Økologisk Høstmarked 2015
ØkoWeb Forside
 
Stalddørslisten
Gårdbutikker
Torvesalg
Abonnements-listen
Grøntsagskasser m.m.
 
Vis på din Facebook
 
Kalenderen
Find andre kologiske økologiske arrangementer

 


 

 

Økologisk Høstmarked skilt og flag

De økologiske høstmarkeder holdes hvert normalt den første weekend af september, men holdes i år sidste weekend i august.

I 2015 holdes høstmarkederne:

Lørdag d. 5. september
og
Søndag d. 6. september

Nogle bedrifter holder åbent begge dage, mens andre kun har åbent én af de to dage.

Indholdet på høstmarkederne varierer også stærkt fra gård til gård og besluttes af den enkelte gård. Der kan bl.a. være små udstillinger, ponyridning, halm-legeplads og markvandringer.

Hestevogn på Gothenborg høstmarked
Hestevognskørsel er blandt de yndede aktiviteter ved adskillige høstmarkeder.

På stort set alle høstmarkeder er det muligt at købe forskellige økologiske produkter, idet mange af de deltagende bedrifter har egen gårdbutik. Ofte har de også inviteteret nabogårde, lokale torvesælgere eller repræsentanter for abonnements-ordninger til være til stede på markedet. Ofte offentliggøres tid, sted og aktiviteter i lokale medier.

Indhold og åbningstider for hvert lokale høstmarked offentliggøres nogle uger før arrangementet.

Igennem en årrække holdt omkring 120 økologiske landmænd høstmarked, som har tiltrak 40 - 50.000 besøgende mennesker årligt markederne. Tendensen har dog i siden 2007 været, at antallet af høstmarkeder er faldende - muligvis for nogle gårde vælger i stedet at holde Økodag april - til gengæld bliver nogle af etablerede høstmarkeder større og større. Næsten hvert år slår gården Grantoftegård ved Ballerup rekord i besøgstal - senest med mellem fem- og titusind besøgende.

Også Camilla Plum på Fuglebjerggaard og den tidligere landbrugsminister Ritt Bjerregårds frugtplantage har været blandt topscorerne, når det gælder besøgstal. Læs fx om Camilla Plum og Krogerups marked i 2009

I Jylland har blandt andet Gothenborg ved Them i Midtjylland og Andelssamfundet i Hjortshøj nær Århus markeret sig ved høje besøgstal.

Vejret har ofte en vis indflydelse på besøgstallet. I 2008 slog besøgstallet rekord med skønsmæssigt 86.000 besøgende. Den tidligere rekord var på 65.000 besøgende. I 2012 blev besøgstallet opgjort til 68.000 besøgende, fordelt på 78 høstmarkeds-værter.

Værst gik det i 1997, kort efter prinsesse Dianas død, da 1,4 millioner danskere valgte at se hendes begravelse netop den lørdag, da høstmarkedet blev åbnet.

De økologiske høstmarkeder har været holdt rundt om i Danmark siden begyndelsen af 1990'erne. Initiativet kom fra en gruppe jyske landmænd som koordinerede deres åbent hus en gang om året. Senere bredte arrangementerne sig og blev landsdækkende via et samarbejde med Landsforeningen Økologisk Jordbrug (LØJ), senere overtaget af Økologisk Landscenter. Som det fremgår af markeds-listen i 1999 var der dengang godt 40 åbne økologiske gårde. I dag koordineres høstmarkederne af Økologisk Landsforening.

Den forholdsvis store succes har givetvis også inspireret det øvrige landbrug til at gennemføre de såkaldte Åbent Landbrug arrangementer, som normalt holdes to uger efter det de økologiske markeder. Her deltager også enkelte økologiske landbrug.

I 2005 introduceredes også det såkaldte Økodag arrangement, hvor økologiske mælkeproducenter landet over inviterer publikum til dagen, hvor køerne slippes løs på marken. Senere er også arrangementet Sofari kommet til. Her det de økologiske grise, som er i centrum.

Det er dog ikke kun om sommeren, der er markeder. I december op til jul holder mange økologiske gårde økojul arrangementer i form af julestuer og julemarkeder.Høstmarked: Børn bager pandekager
Ved de større høstmarkeder er der ofte flere børneaktiviteter. Her bagning af pandekager over åben ild ved Gothenborg i Midtjylland