Verdens største økologiske Messe
i Nürnberg i februar 

  

Venstre vil fortsat bremse omlægningen
17. februar 2009
 

Biofach magasinet med Eva Kjer Hansen på forsiden
Eva Kjer Hansen stillede op som fotomodel, da Biofach havde brug for en forside til årets magasin for den økologiske messe. Men er det nok til at imponere alverdens økologer, når hendes økologiske politik er fodslæbende?

Fødevareminister Eva Kjer Hansen vil i denne uge bruge hele tre dage på at bakke op om markedsføringen af dansk økologi på den store økologiske messe Biofach i Nürnberg.

Næsten samtidig har hendes kolleger i Venstres folketingsgruppe udsendt oplægget Danmark som grøn vindernation! Her kommer Venstre blandt andet med det kontroversielle forslag, at der laves en mellemting mellem økologisk og konventionelt landbrug. Desuden foreslår Venstre, at det økologiske areal frem til 2020 skal øges til det dobbelte i forhold til 2007 - altså på 13 år.

Går man tilsvarende 13 år tilbage i tiden - til 1994 - vil man se, at det økologiske areal er øget fra 21.145 hektar til 150.207 hektar - altså en syv-dobling. Venstres ambitiøse grønne oplæg foreslår altså, at omlægnings-hastigheden sænkes til en 1/7-del af den hidtidige udvikling.

Alligevel kan Venstres forslag betragtes som et fremskridt. Forslaget svarer nemlig til en årlig stigning i omlægningen på 7,7 procent, og det er en klar forbedring i forhold til perioden under den nuværende regering, hvor omlægningen har været negativ med et fald på 2,3 procent om året.

Omvendt var stigningen meget kraftig i årene fra 1994 og frem til regeringsskiftet. Her var stigningen på over 30 procent om året. Hvis udviklingen fra den forrige regering var fortsat, ville Venstres ambitiøse mål for 2020 været nået allerede i 2004!

Man kan naturligvis hævde, at Venstres forslag er et fremskridt i forhold til årene under den nuværende regering, men det bliver alligevel spændende at se, om om alverdens økologer på Biofach vil lade sig imponere af det forslag?

 

Uddrag af Venstres oplæg om Grøn Vindernation:
Hvis Danmark internationalt også skal brandes som producent af kvalitetsfødevarer, er det vigtigt, at der sættes ambitiøse mål for økologisk fødevareproduktion. Venstre vil sætte som mål, at arealer med økologisk landbrug skal fordobles inden år 2020.10 Udviklingen skal være markedsdrevet, men selve omlægningen fra konventionel til økologisk produktion skal fortsat understøttes af staten. Det skal blandt andet ske ved en forbedret overgangsordning ved omlægning fra konventionelt brug, en styrket forskningsindsats samt en grøn skattereform.

Venstre mener desuden, at der bør introduceres en ordning, hvor metoderne ved økologi og konventionelt landbrug kombineres. Det skal for eksempel være muligt i begrænset omfang at anvende sprøjtemidler mod ukrudt, hvis frø alternativt ville sprede sig til naboer, som derved skulle bruge ekstra sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse. Tilsvarende kan en smule tildeling af kvælstof, ud over det tilladte til økologiske brug, betyde en udvaskningen tæt ved nul, mens udbyttet fra sådanne mindre behandlingsintense landbrug derved vil blive øget betragteligt. Det skal i den sammenhæng også nævnes, at ved en reduceret jordbehandling, som følge af anvendelse af lidt ukrudtssprøjtning, bliver kvælstofudvaskningen alt andet lige også reduceret væsentligt.
Læs mere på Venstres hjemmeside

Af redaktør Michael Borgen.
Research og beregninger: Agrologica