Harmonie forside

22. sept. 1999 Under navnet "Harmonie Organic Spreadable" er en økologisk udgave af Kærgården netop blevet introduceret på det engelske marked. Foreløbig er det
nye produkt i Harmonie serien kommet ind på hylderne hos
detailhandelskæden ASDA, men i MD Foods forventer man, at flere kæder i
nær fremtid vil tage "Harmonie Organic Spreadable" med i sortimentet.
"Hvor stort et marked der er for produktet, er vanskeligt at sige", fortæller
produktchef Mikael Horsbøll, MD Foods. "Men vi er optimistiske. Selv om
markedet for økologiske produkter i øjeblikket ikke er særligt stort i England,
vokser salget trods alt med 25-30% om året".

Med introduktionen af "Harmonie Organic Spreadable" har MD Foods nu fire
øko-produkter under Harmonie mærket ude på det engelske marked, og i løbet
af den næste måned introduceres yderligere to. Den engelske udgave af
økologisk Kærgården produceres på Rødkærsbro Smørmejeri.

8. sept. 1999 Øko-aftaler
MD Foods' bestyrelse har besluttet, at der fortsat skal være fri tilgang for nye,
økologiske producenter, men at det garanterede øko-tillæg i de nye øko-aftaler
nedsættes til 15% af basisprisen.

I de nuværende aftaler er øko-tillægget 20% af basisprisen, og de indgåede
aftaler fortsætter på uændrede vilkår. Vilkårene for nye øko-aftaler har været drøftet på flere møder i øko-samarbejdsudvalget, hvor der ikke blev opnået enighed om en indstilling til bestyrelsen. De økologiske repræsentanter i udvalget foreslog, at der i stedet for en lavere garanteret pris i de nye aftaler blev indført et midlertidigt stop for tilgang af nye økologer.

Principielt fortsætter medansvarsmodellen uændret i det kommende mejeriår,
men det forventes ikke, at udnyttelsesprocenten for økologisk mælk for året som helhed vil blive over 50%. Udnyttelsesprocenten beregnes i forhold til
afsætningen på hjemmemarkedet.

25 aug. 1999 Acontotillæg til økologer bortfalder
Det såkaldte medansvarstillæg til økologiske producenter bortfalder nu helt. Det har siden februar været 5 øre pr. kg.

Årsagen til bortfaldet er, at indvejningen af økologisk mælk er højere end budgetteret. Samtidig er udviklingen i salget af økologiske produkter stagneret.
De økologiske mælkeproducenter får udbetalt to tillæg: Et økotillæg og et medansvarstillæg. Økotillægget udgør 20% af basisprisen. Derudover udbetales et såkaldt medansvarstillæg. Dette tillæg udbetales, hvis mere end 50% af den økologiske mælk, der indvejes, afsættes som økologiske produkter. Den endelige udnyttelsesprocent opgøres, når mejeriåret er afsluttet, men et foreløbigt estimat tyder på, at man ikke i indeværende mejeriår vil nå en udnyttelse på 50% af den økologiske mælk.

Der er endnu ikke udarbejdet endeligt budget for det kommende år, men de foreløbige opgørelser viser, at udnyttelsesprocenten også i det nye mejeriår vil blive noget under 50.

18. aug. 1999 Økologien i fokus på Anuga
Temaet er "Respekt for mælken", når MD Foods i perioden 9.-14.
oktober er med på den store, internationale fødevaremesse Anuga
i Køln.

Med "Respekt for mælken" ønsker MD Foods at signalere, at en ko
kun producerer mælk af høj kvalitet, hvis man behandler den godt.
Og kun med den bedste mælk kan virksomheden producere de
bedste varer.

På messen vil MD Foods gøre noget ekstra ud af økologien, blandt
andet ved at præsentere flere økologiske produktnyheder.

Gæster på MD Foods' stand kan se frem til at blive inviteret på en
helt speciel sanse-oplevelse, hvor man ved hjælp af lyd, billeder og
dufte følger mælkens vej fra landmanden til de færdige
mejeriprodukter.

Anuga-messen forventes at tiltrække cirka 200.000 besøgende fra
hele verden.