Argentina - Flower


Dansk deltagelse i

IFOAM´98


IFOAM's hjemmeside
IFOAM konferencer IFOAM'98 hjemmeside

Denne side at oprettet som en hjælp til danskere, som ønsker at deltage i den internationale økologiske konference IFOAM'98 eller d. 2. Økologiske Verdensudstilling. Hvis du ønsker at vide mere om konferencen eller registrere dig, kan gå til konferencens engelske hjemmeside. Interesserede (i Danmark) som ønsker trykt materiale om konferencen - med tilmeldingsformular, kan modtage dette fra ØkoWeb Danmark ved at sende en e-mail til redaktionen@ecoweb.dk. Skriv, at du ønsker materiale om IFOAM'98 og husk at skrive korrekt postadresse.

Hvis du har planer om at deltage i IFOAM'98-konferencen eller Verdensudstillingen i Argentina, er du velkommen til at registrere dig til at stå på nedenstående liste over deltagere. Send en e-mail til redaktionen@ecoweb.dk, så vil du blive medtaget. Det er ikke noget krav, at du har sikkerhed for at tage afsted. Du kan godt stå på siden, selv om du mangler finansiering til turen. Formålet er blot at gøre det lettere at komme i kontakt med andre potentielle deltagere, fx for at koordinere rejse, ophold eller andre praktiske spørgsmål.


Danskere med planer om at deltage i
konferencen/Verdensudstillingen: