logo-1.gif (1301 bytes)

Øgruppen
Dansk Økologileverandørforening

Øgruppen

søger

faglig blæksprutte på deltid til sekretariatet i Århus

 

Stillingen
At fungere som foreningens daglige leder i tæt samarbejde med foreningens formand og at rådgive og aflaste formanden.

At fungere som foreningens sekretær. Da Øgruppen er en ny forening, skal du selv også sørge for indkaldelse til møder, referatskrivning, opfølgning på beslutninger, udsendelse af materiale m.v.

At bistå virksomhederne i kontakten med myndigheder og andre organisationer, herunder bistå med sagkyndig støtte i forbindelse med høringer med ny lovgivning, bekendtgørelser m.v.

At bistå fødevarevirksomhederne med rådgivning, information og faglig støtte om de særlige forhold på det økologiske fødevareområde, herunder fortolkning af love og regler, kontrolspørgsmål, certificering og akkreditering og fødevarepolitiske tiltag som berører økologisk fødevareproduktion både nationalt og internationalt.

At opbygge et fagligt netværk mellem virksomheder, herunder at arrangere seminarer og andre faglige arrangemeter målrettet medlemsvirksomhederne.

Stillingen er i første omgang deltids, som forventes udviklet til fuldtidsjob.
Stillingen er støttet af Den Grønne Jobpulje under Miljøstyrelsen.

Ansøgning stiles inden d. 1. april til:
Øgruppen, Klostermarken 20, 9550 Mariager
att: Direktør Lisbeth Damsgård
Yderligere oplysninger: 96 68 22 23

Øgruppen er en forening stiftet i 1998 for virksomheder der forarbejder og forhandler økologiske produkter.