Milljøvenligt hus fra Svanholm Byg
Besøgte du:
Danmarks største miljøvenlige byggeudstilling
Artikel:
Kan miljøvenligt byggeri redde skolen
Rubrik-annoncer:
Hus med vedvarende energi søges
Bofællesskab tilbydes
 


Solceller
- producér selv elektriciteten til dit husDer er er næppe nogen renere og mindre generende energiform end solceller. De larmer ikke, de kan sidde næsten hvor som helst, og de kræver stort set ingen pasning. I de senere år er de endda blevet så billige, at det er blevet realistisk for private at investere i solcelleanlæg og bruge dem som privat elforsyning i eget hus.

Solceller kan være et vigtigt bidrag til et økologisk hus og en økologisk livførelse.

Siden 2010 har der været gode ordninger (Nettomålerordning og Håndværkerfradrag), som har gjort det økonomisk realistisk at installere solceller og opnå en tilbagebetalingstid på 9 - 11, hvorefter man mange år efter kan glæde sig over gratis elektricitet. Selv om disse to ordninger skulle falde væk, er der næppe tvivl om, at der løbende vil være andre ordninger, som skattemæssigt eller på anden måde, vil gøre det rentabelt at etablere solceller på taget af sit hus.

Når man vil købe solceller til sit hus, er der flere ting, som skal overvejes:

- Hvor kan man købe solceller?
- Hvilken type solceller, vil man købe?
- Hvilken størrelse solcelleanlæg skal man have?
- Hvilken pris er hensigtsmæssig at betale for solcellerne?

Hvor kan man købe solceller?
Dette spørgsmål er blevet markant lettere at besvare i de senere år, idet der de fleste steder i landet efterhånden findes elinstallatører, som har erfaring med at sætte solceller op, og de vil oftest også kunne være behjælpelig med gode råd om, hvordan man ordner papirarbejdet i forhold til elselskabet og evt. håndværkerfradrag. En række virksomheder har allerede mange års erfaring med opsætning af solceller, og flere kommer til næsten hver dag.

Mange elselskaber har også aftaler med lokale installatører, som sætter solcelleanlæg op, så har man ikke lyst til selv at undersøge markedet for solcelle-anlæg, vil man mange steder blot kunne ringe til sit elselskab. Man skal så blot beslutte størrelse og type solcelleanlæg, hvorefter elselskabet ordner resten herunder opsætter den ekstra måler, som er nødvendig for, at "elmåleren kan løbe baglæns".

Hvilke typer solceller findes der?
De fleste solceller er fremstillet af silicium, som er et af de mest udbredte grundstoffer på Jorden. Groft sagt findes solcellerne i fast form som krystaller - de krystalinske - som kendes fra de solpaneler, som i dag oftest ses på hustage, lommeregnere, lamper, parkeringsautomater og meget andet. Herudover findes solceller som såkaldt tyndfilm - de amorfe - som der forskes meget i, men som stadig giver en noget lavere ydelse end de krystalinske solceller.

Tyndfilm har dog den store fordel, at det kan monteres alle mulige steder og fx klæbes på taget, en væg eller endda et glasvindue, som stadig kan bruges, selv om der sidder tyndfilm på. Der arbejdes hæftigt på at udvikle tyndfilm-solceller, og blandt andet danske forskere forsøger at udvikle solceller fremstillet af blandt andet plastik, som på sigt kan bringe prisen på solceller langt længere ned, end den er i dag.

De krystalinske solceller - som stadig er de almindeligste - falder i to grupper:

Polykrystalinske solceller
Monokrystalinske solceller

De monokrystallinske og polykrystalinske solcelceller består dybest set af samme materiale, den vigtigste forskel er, at de monokrystalinske solceller - som navnet antyder - er fremstillet i ét stykke, mens de polykrystallinske solceller er sat sammen af mange silicium-stykker.

Fordelene ved de monokrystalinske solceller er, at de giver mere strøm per kvadratmeter, og de har en flottere og mere énsartet overflade, som kan gøre det lettere at passe ind i arkitekturen på et hus. De polykrystalinske solceller er til gengæld billigere.

