Forskning
Økologi, fødevarer, miljø, landbrug
ØkoWeb DK
Vejviser

Center for Økologi og Miljø (CØM)
Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, Agrovej 10, bygning 861, 2630 Tåstrup, tlf: 35 28 23 80, fax: 35 28 21 75, e-post: coem@kvl.dk
Administrativ enhed ved KVL, oprettet på tværs af institutternes fagområder. Centret har til formål at støtte og fremme tværfaglige forsknings- og undervisningsaktiviteter indenfor økologisk jordbrug og agroøkologi.

Agroøkologigruppen
Agrovej 10 DK-2630 Taastrup Denmark tlf. 35 28 35 24 fax: 35 28 21 75

Det landbrugsøkonomiske Forskningsprojekt
Fibigerstraede 1, DK-9220 Aalborg Ø, tlf. 96 35 82 01

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO)
Forskningscenter Foulum, Foulum, Postboks 50, 8830 Tjele, Tlf. 89 99 19 00, fax 89 99 18 39
Samarbejde mellem 14 institutioner og ca. 100 forskere, som alle arbejder med økologisk jordbrug

Forskningsnytt for økologisk landbruk i Norden
Redaktion: Vonne Lund, tlf: (+47) 71 64 56 58, abonnement: Grete Hansen, Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), e-post: grh@fojo.sp.dk, tlf: (+45) 89 99 16 75
Fælles nordisk nyhedsblad med orientering om udviklingen indenfor den økologiske jordbrugsforskning.

Institut for Teknologi og Samfund
Danmarks Tekniske Universitet, bygning 208, 2800 Lyngby, tlf: 45 25 25 25, fax: 45 88 20 14
Udfører forskning og undervisning i udvikling og forarbejdning af økologiske fødevarer.


Nitrogen Fixation, Recycling and Leaching in Organic Cropping Systems (NICLEOS)
P.O.Box 49, DK-4000 Roskilde, Denmark