ØkoWeb Danmark
HOVEDMENU
VEJVISER
MÅNEDSMAGASINET
DATOOVERSIGTEN

12. januar 1996
Nyheder fra januar-nummeret af Økologisk Jordbrug:
Japanske forbrugere ønsker økologi
Strukturudviklingen kan bremses
Øko-varer på catering-messe
Økologisk hotel og kursussted på Bornholm
ØkoMælk A/S mangler tre ton til københavnerne
Svenske økologer imod EU-forslag
Svensk Ø til Ifoam, norsk Ø til EU
Øko-principper druknet i EU-tilpasning


Japanske forbrugere ønsker økologi
Også de japanske forbrugere begynder nu at spørge efter økologiske fødevarer. Japans egen produktion af økologiske produkter er stadig ret begrænset, og derfor importeres må de fleste importeres fra især vestlige lande. Det sker i stigende omfang, oplyser den danske ambassade i Tokyo.Udviklingen tolkes som et udtryk for de japanske forbrugeres ønske om mere sikre fødevarer og en varieret kost. Detailhandelen stiller store krav om faste og regelmæssige leverancer samt ensartede og friske produkter. Der er endnu tale om et marked på begynderstadiet men med meget store vækstmuligheder, skønner ambassaden. Endnu foreligger der ingen egentlige analyser af prisforskellene på økologiske og konventionelle varer, men der tales ofte om en forskel på 20 procent eller mere. De japanske forbrugere er på vagt overfor importerede fødevarer, og vestlige økologiske producenter skal derfor opfylde særdeles høje krav til renhed og friskhed, hvis de ønsker at slå igennem på det japanske marked, vurderer ambassaden.

Tilbage til måneds-oversigten

Strukturudviklingen kan bremses
Overgangen til økologisk og miljøvenlig drift skaber håb om at bremse landbrugets strukturudvikling en lille smule. Det mener chefkonsulent Niels Peter Skrubbeltrang, Landskontoret for Driftsøkonomi i Skejby. Hvert år forsvinder ca. 1500 heltidslandbrug, og foreløbig tyder alt på, at landbrugets egne prognoser om 10.000 heltidsbedrifter i år 2010 vil holde stik.
- Samfundets krav om kvalitetsprodukter og ressourcebevidsthed åbner mulighed for nye, knap så industrialiserede bedriftstyper. Det gælder blandt andet de økologiske, der er mere arbejdsintensive og kan præstere højere en større værditilvækst pr. enhed, siger Skrubbeltrang.
Trods bedre indtjening i landbruget sidste år og udsigter til yderligere fremgang, viser nye tal for landskontoret, at hvert femte landbrug er i krise, og det er med til at skubbe på strukturudviklingen. I dag er der 28.000 heltidsbedrifter og 21.000 deltidsbrug.

Tilbage til måneds-oversigten

Ingen økonomi-tal for øko-drift
Hvad er de reelle omkostninger ved at omlægge til økologisk drift og hvordan går det efterfølgende for de landmænd, der rent faktisk vover springet. Det er et par af de spørgsmål Landskontoret for Driftsøkonomi i Skejby håber at kunne give svar på i løbet af det kommende års tid.
- Vi savner tal og økonomiske analyser baseret på konkrete ejendomme. Derfor søger vi nu Strukturdirektoratet om ressourcer til at tage fat på opgaven, siger chefkonsulent Niels Peter Skrubbeltrang
Mens økonomien i landbrugets generelle driftsgrene følges opmærksomt af landbrugsøkonomerne, må nuværende og kommende økologiske landmænd nøjes med betydeligt mere usikre tal
- Vi har stort set kun modelberegninger at holde os til, resten er gisninger og generelle betragtninger, erkender økologisk landskonsult Erik Fog, Landbrugets Rådgivningscenter. Det er dog mit indtryk, at man ser den samme spredning hos økologerne som i resten af landbruget. Lige fra den ene yderligehed - hobbylandbrugene - som sætter penge til ved at drive landbrug og så over til gruppen af store velfungerende kvægbedrifter med høj produktivitet, der tjener rigtigt godt.

Tilbage til måneds-oversigten


Øko-varer på catering-messe
På messen Hotel, Restauration og Catering i Herning den 7.-10. januar var Den Rene Vare, Nutana og VM Margarine, der producerer Grejsdalens økologiske Margarine blandt deltagerne. Nutana benyttede lejligheden til at lancere ni forskellige øko-grøntsager i frostpakker. Kooperativer i Holland dyrker grøntsagerne, der både er rensede og skåret i skiver, når de kommer til Danmark som dybfrost i ti kilo tunge pakker. Foreløbig sælger Nutana udelukkende de frosne øko-grøntsager til catering. Men om en måned vil de også være i detailhandlen, når Nutana har pakket en del af grøntsagerne om i mindre pakker. Det har ikke været muligt for Nutana at skaffe danske grøntsager, oplyser direktør Vagn Larsen.
MD Foods deltog også i messen men på grund af manglen på øko-mælk uden øko-varer.