Når man skal vælge mellem polykrystallinske og monokrystallinske solceller er det derfor ofte et spørgsmål om, hvor de skal sidde. Skal de sidde på en begrænset plads, hvor udseendet betyder meget, vil man nok vælge de monokrystalinske solceller. Har man derimod plads nok - og de skal sidde et sted - hvor de lidt mere brogede polykrystalinske solceller ikke skæmmer, kan man ligeså vel vælge de billigere polykrystalinske solceller. Man kan så blive nødsaget til at købe lidt flere solcellemoduler for at opnå samme effekt, men er pladsen rigelig kan det være uden betydning.

Størrelse af solcelleanlæg?
Størrelsen på anlægget afhænger naturligvis blandt andet af, hvor meget plads, man har til dem. Det vil dog oftest kombinationen af elforbrug og pris på solcelleanlæg, som i sidste ende afgør, hvor stort et anlæg man køber. Hvis man benytter sig af den såkaldte Nettomålerordning, er det dog en god rettesnor, at man ikke skal have et anlæg, som er producerer markant mere end det privatforbrug af el, man har i sit hus. Det skyldes, at man i forhold til elselskabet kan sælge strømmen til fuld pris, så længe man selv kan købe strømmen tilbage senere samme år. Har man derimod overskud på sit elregnskab, vil man få en markant lavere pris for den overskydende strøm.

Har man som familie for eksempel et årligt strømforbrug på 4000 KWh, bør man som rettesnor have et anlæg, som svarer til det forbrug. Det vil i mange tilfælde betyde, at man skal købe et anlæg på 4000 eller 5000 KWp (kilo watt peak).

Har man for eksempel opvarmning gennem varmepumpe - for slet ikke at tale om elvarme - vil man let kunne forsvare at købe et anlæg på 6000 kwp - som dog indtil videre er det største anlæg, man kan købe, hvis man vil afregne under nettomålerordningen. Ønsker man et større anlæg, er det kun realististisk, hvis man foretager det som erhvervsmæssig investering - hvilket giver en masse andre overvejelser.

Der er dog ikke noget i vejen for, at man i starten køber et lidt mindre anlæg, som man så senere udvider med flere solcellemoduler. Solceller bliver jo typisk billigere og bedre med tiden. Man skal dog huske, at der vil løbe lidt ekstra omkostninger på, når de ekstra solpanler skal monteres. Desuden kan man blive nødsaget til at opgradere den såkaldte inverter (vekselretter), som måske viser sig at være for lille til det større anlæg.

Prisen på solcelleanlæg
Når det gælder prisen på solcelleanlæg, vil den ofte ende med at blive afgjort af de andre valg, man har foretaget. Det er ikke helt som med et hus eller dyr middag, hvor man skal beslutte sig for komfort og status. Solcelleanlæg er - udover de gode økologiske bæredygtige motiver, som er knyttet til dem - i høj grad en forretningsmæssig beslutning, hvor man skal kigge på forretning af lån og tilbagebetalingstid.

Selv i en tid, hvor man er tilbageholdende med at tage lån i sit hus, kan der faktisk være fornuft i at tage lån for at etablere et solcelleanlæg på sit hus. Man bør tage udgangspunkt i tilbagebetalingstiden, som kan ligge på 9 - 11 år, men som naturligvis kan ende med at være kortere, hvis elpriserne stiger yderligere.

Prisen på solceller vil derfor være resultatet af den beregning, man kan lave, når man ser på familiens elforbrug og det beløb man sparer i el ved at benytte sig af Nettomålerordningen. Herudfra kan man beregne den sparede udgift, som skal betale renter og afdrag på det lån, man skal tage - eller den forretning, man ønsker af sine opsparede midler.

Med disse informationer kan man gå ud og kigge på solcelleanlæg og se, og sammenligne prisen på solcellenanlæg af forskellige typer. Priserne ligger typisk mellem 30.000 kr for de mindste anlæg på 1000 kwp til op imod 150.000 kroner for de største anlæg på 6000 kwp, som er det største private solcelleanæg man med fordel kan købe.

6.3.2012