De Økologiske Høstmarkeder

ØkoWeb Forside
 
Stalddørslisten
Gårdbutikker
Torvesalg
Abonnements-listen
Grøntsagskasser m.m.
 
Kalenderen
Find andre kologiske økologiske arrangementer

 

Høstmarked holdes mange steder i landet i eftersommeren. Det mest kendte arrangement er imidlertid De økologiske høstmarkeder som holdes hvert hvert år første weekend i september.

Selv om hovedparten af arrangementerne er koordinerede er indholdet vidt forskelligt, da hver gård har selvstændigt ansvar for dets eget høstmarked. Koordineringen som består mest i et markedsføringssamarbejde, hvor Økologsk Landsforening udgiver materialer om, hvor der der holdes marked.

Se dato og yderligere information år dette års marked

Næsten alle høstmarkeder har salg af økologiske varer, idet mange af de deltagende bedrifter har egen gårdbutik. Ofte har de også inviteteret nabogårde. Ofte offentliggøres et mere udførligt program i lokale medier.

Normalt deltager ca. 120 økologiske landmænd i arrangementet. 40 - 50.000 mennesker besøger årligt markederne. Næsten hvert år slår gården Grantoftegård ved Ballerup rekord i besøgstal - ofte med omkring 5.000 besøgende. Også den tidligere landbrugsminister Ritt Bjerregårds frugtplantage plejer at være blandt topscorerne, når det gælder besøgstal.

I 2005 introduceredes også det såkaldte Økodag arrangement, hvor økologiske mælkeproducenter landet over inviterer publikum til dagen, hvor køerne slippes løs på marken.

I forbindelse med jul hos hvert år i december nogle økojul arrangementer i form af julestuer og julemarkeder med økologiske boder og salg af julemad og julegaver.