Andre artikler

Nyheder

In English:
Eco-news

Gå til:
Kongres-hjemmeside


Økologisk Kongres 2006:
Større og mere international

18. januar 2006

Der er ved at være tradition for, at Økologisk Kongres holdes hvert andet år, men konceptet udvikles og bliver stadig større. I år har arrangørerne taget yderligere et skridt og gjort den international.

Kongressen holdes sidst i Odense Kongrescenter, hvor der også er plads til en økologisk udstilling. Udover den danske kongres inviteres udenlandske eksperter i år til en særlig engelsksproget afdeling af kongressen med indlæg om nye økologiske forskningsresultater.

Danskere - både forskere og andre - er også velkomne til indsende forslag til oplæg til den engelske kongresdel. Deadline for indsendelse af forslag er d. 15. februar 2006.

Den økologiske udstilling er åben for publikum, så økologisk interesserede folk fra Odense kan kigge forbi og få ny inspiration.

Sidste gang kongressen blev holdt - i 2004 - deltog 630 i selve kongressen, mens 55 virksomheder og institutioner havde stand på udstillingen.

Traditionen for økologiske kongresser blev grundlagt for år tilbage i et loftslokale på Den Økologiske Landbrugsskole i Åbybro. Et halvt hundrede deltagere lyttede til indlæg fra konsulenter m.v. Senere blev kongressen  knyttet til generalforsamlingen for Landsforeningen Økologisk Jordbrug, men i år 2000 fik den sin næværende form på Pejsegården i Brædstrup. Allerede dengang var det et stort arrangement med flere udlandske oplægsholdere og indlæg af daværende fødevareminister Ritt Bjerregaard. Se reportage og billeder fra Økologisk Kongres 2000.

Blandt andre større økologiske arrangementer i Danmark kan nævnes IFOAM konferencen i 1996, som også omfattede den første såkaldte økologiske verdensudstilling. Abstracts fra konferencen er stadig til rådighed.

Desuden holdt fødevareminister Ritt Bjerregaard i 2001 en velbesøgt konference i Nordsjælland med det formål at presse EU kommissionen i en mere økologisk retning. Også her var en økologisk udstilling tilknyttet.