ØkoWeb Nyt
 
Økologiens Historie
 
Grøntsagernes vej:
Side 1
Side 2
 
Andre artikler

 

Find økologisk juleand, juletræ og  julegaver på:
Jul i ØkolandØkologiens Historie:
Introduktion af økologiske grønsager i Danmark:FDB behersker markedet
for økologiske grøntsager (2)

Skrevet december 1988 af Michael Borgen

Forrige side

Ingen kan stjæle avlerne
Det første år, FDB solgte økologiske grøntsager, var den samlede leverance på kun 30 tons gulerødder.

- Og jeg kan garantere for, at det højst var halvdelen, der blev solgt. Resten forsvandt eller rådnede op rundt om i butikkerne, siger afdelingschef Laurits Balle, FDB.

Helt frem til 1985 var handelen stadig ikke kommet over 300 tons. Men så gik det pludselig stærkt, og i 1989 forventes salget at blive på 5200 tons økologiske grøntsager.

I 1988 dannede de avlere, der leverer til FDB, selskabet Fælles-Grønt, der overtog Poul Henrik Hedeboes rolle som Brugsens kontakt. Formålet med selskabet var at sikre den fremtidige afsætning af de økologiske grøntsager. I selskabet lægges der vægt på også at finde andre aftagere end FDB, der i dag er eneaftager fra selskabets medlemmer.

- Det er klart, at FDB i dag har betydelig indflydelse, fordi det er dem, der definerer den realistiske afsætning. Man er nødt til at tage bestik efter Brugsen, siger Poul Henrik Hedeboe.

Han har dog aldrig oplevet, at FDB misbruger indflydelsen, og netop derfor er det også lykkedes for FDB at opbygge en loyalitet blandt avlerne.

- FDB er igang med at få en stabil gruppe avlere, og selv hvis der kommer andre aftagere, vil Brugsen altid blive prioriteret højt. Det vil ikke kunne ske, at en anden kæde pludselig overtager avlerne, siger Poul Henrik Hedeboe.

Omsætter for 40 mill.
Laurits Balle i FDBs frugt og grøntsektionen siger, at stigningen i FDB's salg nogenlunde svarer til den stigning de nuværende avlere har i produktionen.

- Derfor kan det godt tænkes, at andre forretninger, der vil ind på markedet, kan blive nødt til at vente, de år det tager, at nye avlere lægger deres jord om til økologisk produktion, siger Laurits Balle.

Ingen ved præcis, hvor store mængder økologiske grøntsager, der sælges i Danmark. I økologiske kredse og i FDB har man hidtil skønnet, at FDB med sine 4000 tons stod for omkring halvdelen af det danske salg.

På grundlag af de seneste tal over det dyrkede areal, siger Jordbrugskonsulent Maren Korsgaard, Sjællandske Husmandsforeninger, at FDB maksimalt forhandler 45 % af den danske produktion. Hun anser det endda for sandsynligt, at tallet er lavere.

Langt den største del af det økologiske salg - udenfor FDB - spreder sig på et utal af kanaler, hvor salget ikke kan beregnes præcist. Landet har tre-fire større grossister, der sælger til helsekostbutikker. Desuden er der et stort og ukendt salg på torvemarkeder og fra gårdenes stalddøre.

Blandt kædeforretningerne er FDB's alvorligste konkurrent Dansk Supermarked, hvor man opgiver at have en omsætning på 4-5 millioner kroner på biodynamiske grøntsager.

Afdelingsleder for FDB's frugt og grønt sektion Laurits Balle vurderer, at brugsernes omsætning af økologiske grøntsager i 1988 har været på omkring 40 millioner kroner.

Hver tredje rødbede
80 procent af den økologiske omsætning ligger øst for Storebælt.

- I Storkøbenhavn og på Sjælland er salget blevet fordoblet år efter år. Men nu forventer vi kun en stigning på omkring 20 procent dér. Stigningerne vil finde sted i de store provinsbyer på Fyn og i Jylland.

Tre fjerdedele af FDBs økologiske salg fordeler sig på kun tre grøntsager. Kartofler, gulerødder og løg. På Sjælland sælges næsten hver ottende gulerod økologisk. Kartofler og løg ligger noget lavere. Samlet udgør de økologiske varer dog stadig kun 21/2 procent af FDBs salg af frugt og grønt.

Enkelte grøntsager ligger dog meget højere. Det er nogle af de mest typiske vegetar-grøntsager. Hver tredje rødbede og selleri, der sælges i Brugsen er økologisk.

Laurits Balle forklarer det med, at de kunder, der efterspørger de gamle danske rodfrugter, er typiske kernekøberne af økologiske varer. Derfor er der nogle varer, som FDB nu går over til kun at sælge som økologiske.

- Salget af grøntsager som pastinak og jordskokker er i almindelighed ikke så stort, men det stiger, når de sælges som økologiske, siger Laurits Balle.