Tilbage til måneds-oversigten

Økologisk hotel og kursussted på Bornholm
Et økologisk hotel og miljøcenter med kursus i blandt andet økologisk afsætning. Sådan lyder i grove træk udkastet til Danmarks første øko-hotel, der skal ligge i Svaneke på Bornholm. Projektleder er Ole Christensen fra Horecon, hotel- og restaurations-konsulentjenesten, der også står bag udkastet.
Miljøministeriet og erhvervsministeriet har bevilget i alt en million kroner til projektet, der skal være økologisk lige fra byggeriet til maden i restauranten. Et dansk konsulentfirma skal undersøge, om de tyske turister er interesserede i øko-hoteller, da det er afgørende for projektets senere overlevelse. En lokal styregruppe er nedsat til at overvåge projektet, der allerede blev sat i værk for et års tid siden, da Steen Gade (MF) foreslog bornholmerne at lave Danmarks første øko-hotel. Pengene fra de to ministerier kom dog først i august og december.

Tilbage til måneds-oversigten


ØkoMælk A/S mangler tre ton til københavnerne
I de ni københavnske butikker, som ØkoMælk A/S har leveret til siden slutningen af november, går salget stadig strygende.
- Københavnerne bestiller så meget, de mener at kunne sælge, men hver dag har vi tre ton for lidt til dem. Vi havde regnet med, at salget ville falde, og det gik da også lidt nedad i en periode, men så gik det op igen. Derimod er det meget svært at sælge øko-mælk i Aalborg, Randers og Silkeborg, siger Henry Hansen. Han oplyser, at mælkeproducenterne får "en god pris" hos ØkoMælk A/S. Men hvor god får vi ikke at vide, før de andre bestyrelsesmedlemmer (måske) giver Henry Hansen lov at fortælle det. Selskabet har besluttet at holde lav profil med hensyn til priserne indtil videre.
ØkoMælk A/S indvejer 15 tons mælk om dagen, altså godt 100 tons om ugen. Selskabet, der startede den 1. august 1995, har nu 13 producenter, og flere kommer til i foråret.

Tilbage til måneds-oversigten


Svenske økologer imod EU-forslag
De svenske økologer protesterer mod EUs forslag om 100 procent økologisk fodring fra omlægningsstart. De mener, at omlægningen af husdyrene vil stagnere, hvis forslaget vedtages. Reglerne bør gøre det muligt for flere at lægge om, men EUs forslag vil hindre videre udbredelse af det økologiske landbrug. Det siger Maria Gardfjell, informationschef i det svenske kontrolorgan Krav, til det norske øko-blad Jordvett. Også Marianne Schönning fra Ekologiske Lantbrukarna er utilfreds. Hun peger blandt andet på, at forslaget ikke indeholder regler om husdyrvelfærd, og Bo Algers fra det svenske landbrugsuniversitet er enig i kritikken. Hvordan kan EU acceptere økologiske burhøns, spørger han.
Nordmændene ser med ro på forslaget. Daglig leder af det norske kontrolorgan Debio, Emil Mohr, forventer store ændringer af det.

Tilbage til måneds-oversigten


Svensk Ø til Ifoam, norsk Ø til EU
Krav, kontrolorgan i EU-landet Sverige, giver kun Krav-mærket til udenlandske produkter fremstillet efter Ifoams regler, skriver det norske øko-blad Jordvett. Produkter, der er fremstillet efter EUs regler, får ikke noget mærke fra organisationen, der har måttet tilpasse en række af sine regler for ikke at bryde med EU-reglerne.
At der findes øko-produkter både med og uden Krav-mærke, er ikke noget nyt og ikke noget problem, siger Kravs informationschef Maria Gardfjell. Krav har ikke indflydelse på tildeling af øko-tilskud. Her gælder de statslige regler.
I Norge, der står uden for EU, mærker kontrolorganet Debio efter EU-reglerne, skriver Jordvett.

Tilbage til måneds-oversigten


Øko-principper druknet i EU-tilpasning
Norges EU-tilpasning har givet arbejdet med de økologiske grundprincipper trange kår, mener det norske øko-blad Jordvett.
"Forsvandt disse ikke med EU-tilpasningen som ikke tager vare på miljø og ressourcehensyn og som åbner for større import og så videre", spørger Jordvett og konkluderer: "Det er faktisk for sent at arbejde med det rent ideelle gennem regelsættet og dermed er det meningsløst at stå for hårdt på ideologiske krav i den sammenhæng. Den kamp må foregå på andre arenaer." Kommentaren kommer efter, at Emil Mohr, daglig leder af det norske kontrolorgan Debio, er kommet med et udspil om, at staten skal være med til at varetage de økologiske principper.

Tilbage til nyhedsoversigten
Tilbage til dato-oversigten
Tilbage til Økologisk Jordbrugs hjemmeside
Tilbage til ØkoWeb Danmarks hovedmenu