Andre artikler

Nyheder

In English:
Eco-news


Sjællands Odde:
Økologisk golf på banen igen
7. februar 2006

Der bliver nu gjort endnu et forsøg på at etablere en økologisk golfbane på Sjællands Odde. Gårdejer Christian Eriksen har tidligere søgt om at få tilladelse til etablering af banen, men sidste år satte miljøminister Connie Hedegaard en stopper for etablering af nye golfbaner, indtil der var fastlagt retningslinier for, hvor og hvordan de kunne etableres.

Nu har det såkaldte Golfudvalg imidlertid udsendt sin rapport om mulighederne for etablering af nye golfbaner, og dermed bliver der mulighed for at søge igen, og Christian Eriksen oplyser, at han og hans hustru Rikke vil gøre forsøget.

Et af problemerne i forbindelse med golfbanen på Sjællands Odde er, at den naturligt nok kommer meget tæt på havet. Den er planlagt til at ligge næsten ude på Oddens spids nær færgehavnen, hvor Odden er under en kilometer bred, og  retningslinierne kræver, at der normalt skal være mindst 300 meter til kysten. Den grænse bliver helt umulig at overholde. Til gengæld fremhæves det i de nye retningslinier, at det i særlige tilfælde vil være muligt at dispensere fra kravet om afstand til kysten, hvis det ikke forringer kystlandsskabet.

Den økologiske driftsform kan her være en fordel, idet det netop er idéen at golfbanen skal passes bedst muligt ind i landskabet.

Det er ikke første gang Eriksen-familien går foran i den økologiske udvikling. Christian Eriksens bedstefar var blandt pionererne, da han i 1951 etablerede et biodynamisk landbrug med malkekøer, og Christians far var blandt de første landmænd som allerede i 1980'erne leverede biodynamiske grønsager til Dansk Supermarked og senere var blandt de første til at levere økologisk mælk til det daværende Mejeriselskabet Danmark - i dag Arla. Han var også tidligt med at bruge computerregistrering af køernes forbrug af kraftfoder.

Christian Eriksens gård ligger meget tæt på den fædrene gård, hvorfra han nu har købt 75 hektar, så han i alt har 106 hektar jord. Heraf er det planen, at 35 hektar på den økologiske golfbane. Hans far, Niels Erik Eriksen, har i dag sat køerne ud og erstattet dem med kødkvæg.

Se også:

Miljøministerens seneste pressemeddelelse om golfbaner