Find økologisk juleand, juletræ og  julegaver på:
Jul i Økoland


Oversigt:
Økologisk kød til salg

Økologiske Slagterbutikker

- i hele landet


Stadig mangel på andesteg til jul:
Minister gør juleanden lovlig

12. oktober 2006
Med et nyt nyt pilotprojekt hjælper forbrugerminister Lars Barfoed nu de økologiske andeproducenter, som har produceret ulovligt i den sidste måned. Dermed reddes de sidste - af forvejen ganske få - økologise juleænder.

Den 16. september indførte Fødevarestyrelsen nye regler for fjerkræ, som gjorde det lovpligtigt at overdække fjerkræ-flokke herunder økologiske ænder. Reglerne ville blive håndhævet fra 1. oktober. Da det i praksis er umuligt at overdække store fritgående andeflokke, betød det i praksis, at økologer skulle slagte ænderne, inden de var slagtefærdige.

I forvejen havde de fleste producenter besluttet at lukke eller begrænse deres produktion allerede i foråret, så den nye bekendtgørelse ville i realiteten gøre det af med de sidste økologiske juleænder.

Det var dog ikke alle, som straks gik i gang med at slagte de unge ænder. Flere lod ænderne gå og håbede på det bedste. De er nu blevet belønnet af forbrugerministeren, som mandag godkendte et pilotprojekt, som andeproducenterne kan tilmelde sig og dermed få lov til at lade ænderne leve videre, indtil de er klar til slagtning d. 31. oktober.

Pilotprojektet gælder kun besætninger over 100 ænder og gæs. Det kræver også, at producenterne holder særligt øje med fuglelivet omkring ænderne og opfører foranstaltninger for at skræmme fuglene væk.

Producenter som ønsker at lovliggøre deres produktion skal hurtigst muligt kontakte Fødevarestyrelsen (ellers kan de heller ikke nå det, inden ænderne alligevel skal slagtes :-)

Formanden for de økologiske æg- og fjerkræsom i Økologisk Landsforening Jan Volmar bekræfter overfor ØkoWeb, at der er producenter, som har ladet deres ænder blive på marken, og at det er dem, som nu bliver lovliggjort.

Han beklager dog, at lovliggørelsen kun gælder flokke over 100 fugle, idet mange gæs holdes mindre flokke, og de ikke bliver omfattet af pilotprojektet.

Selv om projektet således ikke sikrer økologisk andesteg på ret mange juleborde, fremhæver han projektet som politisk sejr, som forhåbentlig kan åbne for mere varige ordninger inden næste jul.

Selv om de sidste økologiske juleænder nu bliver reddet, er fakta således, at kun ganske få familier får mulighed for at sætte tænderne i økologisk andesteg i år.