ØkoWeb Danmark
HOVEDMENU
VEJVISER
MÅNEDSMAGASINET
DATOOVERSIGTEN

9. februar 1996
Nyheder fra februar-nummeret af Økologisk Jordbrug:
Mistillid til Ø-mærket
Strukturudviklingen kan bremses
Godt landmandsskab bedre end økologi
Miljøvenlig vaskeautomat
Landbrugsministeren: Jeg gør hvad jeg kan


Mistillid til Ø-mærket
Forbrugerne er tilsyneladende ved at miste tilliden til Ø-mærket. Det viser en undersøgelse, en gruppe studerende ved Roskilde Universitetscenter har lavet blandt 480 forbrugere i to SuperBrugser på Sjælland. En tredjedel af forbrugerne tvivler på, at varer med Ø-mærket lever op til lovkravene, og ca. halvdelen tror, at ikke-økologiske varer fejlmærkes med Ø-mærket, skriver Handelsbladet. Detailhandlen tager imidlertid undersøgelses resultater med ophøjet ro. Underdirektør Torben Laursen, FDB, rejser tvivl om undersøgelsens troværdighed. Han mener, at Ø-mærket stadig nyder stor tillid blandt forbrugerne. Supermarkedskæderne Favør og Løvbjerg erklærer sig enige.
- Ø-mærket er det bedste, vi har i dag, siger kædechef Frank Andersen, Løvbjerg Food-Mart til bladet.

Tilbage til måneds-oversigten

Strukturudviklingen kan bremses
Økologisk Videncenter for Viborg amt på Mors skal ud at finde nye penge. Desuden skal centeret om-organiseres; i stedet for at bygge på en fond, skal det være en forening, hvor også landbrugets organisationer kan være med.
I spidsen for videreførelsen af centeret, der for tiden er uden bemanding, står Poul Knorborg, Viborg amt. Han regner med, at centeret kan genetableres engang i foråret. Men det bliver med et farvel til den brede vifte af økologiske emner.
- I stedet skal der fokus på forarbejdning, kobling til producenterne og afsætning, siger Poul Knorborg.
Centeret blev i tre år finansieret via en fond. Fonden havde som udgangspunkt 250.000 kroner, og centeret fik desuden tilskud fra Viborg amt og EU.

Tilbage til måneds-oversigten

Godt landmandsskab bedre end økologi
Miljøet hjæpes langt mere ved at 50.000 landmænd gør nogle ting mere rigtigt, end at nogle få hundrede omstiller til økologisk produktion. Det sagde Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke, da han sidst i janaur åbnede årets Agromek-udstilling i Herning. Hans udsagn var et svar til de kritikere, der mener, at landbrugets debatoplæg om godt landmandsskab år 2000 ikke er vidtgående nok.

Tilbage til måneds-oversigten


Miljøvenlig vaskeautomat
En tysk udviklet vaskeautomat til malkeanlæg fik årts Agromek-pris for at gavne miljøet. Vaskeautomaten, der er fremstillet af den tyske producent af malkemaskiner, Westfaliea Seperator AG, bruger kun halvt så meget vand, energi og vaskemiddel, som andre anlæg på markedet. Bedømmelsesudvalget peger på, at besparelserne på vandforbruget har stor betydning, fordi vaskevandet fra mælkeanlæg normalt udledes til gårdens gylletank. Udvalget anslår desuden, at anlægget vil kunne forrente sig alene som følge af besparelserne til indkøb af vaskemidler. Vaskeautomaten kan bruges i både bindestalde og løsdrift.

Tilbage til måneds-oversigten

Landbrugsministeren: Jeg gør hvad jeg kan
Landbrugsminister Henrik Dam Kristensen forstår ikke, hvorfor landmændene er så skeptiske overfor tanken om at lægge om til økologisk drift. En undersøgelse foretaget af analyseinstituttet GfK-Danmark blandt 1500 landmænd viser, at kun fire procent af dem overvejer at lægge om. Og det er mærkeligt, mener landbrugsministeren.
- Jeg forsøger at skabe rammer og muligheder, og der står mange kunder i butikkerne, som gerne vil have økologiske varer, så det værker mærkeligt på mig, at landmændene ikke forsøger sig, siger Henrik Dam Kristensen til Ritzau. Han siger, at han ikke på nuværende tidspunkt kan gøre mere for at skubbe på.
- Jeg har fået lavet en økologisk aktionsplan med et par og tres anbefalinger af, hvordan man kommer videre med økologien. Jeg har fulgt stort set dem alle - lige med undtagelse af dem, der handler om benhård økonomi, altså flere tilskud, for jeg har ikke de mange penge, der skal til, siger han.
- Jeg kan da godt forstå, at landmændene ikke bare lige hopper ud i noget. Men på den anden side, så er udviklingen altså, at flere og flere forbrugere ønsker økologi, siger landbrugsministeren.

Tilbage til nyhedsoversigten
Tilbage til dato-oversigten
Tilbage til Økologisk Jordbrugs hjemmeside
Tilbage til ØkoWeb Danmarks hovedmenu