Info ØkoWeb DK

Landsforeningen Økologisk Jordbrug afholder

Seminar om økologi og målsætninger:
Ny udvikling på gårdniveau

Mandag d. 22. november 1999, Ny Ryomgård, Djursland

Økologi er meget mere end regler
Fundamentet for det økologiske landbrug er et sæt målsætninger, som f.eks. er beskrevet i Landsforeningen Økologisk Jordbrugs avlsgrundlag. De handler om dyrevelfærd, miljø, ressourcer og fødevarekvalitet.

De regler, vi har i dag, er et skridt i den rigtige retning. De danner nogle gode rammer for den økologiske produktion på mange forskellige slags landbrug.

Men på nogle økologiske bedrifter er det muligt at nærme sig målsætningerne endnu mere:

Det kan være kalvene kunne have et lidt bedre liv?

Eller måske kan sædskiftet justeres, så mindre kvælstof går tabt?

Det kan også være, at energiforbruget ligger i den høje ende?

Spørgsmålet er så: Hvordan bliver de økologiske målsætninger endnu mere nærværende i mark og i stald. Den debat vil Landsforeningen Økologisk Jordbrug gerne være med til puste liv i, og derfor afholder foreningen i november et seminar om økologi og målsætninger.

På seminaret vil et par forskere beskrive to metoder, der kan bruges til at gøre den økologisk drift endnu mere økologisk. Det handler om sundhedsrådgivning hos økologiske mælkeproducenter, og om hvordan et kvælstofregnskab kan bruges til at få styr på gårdens næringsstoffer.

Landsforeningen Økologisk Jordbrug vil på seminaret præsentere foreningens eget bud på, hvordan den økologiske landmand kan fremme en økologisk udvikling på sin egen bedrift.

Ideen er kort beskrevet, at den økologiske landmand skal gennemgå sin bedrift sammen med en trænet medarbejder fra LØJ. Sammen skal de se på, om økologien nogle steder kunne have det lidt bedre.

Resultatet kan blive, at de laver en udviklingsplan for bedriften. Planen kan f.eks. indeholde en målsætning om, at hønsene skal have endnu mere velfærd, og at der i fremtiden ikke skal købes konventionel husdyrgødning til bedriften. Eller måske er der brug for at få lavet grundigere analyser af f.eks. dyrevelfærden eller gårdens kvælstofregnskab.

Vi har på forhånd bedt tre økologiske landmænd om at nærlæse LØJs forslag, og på seminaret vil de komme med deres uforbeholdne mening.

Seminarets program giver tid til masser af debat, og vi håber, at mange landmænd vil møde op for at give deres besyv med. Seminaret er åbent for alle.

Introduktion til de økologiske målsætninger
Sammenhæng mellem målsætninger og regler. Regeludvikling, ja men målsætningerne skal også i fokus
Sybille Kyed, Landsforeningen Økologisk Jordbrug

Kvælstofregnskab
Et redskab, som kan bruges til at optimere udnyttelsen af kvælstof og dermed mindske tabene til miljøet
Niels Halberg, Danmarks JordbrugsForskning

Sundhedsrådgivning
Et eksempel på målrettet udviklingsarbejde: Sundhed og velfærd på økologiske malkevægbedrifter. Formål og hidtidige erfaringer
Mette Vaarst, Danmarks JordbrugsForskning

LØJs forslag om økologiske udviklingsplaner
Et nyt redskab til bedriftsudvikling: De økologiske målsætninger skal være mere synlige på gårdniveau
Bo Læssøe, Landsforeningen Økologisk Jordbrug

Tre kommentarer
Økologiske landmænds egne erfaringer med bedriftsudvikling. Deres kommentarer til LØJs forslag
1) Thomas Harttung, Barritskov. Planteavl, økologisk siden 1996
2) Inger Buhl, Hedehusene. Æglæggende høns, økologisk siden 1987
3) Jes Jepsen, Tinglev. Mælkeproduktion, økologisk siden 1997. Deltager i økologisk sundhedsrådgivning.

Afsluttende debat
Landsforeningen Økologisk Jordbrug afholder seminar om økologi og målsætninger: Ny udvikling på gårdniveau

Tid og sted:
Mandag d. 22 november 1999
kl. 9.30-16.00
Ny Ryomgård, Frederikslundvej 4, Ryomgård
Pris:
Medlemmer af LØJ: 200 kr.
Andre deltagere: 400 kr.
Prisen er inkl. forplejning

Tilmelding:
Tilmeding skal ske til Landsforeningen Økologisk Jordbrug
Frederiksgade 72
8000 Århus C
Tlf: 87 32 27 00
Tilmeldingsfristen er 15. november 1999

Bemærk: Begrænset deltagerantal

Seminaret er arrangeret i samarbejde med konsulent Morten Priesholm