke lide overlast fysisk eller psykisk
  • Dyrene må ikke sulte, men skal have fri adgang til naturlige fodermidler og vand, således at de kan opretholde god sundhed og vigør
  • Dyrene må ikke udsættes for unødig smitte eller lide anden overlast
  • Dyrene må ikke på nogen måde skræmmes eller unødigt stresses.

For hver produktionstype har organisationen opstillet særlige krav:

Kalve

Kødkvæg

Svin

Fjerkræ

Læs mere om Dyrenes Beskyttelse