STALDDØRSLISTEN
Stalddørslisten omfatter økologiske bedrifter med direkte salg til forbrugere. Det kan være på et bord ved vejen, som varekørsel eller traditionelt torvesalg. Men det kan også være egentlige gårdbutikker eller vidt udbredte abonnementsordninger.

Fælles for alle på listen er imidlertid, at salget tager udgangspunkt i en konkret bedrift. Det skal dog understeges, at der meget vel kan forhandles varer, som kommer andre steder fra. Er der tale om fødevarer, skal de imidlertid være økologiske.

Bedrifterne er inddelt i nogle groft skitserede geografiske områder, og det kan betale sig at kigge under områder, som grænser op til de områder, man søger. Bedrifterne er sorteret efter postnummer.

Oplysningerne opdateres via oplysninger fra forhandlerne. Enten via et internet-skema eller ved telefonisk henvendelse til ØkoWeb Danmark på 22 33 14 94.

Stalddørslisten omfatter en meget bred vifte af direkte salg. Oplysningerne bygger på bedrifternes egne beskrivelser og er ikke nødvendigvis helt entydige. Som hovedregel dækker begreberne dog over følgende:

Stalddørssalg: Det typiske stalddørssalg kan være, at der periodevis sælges æg eller gulerødder til en mindre gruppe kunder i nærheden. Mange har også salg af fx halve grise, når der er slagtet. I så fald hentes det normalt af kunden direkte fra slagteren. Men stalddørssalg kan også dække over mere omfattende salg med større sortiment, faste åbningstider o.s.v.
Gårdbutikker: For at det kan kaldes en butik, skal der være oprettet et egentligt butikslokale med salg af en bredere vifte af varer. Ud over varer fra bedriften sælges oftest også varer fra eksterne leverandører som nabogårde eller grossister, fx vin, ost og marmelade. Der kan også være forhandling af helt andre typer varer som keramik, tæpper eller stearinlys. Er der tale om fødevarer, bør de imidlertid være økologiske.
Abonnements-
ordninger:
Systemet bygger på, at kunderne tegner sig for leveringer med faste intervaller, fx hver 14. dag. Kunden får så en færdig pakke med et udvalg af varer, typisk grønsager og frugt, men i nogle tilfælde også andet. Indholdet varierer ofte efter årstiden, og i mange tilfælde leveres madopskrifter til de enkelte produkter. Kunden har ikke direkte indflydelse på indholdet af leveringen, men nogle forhandlere tilbyder, at man kan forudbestille yderligere varer udover det faste indhold.
Torvesalg: Faste dage på et fast sted, hvor kunderne kan komme og se ugens udvalg. Det typiske salg foregår på købstadstorve, hvor flere stadeholdere - økologiske og konventionelle - står side om side.
Varetur: Det er typisk gårdbutikker eller torvesælgere, som med faste intervaller - fx én gang om ugen - kører ud til en række kunder, som har ringet/skrevet og bestilt leveringer. Systemet har bl.a. været udbredt blandt en række sjællandske producenter, som har kørt til København for at sælge varer. I de senere år har en del vareture dog udviklet sig til abonnementsordninger.