Pressemeddelelse fra Økologisk Landsforening 15. juli 2015:

Det økologiske areal ser ud til at vokse i år

Øko-arealet blev tre procent mindre i 2014, viser ny opgørelse fra NaturErhvervstyrelsen, som samtidig oplyser, at der lader til at være vækst på vej. Danske landmænd har i år søgt om omlægningstilskud til dobbelt så mange hektar som normalt. Den markante stigning i salget af øko-varer viser, at der netop er behov for endnu flere økologiske marker for at kunne følge med den voksende efterspørgslen, påpeger Økologisk Landsforening.

Det økologiske landbrugsareal er fra 2013 til 2014 faldet med knap 5.400 hektar, hvilket svarer til tre procent, viser NaturErhvervstyrelsens årlige opgørelse. Tallene afspejler den store usikkerhed som især mælkeproducenter stod med op til mælkekvoternes bortfaldt 1. januar 2015. Men der lader nu til at være en stigning på vej. I år har landmænd søgt nyt omlægningstillæg til et areal på cirka 14.000 hektar, hvilket er dobbelt så meget som normalt, oplyser NaturErhvervstyrelsen.

Styrelsen imødekommer nu den voksende interesse for økologisk omlægning ved at åbne for en ekstra ansøgningsrunde for landmænd, der vil lægge om til økologi, men som ikke nåede at søge om tilskud til omlægning inden ansøgningsfristen i april.

Stigende øko-salg kræver flere økologer
- Det er meget glædeligt, at der i år ser ud til at være en positiv udvikling i det økologiske areal. Det er helt nødvendigt, at der for alvor kommer gang i den økologiske omlægning for at kunne følge med den stigende efterspørgsel. Salget af økologi i både dagligvarebutikkerne, på eksportmarkederne og til storkøkkener stiger vedvarende og markant. Så der er behov for mange flere økologer til at producere fremtidens økologiske fødevarer, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Salget af økologi i de danske dagligvarebutikker er steget igennem mere end ti år, og i intet andet land fylder økologiske varer så meget i indkøbskurvene som i Danmark. Næsten halvdelen af danskerne køber i dag øko-varer hver eneste uge. Samtidig er økologi-eksporten og salget til foodservice-branchens kantiner, restauranter og institutioner fordoblet på henholdsvis tre og fire år.

God økonomi i økologi
- Den positive markedsudvikling har skabt et akut behov for flere landmænd, der vil producere økologisk kød. Ligesom der også mangler landmænd til økologisk produktion af æg, mælk, frugt og grønt. Vi ved fra det stigende antal økologiske-omlægningstjek, vi laver hos konventionelle landmænd, at der er mange landmænd, som gerne vil lægge om. Men der er behov for, at banker og kreditforeninger også viser villighed til at støtte de mange landmænd, der står spring, så det hungrende marked kan forsynes, siger Per Kølster.

Han understreger, at der er god økonomi i økologi. Eksempelvis er øko-tillægget på mælk og svinekød steget markant. I øjeblikket får økologer således 92,30 øre mere per liter mælk og 18,50 kroner mere per kilo økologisk svinekød end deres konventionelle kolleger.

 - Fasthold en aktiv økologipolitik
For at nå det politiske mål om en fordobling af det økologiske areal i 2020, er det desuden nødvendigt, at den nye regering fastholder en aktiv og effektiv økologipolitik, påpeger økologernes formand.

- Der er bl.a. behov for at regeringen afsætter ressourcer til at bakke flere kommuner op i en frivillig grøn omstilling af de offentlige køkkener. Omlægningen af hundredtusindvis af offentlige måltider til økologi er en stærk drivkraft for den økologiske omlægning i landbruget - som er til gavn for dyrevelfærden, vores natur og grundvand, siger han.

Øko-arealet var 6,7 procent af det samlede danske landbrugsareal i 2014.

Hent den samlede: statistik som pdf

Øvrige artikler om økologisk statistik:

5.7.2016: Det økologiske areal falder igen

16.4.2016: Det økologiske salg stiger

16.7.2015: Det økologiske areal falder

20.4.2015: Det økologiske salg stiger stadig

15.3.2012: Hvor mange forbrugere køber økologisk?

15.8.2011: Mænd lægger vægt på miljø og kvalitet

15.5.2009: Analyse af det økologiske salg

19.1.2009: Sådan rammes det økologiske salg af finanskrisen