Pressemeddelelse fra Fødevareministeriet:
Fortsat vækst i det økologiske areal i Danmark
9. juli 2009
 
 

Fødevareminister Eva Kjer Hansen
Fødevareminister Eva Kjer Hansen - her på besøg på Biofach

Det er nu muligt at give et første skøn over hvor meget det økologisk dyrkede areal vil stige i Danmark i 2009 på baggrund af ansøgninger fra landmændene.

Landbruget ønsker at omlægge omkring 10.000 ha til økologisk produktion, og det samlede økologisk areal i Danmark nærmer sig dermed ca. 180.000 ha, der er under omlægning eller er omlagt til økologi. Det svarer til 6,7 % af landets samlede landbrugsareal.

- De danske landmænd imødekommer forbrugernes efterspørgsel efter økologiske produkter, og det er helt i tråd med Grøn Vækst. Der har været stor efterspørgsel på at omlægge ved at lave nogle enkelte omprioriteringer finder vi de nødvendige midler til at imødekomme alle ansøgningerne, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Allerede etablerede økologiske landmænd kan søge om yderligere omlægning af arealer til økologisk dyrkning frem til den 1. september i år, så den samlede forøgelse af det økologiske areal kan blive større end 10.000 ha.


Pressemeddelelsen blev udsendt d. 9. juli.

Se evt. original-meddelelsen på ministierets hjemmeside.

Se også tal for udviklingen i det økologiske areal