Aprilsnar
Artiklen her på siden er aprilssnar for ØkoWeb 2009. DONG har ganske vist fundet olie ved Limfjorden, men det har Thise Mejeri ikke. Billederne er dog korrekte og viser grundvandsboringer i.f.m. udvidelsen af Thise Mejeri
  
Læs også:

DONG sikre på olie i Thisteds undergrund
Ingeniøren
 
 
Sikre spor af råolie i Limfjorden
Nordjyske / Thisted Dagblad
 
 
Råolie i Limfjorden

TV Midt/Vest
 
 
Billeder fra udvidelsen af Thise Mejeri
Thises hjemmeside
 
 
600 besøgende, da Thise indviede mejeriudvidelse
 

 

 


 

Olie nær Limfjorden:
Thise Mejeri søger aktionærer til olie-udvinding
1. april 2009
 

Boring - grundvandsænkning - Thise Mejeri
Det var under boring af huller til sænkning af grundvandsspejlet, at der pludselig dukkede olie op under Thise Mejeri nær Limfjorden. Foto: Thise Mejeri

Her i marts meddelte energiselskabet DONG, at man har bekræftelse på fund af råolie i Limfjorden, og at man fortsætter undersøgelserne med henblik på udvinding.

Men også det økologiske Thise Mejeri har fundet olie ved ved Limfjorden. Olien dukkede op, da man gravede ud til den store udvidelse af mejeriet forrige år.

I forbindelse med mejeri-udvidelsen nær Limfjorden var man nødsaget til at sænke grundvandsspejlet og måtte derfor bore dybe huller i undergrunden. Det var i forbindelse med grundvands-boringerne, at man pludselig stødte på spor af råolie.

Kun en meget lille kreds i mejeriets ledelse har indtil nu haft kendskab til oliefundet. Mejerichef Poul Pedersen oplyser, at man har brugt de sidste 18 måneder på at foretage diskrete boringer og seismiske undersøgelse for at få klarhed over omfanget af olie under mejeriet. Undersøgelserne har klart vist, at oliefundet er stort nok til kommerciel udnyttelse.

Poul Pedersen under byggeriet af mejeri-udvidelsen
Mejerichef Poul Pedersen (billedet) er ked af, at mejeriet ikke selv har kapital til at sikre kontrollen over Thise Energy a/s, men han håber nu på bistand fra økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere.

Mejeriets fordel er, at olieudvinding på land er langt billigere end offshore-udvinding i havet, fordi der ikke kræves store kapital-krævende platforme. Olien i Thise vil kunne udvindes med traditionelle oliepumper, af den type man kender fra Texas og Sibirien.

Alligevel er mejeriet løbet ind i problemer med mangel på kapital. For at adskille olieudvindingen fra mejeridriften har man oprettet selskabet Thise Energy A/S, som har brug for en egenkapital på mindst 25 millioner kroner. Indtil fornylig forventede man, at mejeriet sammen med sine andelshavere kunne skaffe pengene, men finanskrisen har bragt mejeriet i en situation, hvor man hurtigt skal skaffe pengene med hjælp udefra.

- Vi troede, vi kunne sikre kontrollen over selskabet ved at skyde 12,6 millioner kroner ind og så sælge resten af aktierne til energi-investorer som SHELL, DONG eller GAZPROM, men på grund af finanskrisen og den dyre mejeriudvidelse kan mejeriet højst bidrage med 6 millioner kroner, og det er ikke nok til at sikre os den bestemmende indflydelse på selskabet. Derfor beder vi nu i sidste øjeblik økologisk interesserede virksomheder, kunder og landmænd om at hjælpe os ved at købe aktier for de sidste 8,6 millioner kroner, så kontrollen kan blive på økologiske hænder, siger mejerichef Poul Pedersen fra Thise.

Aktierne i det nye energiselskab udbydes i frit salg torsdag d. 2. april 2009. Thise håber, at man inden da kan få tilsagn om køb af aktier til at sikre kontrollen over selskabet.

Aktierne sælges nu eksklusivt til økologisk interesserede til kurs 105. Mindstekøb er nominelt 500 kr. Er køber-interessen for stor, fordeles aktierne efter først-til-mølle-princippet.

- Vi håber stadig, at økologisk interesserede vil hjælpe os, så olieaktivitererne kan blive holdt på økologiske hænder, siger Poul Pedersen.

Når aktierne kommer i frit udbud vil de blive solgt til kurs 235, og Poul Pedersen er ikke i tvivl om, at DONG straks herefter vil købe alle resterende aktier, da DONG i forvejen har olieaktiviteter i Limfjorden. Overtagelse af Thise Energy A/S vil derfor være en oplagt investering for DONG.
 

Aktie-størrelser
Thise Energy A/S
500 kr 20.000 kr
1000 kr 100.000 kr
Alle aktier bestilt inden torsdag d. 2. april sælges til kurs 105.


Aktiebestilling: Bestilling af aktie-prospekt kan ikke foretages, da artiklen er en aprilsnar arrangeret i samarbejde mellem ØkoWeb og Thise Mejeri 1. april 2009
  

Mejeriudvidelse - Thise Mejeri
Byggepladsen nær Limfjorden, hvor olien blev fundet. Bemærk boretårnet øverst midtfor på byggepladsen. Limfjorden skimtes i baggrunden bag vindmøllerne. Foto: Thise Mejeri