Foreningen Bæredygtig Teknologi


FBT blev dannet i 1995 af en gruppe gymnasieelever med det formål at arbejde for en øget fokusering på bæredygtig teknologi i ungdomsuddannelsernes naturvidenskabelige undervisning. Tanken var at danske virksomheder, forskningsinstitutioner mm i højere grad skulle inddrages i udarbejdelsen af undervisningsmateriale for derigennem at sikre bedre og mere tidssvarende uddannede elever og samtidig øge interessen for miljøforskning blandt de yngre generationer. Dette projekt er langtfra opgivet, men dog midlertidigt kørt ud på et sidespor.

I foråret 1997 besluttede generalforsamlingen at arbejde på et nyt projekt: En bæredygtig forbrugs- og livsstilsmesse. Samtidig blev foreningens målgruppen udvidet fra ungdommen til hele befolkning
Ideen bag messen siger meget om foreningen bag. FBT betragter sig som en anderledes miljøorganisation. Vi ønsker ikke at komme med alle svarene, men søger i stedet at skabe et sagligt beslutningsgrundlag for selvstændigt tænkende mennesker. Vi mener ikke at det hjælper at "prædike" eller skræmme til miljørigtighed. I mange tilfælde kommer man længst ved hjælp af saglig oplysning.

Til daglig ledes FBT af en bestyrelse på 7 mand under formand Morten Østergaard.
Såvel økonomisk som politisk er foreningen uafhængig og modtager kun bidrag fra fonde, virksomheder m.m. i forbindelse med navngivne projekter.

Foreningen Bæredygtig Teknologi
Mejlgade 35, Baghuset
8K Årh. C
Tlf: 86 13 54 66
fax: 86 18 48 54

fbt-messe@frontrunners.net

Tilbage til hovedmenuen