Andre artikler

Nyheder

In English:
Eco-news

Find markvandringer og møder på
KalenderenForsøg med biodynamisk dyrkning efter
Maria Thuns Såkalender 2006

21. juni 2006
Økologiske og biodynamiske landmænd afprøver Maria Thuns Såkalender. Er såkalenderen en hjælp til bedre udbytte og kvalitet i markafgrøder? Hvordan virker såning, jordbehandling og høst på gunstige og ugunstige tidspunkter på kartofler, vårhvede, oliehør, majs og gulerødder? Det afprøver en række økologiske og biodynamiske landmænd i Jylland, på Sjælland og på Falster i år for at få registrerede, danske erfaringer med såkalenderen. På Statens Forsøgscenter Flakkebjerg ved Slagelse er der desuden forsøg med korn, hørfrø, radiser og rucola.


Skal kartoflerne hyppes efter Maria Thuns Såkalender - eller skal man blot gøre det, når man selv synes? Det vil forsøgene måske kunne vise noget om.

Formålet med forsøgene er at afprøve virkningen under kontrollerede forhold af at så, jordbehandle og høste på gunstige hhv. ugunstige tidspunkter iflg. Såkalenderen. Måleparametre: vækstudvikling, udbytte, enkelte analyser af kvalitetsindikatorer (for Flakkebjerg: test af afgrødernes frø for spirevitalitet).

Det overordnede mål er at undersøge, om dyrkning efter såkalenderen kan øge afgrødernes kvalitet og kvantitet samt styrke såsædens/læggematerialets sundhed og robusthed. Projektet er tænkt som et grundlag for videre forsøg i de kommende år.

Forsøgene omfatter kartofler, vårhvede, oliehør, gulerødder, majs, rucola og radiser, fordelt på følgende steder:

Kartofler:
Ninna og Niels Bjarne Frederiksen, Sdr. Felding
Vestjyllands Højskole, Ringkøbing
Susanne Hyldegaard og Mads Lystbæk, Spjald
Knud Enna, Søris, Ølstykke

Vårhvede:
Hanne og Vagn Borg, Tistrup
Korna og Johannes Jensen, Vildbjerg
Frank T. Boddum, Ølstrup
Flakkebjerg Forsøgscenter, Slagelse

Oliehør:
Korna og Johannes Jensen, Vildbjerg
Flakkebjerg Forsøgscenter, Slagelse

Gulerødder:
Knud Enna, Søris, Ølstykke
Christa og Günther Lorenzen, Tønder

Majs:
Torben Matthiesen, Sdr. Alslev, Falster

Radiser og rucola:
Flakkebjerg Forsøgscenter, Slagelse

Alle forsøg udføres med 4 gentagelser af hhv. gunstige og ugunstige tidspunkter - der er udvalgt, så der er kun er få dage imellem.

Forsøgene gennemføres i samarbejde med konsulenterne Carsten Markussen, Hedens og Fjordens Landbrugscenter i Aulum, Frank T. Boddum, Vestjysk Landboforening i Skjern og vedr. majs med Jesper Hansen, Økologisk Rådgivning i Jyderup. Projektansvarlig på Flakkebjerg: Lise Deleuran

Projektet omfatter forsøg og information og er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Innovationsloven

Projektleder: Klaus Loehr-Petersen, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug