logo ØkoWeb DK
Hanegal


"Fair Trade" på handel med økologiske grise

Hanegals bestyrelse besluttede d. 26. maj 1997, at Hanegal fremover skulle afregne økologiske grise til en notering, som baseres på "Fair Trade"-konceptet.

Dermed fraviges den hidtige praksis, hvor den økologiske noteringen er dannet som en sum af noteringen på konventionelle grise og et fast "Øko-tillæg".

"Fair Trade" kendes især fra Max Havelaar kaffe. Konceptet indebærer, at der aftales en pris, som sikrer producenterne en rimelig eksistens og en fortsat udvikling af produktionen.


Grundlaget for fastsættelse af en "Fair Trade"-notering på økologiske grise.

Notering fastsættes under hensyntagen til, at en veldrevet økologisk svinebesætning skal kunne give en rimeligt dækningsbidrag til landmanden.

Noteringen tager således hensyn til både de aktuelle produktionsomkostninger og produktionens udviklingsniveau.

Noteringen vil derfor ændres, hvis der sker væsentlige ændringer i produktions-omkostningerne. F.eks vil prisfald på foderkorn medføre et fald i "Fair Trade"-noteringen.

Det må endvidere forventes, at de igangværende undersøgelser af økologisk svineproduktion vil kunne bidrage til udvikling af mere effektive produktionssystemer, hvilket i givet fald vil medføre et fald i "Fair Trade"-noteringen.

Det ligger i sagens natur, at producenterne skal inddrages i fastsættelsen af en "Fair Trade"-notering. Hanegal forventer, at den nyetablerede økologiske kødbranche vil kunne spille en aktiv rolle i denne sammenhæng. Hanegal ser selvfølgelig også meget gerne, at Friland Food tilslutter sig "Fair Trade"-konceptet og deltager i fastsættelsen af noteringen.

Hanegals bestyrelse har imidlertid vurderet, at det er formålstjenligt, at Hanegal på eget initiativ allerede i indeværende uge introducerer en "Fair Trade"-notering, som derfor i første omgang er fastsat ensidigt af Hanegal. Aktuelt vil dette medføre et fald i noteringen på ca. 15% i forhold til de seneste ugers meget høje prisniveau, der er opstået fordi prisen på økologiske grise hidtil har fulgt stigningen på de konventionelle grise.


Perspektiv

Den økologiske svineproduktion en endnu meget begrænset og dermed også meget sårbar overfor store udsving i afregningsprisen.

En mere stabil notering baseret på "Fair Trade"-konceptet vil give det bedste grundlag for en fortsat udvikling af både produktionen og afsætningen af økologiske grise og vil derfor være til gavn for både landmændene, detailhandelen og forbrugerne.

Den aktuelle situation med meget store prisstigninger inden for få uger er et godt eksempel på problematikken:

Hvis de seneste ugers høje pris bliver fastholdt, vil der være risiko for en afmatning i fremgangen i salget af økologisk svinekød. Nuværende kunder sandsynligvis flytte forbruget til andre kødtyper, og det vil formentligt være vanskeligt at tiltrække nye forbrugere.

Der vil således hurtigt kunne opstå alvorlige problemer med at afsætte den stigende produktion af økologiske grise, hvilket vil kunne få en meget negativ virkning på udviklingen af den økologiske svineproduktion. - Det skal i denne forbindelse erindres, at detailhandelen igennem lang tid har opfordret de økologiske landmænd til at øge produktionen af økologiske grise.


Opbakning fra både landmænd og detailhandel

Hanegals introduktion af "Fair Trade"-notering på økologiske grise har været drøftet med en række af Hanegals leverandører og kunder. Alle finder initiativet positivt, og Hanegals bestyrelse har tillid til, at også detailhandelen kan se perspektiverne i konceptet, og derfor også vil forholde sig loyalt til et "Fair Trade"-prisniveau på økologisk svinekød, når det konventionelle svinekød igen falder i pris.