Se her
 hvor økologisk din kommune er!


 

Lyngby-Taarbæk er landets mest økologiske:
Det økologiske Danmarkskort
4. december 2008
Omkring 172.000 hektar jord dyrkes nu økologisk i Danmark. Det svarer til 6,5 procent af Danmarks landbrugsjord, og udfra ansøgningerne om støtte til omlægning mener Fødevareministeriet, at arealet også stiger i år.

Udfra ansøgningerne om støtte har Ministeriet udarbejdet et økologisk Danmarkskort, som viser, hvor den økologiske jord ligger i Danmark - fordelt på kommuner.

Kortet viser klart, at den økologiske jord ligger dér, hvor der i forvejen er meget jord - og hvor de store kvægbrug ligger i Danmark - i Vestjylland, Sønderjylland og Midtjylland.


Vis stort kort
Fødevareministeriets økologiske Danmarkskort. De grønne markeringer viser kommuner med over 3000 hektar økologisk jord. Gule markeringer angiver kommuner med et økologisk areal på mellem 1000 og 3000 hektar, mens de røde markeringer viser "de mindst økologiske" kommuner med under 1000 hektar jord. Alle de grønne markeringer ligger i de store landkommuner i Jylland, mens de arealmæssigt mindre kommuner østpå er røde. 

Da store kommuner har mere jord end små kommuner, har de naturligvis også mere plads til økologisk jord, og derfor får de automatisk en flot "grøn" placering på Fødevareministeriets Danmarkskort.

På Fødevareministeriets Danmarkskort er de mest økologiske kommuner således - med få undtagelser - også landets største kommuner. Dog formår de sønderjyske kommuner Tønder og Aabenraa at sikre sig en noget bedre økologisk placering, end deres størrelse berettiger til.

Sammenligner man kommunernes placering på det økologiske Danmarkskort med kommunens placering på listen over de største kommuner i Danmark ser hitlisten således ud:
Kommune Øko-
placering
Størrelse nr. Øko-
procent
Tønder 1 4 11,2
Ringkøbing-Skjern 2 1 7,9
Aabenraa 3 8 12,2
Herning 4 3 7,7
Varde 5 5 6,7
Vejle 6 7 6,0
Thisted 7 6 5,8

Udfra beregningerne har ØkoWeb udarbejdet en oversigt over kommunerne udfra, hvor stor en del af kommunen, som er økologisk.

Skal nogle af de store landbrugs-kommuner udråbes til de mest økologiske, må det således nok blive Aabenraa og Tønder med henholdsvis 12,2 og 11,2 procent af kommunen omlagt til økologisk drift. Mest markante undtagelse er nok Viborg Kommune, idet kommunen er landets næststørste men kun formår at placere sig på en 17. plads, når det gælder økologisk areal.

Dyrehaven - kronhjort
Dyrehaven er langt det største åbne landskab i Lyngby-Taarbæk Kommune, men dyrehaven har kun 40 hektar økologisk jord i kommunen, og det kan derfor ikke forklare, at Lyngby-Taarbæk har relativt mest økologisk jord i Danmark.

Hvis man sammenligner de økologiske arealer med kommunernes areal, er det imidlertid Lyngby-Taarbæk og Ballerup kommuner som viser sig at være de relativt mest økologiske kommuner. Ifølge tallene er 20,5 procent af Ballerup Kommune omlagt til økologisk drift, hvilket kan forklares ved den meget store økologiske gård, Grantoftegåard. Ifølge tallene skulle Lyngby-Tårbæk imidlertid have 919 hektar økologisk landbrugsjord, svarende til at 23,8 procent af den udprægede bykommune skulle bestå af økologisk landbrugsjord. Lyngby-Taarbæk skulle således klart være landets mest økologiske kommune.

Det kan naturligvis ikke passe! Forklaringen er, at Fødevareministeriets tal er baseret på adresserne for de personer, som søger omlægningstilskud og miljøtilskud - og ikke på hvor jorden faktisk ligger. Derfor ligger Lyngby-Taarbæks store økologiske arealer sandsynligvis slet ikke i kommunen selv - men måske i en af nabokommunerne.

Det er derfor rimeligt at udpege Ballerup til at være Danmarks mest økologiske kommune, idet kommunens 699 økologiske hektar faktisk ligger i kommunen og udgør 20,5 procent af hele kommunens areal.

Blandt de kommuner som udfra ansøgninger om omlægningsstøtte kan forventes at øge deres økologiske areal mest i 2008 er det igen de større kommuner som skiller sig ud:
Kommune Nyt øko-areal
2008
Ringkøbing-Skjern 1.318
Tønder 1.002
Herning 780
Mariagerfjord 533
Thisted 472

Se opgørelse over kommunernes økologiske arealer i procent af kommunens størrelse. 

Læs mere: Fødevareministeriets pressemeddelse og Danmarkskort