Info
Økologi, miljø-, landbrug m.v.
ØkoWeb DK


Institut for Afsætningsøkonomi 30. september 1999

Pressemeddelelse:

Nyt stort forskningsprojekt om forbrugere og afsætning af økologiske produkter

Opgør med myter om økologiske fødevarer:

Mediedebatten tegner et skønmaleri af situationen for økologiske fødevarer, som trods fremgang gennem flere år, stadig kun har en markedsandel på knap 6%, udtaler forskningsprofessor Dr. Suzanne C. Beckmann, Institut for Afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen i København. Derfor gennemfører hun Danmarks største økologiske forbrugerforskningsprojekt i år 2000, som sætter fokus på forbrugernes viden, holdninger og adfærd til økologiske fødevarer, for blandt andet at bidrage med videnskabelig viden til debatten.

Projektet møder bred interesse fra flere sider og har økonomisk opbakning fra "Den Grønne Fond" ved Miljøstyrelsen, Fødevareministeriet og Forbrugerstyrelsen samt fra dansk erhvervsliv, hvor flere kilder har støttet.

Projektet er påbegyndt 1. september og har til formål at undersøge, hvilke faktorer der påvirker danske forbrugeres beslutningsprocesser i forhold til økologiske fødevarer. Herunder hører en kortlægning af de aspekter, som fører til at forbrugere foretrækker økologiske fødevarer frem for konventionelle fødevarer, samt de årsager, som stadigvæk synes at forhindre langt den største del af forbrugerne i at købe økologisk.

Dr. Suzanne C. Beckmann gennemførte ØKO foods I projektet i 1991, og det anerkendes i dag som en betydelig del af grundforskningen på sit felt. Baggrunden for en replikation af ØKO-foods I projektet er et generelt behov for en opdateret repræsentativ videnskabelig undersøgelse som beskriver forbrugere og deres syn på økologiske fødevarer. Siden starten af 1990erne, hvor "Forbrugernes interesse for økologiske produkter" (Bjerke 1990) og ØKO foods I "Den danske forbruger og økologiske fødevarer" (Grunert & Kristensen 1992) udkom, er der ikke foretaget undersøgelser, der tilsvarende er teoretisk og videnskabeligt funderet, og baseret på tilstrækkeligt kvantitativt datamateriale, der giver grundlag for at generalisere resultaterne til den danske befolkning. Det forventes, at ØKO-foods II kan lukke dette informations-gap, idet det udover den aktuelle situation også beskriver udviklingsretningen for forbrugerne i perioden 1991-1999.

ØKO foods II afsluttes i august 2000 med konference i København for projektets interessenter, sponsorer og pressen, med blandt andet en paneldebat med økologiske eksperter og præsentation af resultaterne, der senere udkommer i bogform. ØKO foods II sponsorer:

Offentlige instanser og private interesseorganisationer:

"Den Grønne Fond" ved Miljøstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Strukturdirektoratet), Forbrugerstyrelsen "Råd & Resultater", Landsudvalget for Svin, Landbrugsrådet. Center for Detailhandelsstudier og Forskningsgruppen Konsum, Miljø & Kultur, Institut for Afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen i København (HHK).

ØKO foods II har desuden modtaget støtte fra følgende detaillister og producenter :

Netto I/S, FDB, Irma A/S, Rynkeby Foods A /S, Schulstad Brød A/S, Urtekram A/S, Økomælk A/S Vejen. v/ Mogens Pedersen, Nutana A/S

Følgegruppe:

De følgende personer har indvilget i at indtræde i følgegruppen til ØKO foods II:

Forskningsadjunkt Bente Halkier Roskilde Universitetscenter Lektor Jeppe Læssøe Danmarks Tekniske Universitet Adjunkt Tino Bech-Larsen Handelshøjskolen i Århus

Kontaktperson for yderligere information:

Handelshøjskolen i København Institut for Afsætningsøkonomi, Struenseegade 7-9 2200 København N 38 15 21 00

Robert Langberg Lind

suzanne-bechmann.jpg (2876 bytes)
Dr. Suzanne C. Beckmann