Find økologisk juleand, juletræ og  julegaver på:
Jul i ØkolandØkologiens Historie:
Introduktion af økologisk mælk i Danmark:


Året der banede den økologiske mælkevej (2)
Skrevet december 1988 af Michael Borgen

Forrige side

Vejen til FDB

For Mejeriselskabet Danmark blev Dan-Mælk-aftalen et tigerspring frem i dets kamp for beherske det danske mælkemarked og for at føre selskabet ud på det internationale marked under navnet MD Foods - og senere Arla Foods. For de overlevende mejerier på det danske marked blev aftalen et alvorligt problem i deres forsøg på at standse MD's march mod det endelige monopol.

Et af disse selskaber var mejerisammenslutningen Kløver Mælk, MD's modpart i den såkaldte mælkekrig og arg modstander af MD's monopol.

Dan-Mælk-aftalen blev indgået i 1977 og løber helt frem til 1992, og der er kun én måde at komme uden om den på: Hvis FDB ønsker en type mælk, som MD ikke kan skaffe, har FDB lov til købe den af andre selskaber.

Indtil 1986 havde det ikke været noget problem for MD at skaffe de varer, som FDB ønskede. Derfor havde ingen andre selskaber fået adgang til Brugser'nes kølediske. Men den økologiske mælk kunne blive den adgangsbillet, der manglede. Og 1987 blev året, hvor muligheden blev afprøvet.

Kløver var hurtigst
I december 1986 modtog Danske Mejeriers Fællesorganisation et brev. Brevets indhold var kort fortalt: Vi repræsenterer de økologiske og biodynamiske bønder, som gerne vil sælge økologisk mælk. Har det interesse for mejerierne?

Mejeriernes fællesorganisation er en forening af alle danske mejerier. Organisationen driver ikke selv mejerier, og den kunne derfor kun undersøge forskellige muligheder for at få økologisk mælk på markedet, inden den overlod sagen til mejerierne.

MDs konkurrent, Kløver Mælk, reagerede meget hurtigt. Endnu før fællesorganisationen havde behandlet sagen, fik de kontakt med nogle af økologerne og biodynamikerne for at undersøge muligheden for en mælke-aftale.

Hvis Kløver Mælk kunne sikre sig en eneaftale med de økologiske avlere, og holde MD udenfor, ville der være fri bane uden om Dan-Mælk-aftalen. For Kløver Mælks mejerier ville det betyde, at de for første gang i mange år kunne levere mælk direkte til Brugsen.

- Det var da en interessant tanke, siger direktør Frede Hansen, Kløver Mælk, om muligheden for at handle uden om Dan-Mælk-aftalen. Han var den i Kløver Mælk, der havde kontakten til økologerne.

MD kom bagefter
Direktør Frede Hansen siger, at han tror på, at økologisk mælk i løbet af fem år ville kunne udgøre 5-10% af sødmælks-salget. Derfor mente han, at produktet burde afprøves, og han anså produktet for en interessant eksportmulighed til et Europa med en voksende økologisk holdning.

De økologer og biodynamikere, der deltog i møderne med Frede Hansen, fik det indtryk, at Kløver var meget interesseret i at få en aftale, hvor de kunne aftage hele landets produktion af økologisk mælk. Frede Hansen understreger dog, at Kløver aldrig gav et endeligt tilbud. Der var blot tale om en undersøgelse af muligheden.

En måneds tid efter at økologerne havde fået kontakt med Kløver, blev de kontaktet af MD, der også havde fået interesse for det nye produkt. De ønskede ligeledes at forhandle om produktion af den mælk, som FDB allerede måneder inden havde meldt, at de var interesseret i.

En del økologer og biodynamikere opfattede situationen som en ønskeposition: De store mejeriselskaber kæmpede om retten til at aftage den økologiske mælk. Det handlede blot om at tage imod det bedste tilbud.

Næste side