Info ØkoWeb DK

ryomgaard-stor2.gif (4598 bytes)
Ny Ryomgård - et økologisk demonstrationslandbrug

Velkommen Landmandsgrupper, organisationer, uddannelsesinstitutioner, firmaer og andre grupper er velkomne på Ny Ryomgård på Djursland. Gården er Landsforeningen Økologisk Jordbrugs første økologiske demonstrationslandbrug og tjener dermed som et udstillingsvindue for økologisk jordbrug.

Kom ud og se...
Her kan folk med egne øjne komme ud og se, hvad økologisk landbrug er for noget. Målet er bl.a. at vise, at økologisk jordbrug er en relevant og realistisk driftsform i dansk landbrug.

Ny Ryomgård, som ligger i et meget varieret og naturskønt område midt på Djursland, blev omlagt til økologisk produktion i 1989. Til gården hører 80 ha i omdrift, 12 ha eng og 52 ha skov. Hovedparten af jorden er forpagtet ud til en økologisk mælkeproducent. Herudover dyrkes der grønsager på ni hektar

....og få en diskussion
Ejeren Sven Nybo Rasmussen modtager gerne grupper på Ny Ryomgård- og han lover en god diskussion: - Jeg ønsker at tegne et ærligt billede af økologisk jordbrug. Jeg lægger problemerne og resultaterne frem, som de er og fortæller, hvorfor jeg mener, økologisk landbrug er vejen frem. Jeg vil dokumentere de perspektiver og problemer, vi står over for både her på min egen gård, men også i et større perspektiv. Jeg mener selv, jeg er kritisk med, hvad jeg foretager mig, og jeg glæder mig til - forhåbentligt - at inspirere andre og selv blive inspireret af gode diskussioner

. ... med en engageret person
Sven Nybo Rasmussen er også i andre sammenhænge kendt for sin store interesse for udviklingen af det økologiske jordbrug. Han er således koordinator for Forskningsudvalget i Landsforeningen Økologisk Jordbrug og medlem af bestyrelsen for Danmarks JordbrugsForskning i Foulum.

... eller aftal et foredrag
Sven Nybo Rasmussen tager også rundt i landet og holder foredrag om økologisk jordbrug og andre emner inden for miljø - og ressourceforvaltning.

Bare ring
Ring til Sven Nybo Rasmussen og aftal et besøg på Ny Ryomgård (det er gratis - projektet er støttet af Strukturdirektoratet) eller et foredrag i din forening.

ryomgaard-stor2.gif (4598 bytes) Ny Ryomgård
Frederikslundvej 4
8550 Ryomgård
Tlf. 86 39 55 65 Fax 86 39 52 32