Andre artikler

Nyheder

In English:
Eco-news


Fugleinfluenza:
Økologiske høns holdes inde
16. februar 2006 - opdateret d. 20. feb.

Fugleinfluenzaen er ved at gøre sit indtog i Danmark, og Fødevarestyrelsen har udsendt en bekendtgørelse om, hvordan opdræt af fugle skal foregå i den særlige situation. De nye regler betyder blandt andet, at høns - herunder økologiske  - skal holdes under tag, hvis der er tale om erhvervsfjerkræ. Hobbyfjerkræ skal ikke holdes under tag - men styrelsen anbefaler det. Der er heller ikke krav om, at ænder, gæs og strude holdes under tag

Reglen strider imod de generelle økologiske regler, som kræver, at økologiske høns og andre dyr har adgang til det fri.

Plantedirektoratet, som administrerer regler og kontrol med økologiske landmænd har meddelt, at økologiske høns - indtil videre - fortsat betragtes som økologiske - selv om de holdes inde a.h.t. risikoen for fugleinfluenza. Det samme gælder, hvis ænder, gæs og strudse holdes under tag - selv om det ikke er et krav.

Det er uvist, hvor længe de særlige regler gælder. Plantedirektoratet varsler, at de kan blive ændret, hvis den særlige situation varer længe.

Alle øvrige regler for økologisk produktion - for eksempel indendørs pladskrav og kravet om, at hønse skal have økologisk foder - skal naturligvis fortsat overholdes.

De fleste større producenter af økologisk fjerkræ vælger at følge reglerne og sætte lukke deres fjerkræ inde eller under tag.

Enkelte har dog givet givet udtryk for, at det er meningsløst at drive økologisk produktion, hvis de ikke dyrene ikke må komme ud (se udtalelser fra andeproducent Christian Hansen). Det kan derfor ventes, at nogle venter at stoppe med produktion af økologisk fjerkræ - permanent eller i en periode, indtil situtationen er mere afklaret.