Øko-nyheder

In English:
Eco-news

Find Høstmarkeder og andre økologiske arrangementer
KalenderenHvad er:
Økologiens Hus

27. juni 2006

Økologiens Hus blev grundlagt i 1992, da Økologisk Landscenter blev stiftet og sammen med Landsforeningen Økologisk Jordbrug (LØJ) flyttede til Strandvejen 1 i Århus. Huset har aldrig været en juridisk enhed - men snarere et begreb eller navn på et samarbejde mellem flere organisationer.

Forud for dannelsen af Økologiens Hus havde den økologiske organisering og information været splittet i flere mindre centre, som havde vanskeligt ved at samarbejde.

I Skanderborg lå Branchekoordineringsudvalget for Økologisk og Biodynamisk Jordbrug også kaldet BKU, som var centralt organ for de økologiske brancheforeninger, herunder blandt Dansk Naturmælk, Fælles Grønt, Økokød og flere andre. Branchekoordineringsudvalget var stærkt statsstøttet. BKU udgav blandt andet Økoguiden.

Et andet statsstøttet organ var Informationskampagnen for Økologisk og Biodynamisk Jordbrug, som var placeret på det daværende Landbrugets Rådgivningscenter. Kampagnen havde til formål at gøre Ø-mærket mere kendt. Bag kampagnen stod Samarbejdsudvalget for Økologisk og Biodynamisk Jordbrug, som bestod af landbo- og husmandsforeningerne samt Landsforeningen Økologisk Jordbrug og Foreningen for Biodynamisk Jordbrug.

Disse to foreninger var på mange måder grundlaget for væksten i den økologiske sektor, men i modsætning til de andre organer var de interesseforeninger og kunne derfor ikke opnå statsstøtte. Deres medarbejderstab bestod af en deltidsansat sekretær og frivillig arbejdskraft, og de havde derfor vanskeligt ved professionelt at matche de dyrt finansierede organer, som de var bagland for.

Gennem dannelsen af Økologiens Hus i 1992 lykkedes det at samle de de økonomisk velfunderede informationscentre med deres største bagland, Landsforeningen Økologisk Jordbrug. Udviklingen gjorde det muligt at koordinere det økologiske arbejde langt mere effektivit. Som ydeligere bagland dannedes også et organisatorisk bagland for virksomhederne, Øgruppen.

I år 2000 flyttede Økologiens Hus til større lokaler på Fredeksgade 72 i Århus. Denne gang flyttede lykkedes det også at Foreningen for Biodynamisk Jordbrug med samarbejdet. Også det "økologiske" pengeinstitut, Merkur, flyttede på adressen - dog uden organisatorisk at være en del af huset.

To år senere fusionerede de politiske organisationer LØJ og Øgruppen med den statstøttede brancheorganisation Økologisk Landscenter og dannede i stedet paraplyorganisationen Økologisk Landsforening. Foreningen for Biodynamisk Jordbrug forblev dog en selvstændig forening ligesom bl.a. Landsforeningen Praktisk Økologi.

Se listen over økologiske organisationer for oversigt over eksisterende økologiske foreninger.