Foreningen for
Biodynamisk Jordbrug (FBJ)
og
Demeterforbundet
ØkoWeb Danmark
ORGANISATIONER

Foreningen har to kontorer:

Økologiens Hus, Frederiksgade 72, 8000 Århus C, tlf: 86 19 94 45, fax: 65 97 30 50, e-mail: biodynamisk@mail.tele.dk

Birkum Bygade 20, 5220 Odense SØ, tlf: 65 97 30 50, fax: 65 97 32 50

Foreningssekretær: agronom Marianne Jung Christensen
Informationsmedarbejder: Klaus Loehr-Petersen.Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Foreningen har til formål at bidrage til udviklingen af det biodynamiske jordbrug i Danmark. Foreningen, der er stiftet i 1936, udgiver bladet Biodynamisk Jordbrug og er repræsenteret i Det Økologiske Fødevareråd og Specialudvalget. Derudover deltager foreningen i følgende udvalg:

FØJO’s brugerudvalg
Bestyrelsen for puljen for Græsrodsforskning
Dansk IFOAM
Samarbejdsudvalget for økologisk og biodynamisk jordbrug.

Bestyrelsesmedlemmer:
Landmand Günther Lorenzen, Nybjergvej 2, 6270 Tønder, tlf. 74 73 44 69 (talsmand).
Landmand Simon Wiesner, Kragebjerg 1, 4296 Nyrup, tlf. 57 80 34 25.
Gartner Heiner Aldinger, Tystrupvej 47, 4250 Fuglebjerg, tlf. 57 84 81 58. Fra 1. april: Søtoftevej 76, 4100 Ringsted.
Gartner Erik Frydenlund, Nedermarken 6, 5560 Årup, tlf. 64 43 12 46.
Frugtavler Verner Andersen, Jørlunde Overdrev 12, 3550 Slangerup, tlf. 47 33 57 60.
Landmand Karl-Steffen Olsen, Hallenslevvej 22, 4281 Gørlev, tlf. 58 85 56 21.

Demeterforbundet

Kontrolorgan for de regler, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug har vedtaget. Forbundet består af repræsentanter for avlere, grossister og forbrugere. Forbundet udsteder godkendelsesmærkerne Demeter og Under Omlægning til Demeter. Demeterforbundet er stiftet 1985.
Demeterrådgiver: Agronom Jens-Otto Andersen