Foreningen
Fri Økologisk Jord - FRI
ØkoWeb DK
FRI

Jordpriserne eksploderer

Antallet af levedygtige landbrugsbedrifter falder

Der uddannes økologiske landmænd som aldrig før

På trods af samfundets interesse i et renere miljø, er der ikke mange af de nyuddannede økologiske landmænd, der nogensinde kommer til at drive et landbrug.

Som konsekvens af harmoniregler og fremtidssikring, tvinges de industrielle husdyrbrug til at opkøbe jord, så de kan få endnu flere kødproducerende enheder. Herved slagtes familiebrug og mindre landbrug.

Det er meget svært for en nyetableret landmand at få økonomien til at løbe rundt på en mellemstor gård, især på grund af opskruede jordpriser. Man skal have opsparet en god million kroner for at få lov til arbejde med sit erhverv, og hvem har lige sådan én at rutte med ?

Et stort antal økologiske landmænd arbejder i dag som pædagoger, postbude, chauffører, og mange skifter med tiden definitivt erhverv, når de indser det utopiske i at virkeliggøre ønsket om etablering af egen bedrift.

Vilkårene for landbrug er i dag meget svære at forene med drømme og ideer knyttet til et liv på landet. På grund af de næsten håbløse betingelser ved etablering, er afstandene mellem de faktiske vilkår og visionerne omkring et landboliv - for store.

Meld dig ind
Læs mere: