Naturkosmetik og økologisk kosmetik
 
Kosmetik mærker
 
Kosmetik ForhandlereDe Radikales økologiplan 2020:
Økologi skal være Danmarks svar på Volvo og Nokia

15.august 2007
Se økologisk landmand og økologi-ordfører Ole Glahn præsentere De Radikales økologiplan på YouTube.

Danmark skal være verdens førende økologiske fødevareproducent. Vi skal producere de sundeste, mest velsmagende og mest bæredygtige fødevarer. Økologi skal være Danmarks svar på Sveriges Volvo, Finlands Nokia og Belgiens chokolade.

Det er målet med den økologiplan, som Det Radikale Venstre præsenterede på sit sommergruppemøde midt i august i Fredensborg.

De Radikale vil med sin Økologiplan 2020 omlægge 25% af landbrugsarealet til økologi inden år 2020. Samtidig skal økologiske fødevarer indtage 25% af det hjemlige marked, svarende til en firedobling i forhold til i dag, hvor markedsandelen er ca. 6 procent.

Målene for eksporten er noget mindre. Her ønsker De Radikale blot at øge eksporten af økologiske fødevarer til et sted mellem 2 og 3 milliarder kroner. Det er dog en 5 - 7 dobling i forhold til i dag, hvor eksporten er meget meget lille.

På længere sigt ønsker De Radikale, at det økologiske areal udgør 90 procent af landbrugsarealet.

- Hvis vi skal klare os i konkurrencen med lande, hvor lønninger og miljøkrav er helt i bund, skal vi turde gøre noget, de andre ikke gør. Vi skal konkurrere på kvalitet og bæredygtighed, og det gør vi ved at satse på økologien siger De Radikales økologiordfører Ole Glahn, som selv er økologisk landmand på Vestsjælland.

For at nå den ambitiøse målsætning vil De Radikale blandt andet forenkle og forny de økologiske regler. Samtidig vil partiet investerere 13 milliarder kroner i økologi over de næste 13 år. Hovedparten af pengene skal komme fra EU's landdistriktsmidler.

De Radikale foreslår at bruge pengene på:

 • En revurdering af regelgrundlaget på de økologiske produktionsområder, som halter i dag, f.eks. på frugt- og fjerkræområdet.
 • Indførelse af en særlig grænse for kalvepræmie for jerseykvæg på 140 kg, så det bliver muligt for jerseyproducenter at få kalvepræmier på lige fod med andre kvægproducenter. Midlerne skal gå fra den samlede pulje.
 • En forenkling af økologikontrollen hos økologiske producenter, som i dag oplever et unødigt stort papirarbejde i deres egenkontrol af økologiske råvarer, samt en mere risikobaseret kontrol.
 • Nye bevillinger til økologikontrollen i takt med udvidelse af areal og antal af virksomheder med økologisk produktion.
 • Etablering af engangs-nyplantningsstøtte til økologisk frugt- og
  bærproduktion, så der kan etableres nye arealer med frugt- og bærsorter, der er velegnede til økologisk produktion. Der ydes et tilskud på 50 % af udgifterne. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 10 år. I alt 50 mio. kr.
 • Etablering af en jordfond, der kan sikre fastholdelse og udvidelse af de økologiske arealer ved, at yngre landmænd kan købe gårde eller yderligere jord i forbindelse med omlægning til økologi. Statens krav skal være, at arealerne forbliver økologisk drevet i 99 år. Der afsættes 500 mio. kr. i 10 år. I alt 5 mia. kr.
 • Yderligere midler til økologisk omlægningsstøtte og miljøbetinget støtte til de nye arealer, som følge af en udvidelse af det økologiske areal. Der afsættes 150 mio. kr. årligt i 10 år. I alt 1,5 mia. kr.
 • Styrkelse af den økologiske landbrugs- og fødevareuddannelse. Den omfatter uddannelse af slagtere, bagere, storkøkkenledere m.m. Der afsættes 10 mio. kr. i 10 år. I alt 100 mio. kr.
 • Etablering af en Organic Academy med efteruddannelse af kokke, kantineledere, butikspersonale, lærer m.fl. i økologi. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 5 år. I alt 25 mio. kr.
 • Landbrugsrådgivningen skal styrkes inden for områderne svin, fjerkræ, frugt og grønt. Der afsættes 5 mio. kr. årligt over 10 år. I alt 50 mio. kr.
 • Den eksisterende brede rådgivnings- og informationsindsats for fremme af omlægning til økologi støttes med 5 mio. kr. i 5 år. I alt 25 mio. kr.
 • Etablering af 10 store forsøgsprojekter, hvor der forskes i og afprøves teknikker, som er direkte anvendelige i den økologiske landbrugsproduktion. Projekterne skal køre i samarbejde med landmænd, som skal kunne søge om at medvirke i forsøgene. Der afsættes 10 mio. kr. i 10 år. I alt 100 mio. kr.
 • Fonden for Økologisk Landbrug styrkes med yderligere midler til udviklingsarbejde i økologisk fødevareproduktion. Der afsættes 10 mio. kr. årligt over 10 år. I alt 100 mio. kr.
 • Det økologiske forskningsprogram FØJO III følges op med en FØJO IV fra 2010. Der afsættes 40 mio. kr. årligt i 10 år. I alt 400 mio. kr.
 • Støtte til markedsinnovation, herunder alternative afsætningskanaler og afsætningssamarbejde, og økologisk markedsføring. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 10 år. I alt 100 mio. kr.
 • Den økologiske fødevareproduktion skal placeres centralt i Fødevareministerens nye indsatsområde ”Smagen af Danmark”.
 • Økologiske fødevarer skal have en central rolle, på linje med vindmøller, i den kommende PR kampagne for Danmark. I alt 20 mio. kr.
 • Forbrugerrådgivningen skal øges. Der kan f.eks. sættes kameraer op ved køledisken, hvor forbrugerne kan se, hvordan produktionen foregår. I alt 40 mio. kr.
 • Økologiske råvarer skal udgøre 90 % af alle råvarer, der anvendes i mad til skolebørn og børn i daginstitutioner i 2020. Der etableres obligatoriske madordninger i børneinstitutioner, og det skal være attraktivt for institutionerne at vælge økologisk mad. Der afsættes 50 mio. kr. årligt i 10 år til etableringsudgifter, efteruddannelse og meget lidt til råvareudgifter, som er en relativ mindre post. Institutionerne kan søge midler fra denne pulje, der er på i alt 500 mio. kr., hvis de vælger at have økologiske madordninger.
 • Økologiske fødevarer skal indgå centralt i Miljøministeriets grønne indkøbskampagne overfor kommuner og private virksomheder. Der afsættes 3 mio. kr. over 10 år. I alt 30 mio. kr.

Ønsker du at læse hele De Radikales Økologiplan, kan du hente den som PDF-fil her. Læs evt. mere på De Radikales hjemmeside