Find økologisk juleand, juletræ og  julegaver på:
Jul i ØkolandØkologiens Historie:
Introduktion af økologisk mælk i Danmark:


Året der banede den økologiske mælkevej (3)
Skrevet december 1988 af Michael Borgen

Forrige side

Jyderne gjorde oprør
Men allerede på det tidspunkt begyndte uenigheden at tære på styrken i den økologiske lejr. Ikke alle landmænd var tilfredse med det brev, som oprindelig var blevet sendt til fællesorganisationen.

Afsenderen af brevet var Samarbejdsudvalget for Økologisk og Biodynamisk Jordbrug, et udvalg der koordinerer arbejdet mellem de tre foreninger for biodynamisk og økologisk jordbrug.

Både i det økologiske og det biodynamiske jordbrug var afsætningen præget af en vis grad af kaos. Men samarbejdsudvalget så en chance for at afsætningen af det nye produkt, mælk, kom ind i et fælles afsætningssystem, der også skulle omfatte økologiske grøntsager og kød. Samarbejdsudvalget havde sendt brevet til mejerierne for at starte centrale forhandlinger så tidligt som muligt og på den måde være med til at styre udviklingen.

Blandt producenterne var man ikke vandt til, at større beslutninger blev taget uden, at medlemmerne blev orienteret. Og særlig blandt jyske landmænd blev initiativet betragtet som udemokratisk.

- Vi følte nærmest, at de var ved at sælge vores mælk uden, at vi selv vidste noget om det, siger Lars Sørensen, Gyllingnæs. Han var en af de jyder, der gjorde oprør mod den centrale linie.

Men også den gamle krig mellem de store mejeriselskaber splittede biodynamikere og økologer. Blandt mange jyder var der udbredt skepsis overfor enhver form for aftale med MD. Flere jyske landmænd betragtede MD som "skurken" i mejeribranchen, mens holdningen på Sjælland snarere var modsat. Her ansås Kløver Mælk for at være angriberen i den sjællandske mælkekrig.

Hovedparten af sjællænderne havde i flere år leveret deres økologiske mælk som almindelig mælk til MD, og de var klart stemt for en løsning med MD. Hvis de skulle skifte over og blive leverandører til Kløver, skulle de købes fri af deres kontrakt med MD. Og det kunne blive dyrt.

Overfor sjællænderne stod en af det biodynamiske landbrugs rebeller, Jørgen Uhrskov, Skanderborg, som blev forkæmper blandt jyderne for en aftale med Kløver Mælk.

Slagsbrødre i samarbejde
Allerede på det tidspunkt kunne mejeriselskaberne med rette være i tvivl om hvem, der egentlig repræsenterede hvem blandt økologer og biodynamikere. Og det blev stadig tydeligere, at ingen af de to mejeriselskaber hurtigt kunne sikre sig eneretten til den økologiske mælk for næsen af konkurrenten.

Mens uenighederne gærede blandt økologer og biodynamikere, blev de pludselig stillet overfor en helt ny situation. I det tidlige forår 1987 meddelte de to konkurrerende mejeriselskaber pludselig, at de ville arbejde sammen om den økologiske mælk. De to gamle ærkefjender sendte sagen over i et underudvalg under fællesorganisationen, der skulle arbejde videre med sagen.

Direktør Frede Hansen, Kløver, siger, at projektet krævede, at mejerierne skulle garantere en væsentlig merpris til producenterne i flere år.

- Hvis projektet slog totalt fejl, ville vi hænge på de millionudgifter selv, og det havde vi ikke muligheden for at bære alene. Derfor vurderede vi, at det måtte være et branche-projekt.

Næste side