Find økologisk juleand, juletræ og  julegaver på:
Jul i ØkolandAdvokat Knud Foldschack:
Manden med husene og pengene

10. januar 2007


Advokat Knud Foldshack
Advokat Knud Foldschack

Næsten dagligt ser vi i tv en lille mand som forsøger at redde huse i København. Ungdomshuset og bebyggelserne på Christiania.

Advokaten som tilsyneladende ikke ejer et jakkesæt, men som i baglommen har 15 millioner kroner til at købe et Ungdomshus.

For advokat Knud Foldschack er det dog næsten en dagligdags situation. Også i mange økologiske sammenhænge er han kendt som "manden med pengene".

I starten af 1990'erne kom en lille mand op på Landsforeningen Økologisk Jordbrug på Kystvejen i Århus. Han smed en stor bunke fonds-ansøgninger på bordet og spurgte:

Vi vil gerne gøre noget for økologien. Hvem synes I, vi skal vi give penge?

Allerede dengang var rygtet løbet, at han repræsenterede en pengetank. Ansøgningerne strømmede ind fra økologisk engagerede mennesker, som ønskede hjælp til deres projekter. Det endte med, at han arrangerede en stor konference på Fyn med Lone Dybkjær som dirigent. Omkring hundrede mennesker prøvede at hjælpe ham med hans økonomiske problemer.

Hovedkonklusionen blev, at hovedparten af pengene nok burde bruges i udlandet. Danske økologers største problem er ikke pengemangel - snarere at bruge pengene fornuftigt. Derfor valgte man at give gaver til ulands-projekter, mens man i Danmark primært investerede i projekter, man anså for kommercielt bæredygtige.

Derfor var det naturligt, at Knud Foldschack trådte til i 1999, netop da de økologiske foreninger fik millioner af staten til at drive Økologiens Hus. En fond investerede i Frederiksgade 72 i Århus, som derefter  blev lejet ud til Økologiens Hus.  Dermed sikrede fondene, at økologerne fik et permanent hus, mens man samtidig undgik, at staten slap for billigt, når de skulle bevilge tilskud.

Også andre steder i Danmark har økologer gennem investeringer fået glæde af hans penge, blandt andet på mejerierne Søvind ved Horsens og Øllingegård i Nordsjælland. Også her er pengene givet som investering - og ikke som gaver.

Det var ikke indlysende, at den lille børnehjemsdreng skulle ende som administrator af store millionbeløb, og pengene er da heller ikke hans egne. Hans evne til at bearbejde problemer og søge løsninger har imidlertid gjort ham til en yndet adminstrator for fonde, som ønsker at gøre verden til et lidt bedre sted.

Hovedparten af pengene stammer fra Danmarks største jordbesidder Aage W. Jensens fonde, som ejer store naturområder både i Danmark og i udlandet. I Skov- og Naturstyrelsen er fondene kendt under navnet Onkel Aage, idet det er dér man ringer til, når Staten ikke selv har råd til at købe et stykke vigtigt natur.

Det er dog primært de mere aktivistiske fonde Ainyahita og Solhvervsfonden, som har gjort Knud Foldschack ombejlet i økologiske og andre alternative kredse.

Det er dog ikke offentliggjort, hvorfra Foldschack har pengene til et eventuelt Ungdomshus.

Personligt er han knap nok husejer, selv om han dog har andel i det økologiske landbrugs- og bofællesskab Mørdrupgård i Nordsjælland, hvor han bor privat.