ØkoWeb Danmark
HOVEDMENU
VEJVISER
MÅNEDSMAGASINET
DATOOVERSIGTEN
12. marts 1996

Artikel-overskrifter:
Paladsrevolution må vente lidt
Hvidovre må ikke forbyde gift
Miljøpris til FDB og Thise mejeri
Øko-krise hos tyske forbrugere
Ny økologisk tatarblomme
Frilandsgrise er godt for økonomien
Økologisk kaffe vandt i smagstest
Gammeldags lugning i Københavns Amt
Videnskab sikrer ikke sunde fødevarer
Embedslæge vil lukke vandboringer på Fyn


Paladsrevolution må vente lidt
Hverken Økologisk Landscenter eller de økologiske mælkeproducenters brancheforening skal nedlægges lige med det samme. Men om omstrukturering, hvor også Landsforeningen Økologisk Jordbrug indgår, vil blive nødvendig. Det mener formanden for mælkeproducenterne og landscentret, Torben Stjernholm.
- Men vi må vente lidt med de store omvæltninger, for det er klogt at få orden i eget hus først, sagde han på mælkeproducenternes generalforsamling 1. marts. Stjernholm har i et interview i Økologisk Jordbrug opfordret til en større paladsrevolution. Han mener foreningerne skal satse regionalt og samle kræfterne i en enhedsorganisation.

Tilbage til måneds-oversigten

Hvidovre må ikke forbyde gift
Hvidovre vil beskytte kommunens grundvand ved at forbyde ukrudtsmidlerne Prefix og Casaron, men har fået et klart nej fra Miljøstyrelsen.
"Det er rystende, at sådan et grønt initiativ bliver bremset. Vi ville meget gerne sætte en juridisk stopper for brugen af stofferne", siger Preben Mac fra miløafdelingen i Hivdovre Kommune til Information. Ligesom en række andre kommuner har Hvidovre fundet rester af de to sprøjtemidler i drikkevandsboringer, men Miljøstyrelsen peger på, at et lokalt forbud vil bryde fundamentalt med kemikalieproducenternes retssikkerhed. Direktør i Danske Vandværkers Forening, Anders Bækgård går ind for et totalt stop for brug af sprøjtegifte i områder, der er vigtige for vandindvindingen. Men hellere end kommunale forbud ønsker han en lovmæssig ret til at ekspropriere de sårbare arealer, skriver avisen.
Inf. 24-2-96

Tilbage til måneds-oversigten

Miljøpris til FDB og Thise mejeri
FDB og Thise Mejeri har fået Det Fri Aktuelts miljøpris for 1996. "Producenterne er helt afgørende for, at vi får miljøvenlige produkter i butikkerne og detailhandelen knytter forbindelsen mellem forbruger og producent. Thise Mejeri og FDB er framravende eksempler herpå. I har turdet tro på det forretningsmæssige sunde i miljørigtige madvarer, sagde miljøminister Svend Auken ved overrækkelsen af prisen for nylig.

Tilbage til måneds-oversigten

Øko-krise hos tyske forbrugere
Det tyske marked har været overstrømmet med falske økologiske produkter, og nu kræver forbrugerne sikkerhed for at varerne faktisk er økologiske, før de køber.
Sådan konkluderer den danske ambassade i Bonn i Udenrigsministeriets tidsskrift Export.
Hvis de grønne produkter i Tyskland skal opnå en markedsandel på 10 procent, skal der indføres et ensartet og gennemskueligt kontrol- og mærkningssystem. Det nytter ikke - som det er sket efter forbrugernes stigende økologiske interesse i 1980erne - et betegnelsen "Bio" hæftes på hvert andet produkt.
Tilliden til økologiske produkter er nu stærkt svækket hos de tyske forbrugere, skriver Udenrigsministeriet.
Inf. 20-1-96

Tilbage til måneds-oversigten

Ny økologisk tatarblomme
Danæg har udviklet verdens første salmonellafri tatarblomme. Produktet er især beregnet til fødevareindustrien og restauranter, som uden betænkeligheder fremover vil kunne servere rå æggeblommer på typiske frokostanretninger som tatar, røget sild eller Pariserbøf. Tatarblommerne er fri for salmonella, fordi de opvarmes til 68 grader i otte minutter, hvorved der sker en pasteurisering. De tilsættes en smule salt, men ellers anvendes ingen kunstige tilsætningsstoffer, før de anbringes ligesom isterninger i små plastlommer og fryses ned.
- Bag dette tilsyneladende meget enkle produkt, ligger en meget intens produktudvikling. Det er nemlig ikke så ligetil at fremstille en æggeblomme, som skal være hundrede procent økologisk, salmonellafri og samtidig bevare æggeblommens naturlige egenskaber. Ikke desto mindre er det lykkedes for os, og det er vi stolte af, siger direktør Peter Kroon, Danæg Products.
Tatarblommerne fås i kartoner med fire poser, som hver indeholder 18 blommer. De kan holde sig et halvt år i fryseren.

Tilbage til måneds-oversigten

Frilandsgrise er godt for økonomien
Det kan godt betale sig for landmanden at lukke sine svin ud af stalden, viser et forsøg med frilandsgrise på Bygholm ved Horsens. Forsøget har givet flotte resultater, skriver Landsbladet Svin. En midtvejsstatus over forsøget viser, at søerne i centrets halmtelte i gennemsnit får 13 grise pr. kuld. Det er halvanden gris mere end gennemsnittet i indendørs besætninger i Danmark.
Kun på et enkelt punkt er forskerne bag projektet knap så tilfredse. For mange smågrise dør, fordi moderen lægger sig oven på dem. Derfor forsøger forskerne nu at skifte de traditionelle farehytter af træ eller metal ud med små fare-telte af halm.
Inf. 22-2-96

Tilbage til måneds-oversigten

Økologisk kaffe vandt i smagstest
Økologisk kaffe fra Max Havelaar Fonden er blevet suveræn vinder i en blindsmagstest, gennemført af dagbladet Politiken. Avisen sammensatte et panel bestående af syv kaffedrikkere og bryggede fem kander kaffe med samme mål og på samme type maskine. Forsøgspersonerne skulle give hver kaffe karakteren "dårlig", "ok", "god" eller "fremravende". Øko-kaffen fra Max Havelaar vandt foran Nettos Fortuna-kaffe, Rød Gevalia, Magasins Mövenpick-kaffe og en dyr Kenya-kaffe fra Østerlandsk Thehus i København. Max Havelaar blev indkøbt til 83,80 kroner pr. kilo i Føtex og kostede 99,80 i Magsin.
Politiken 21-2-96

Tilbage til måneds-oversigten

Gammeldags lugning i Københavns Amt
Københavns Amt stopper nu fuldstændigt brugen af sprøjtegifte langs amtets veje.
Det totale stop fro sprøjtegifte er valgt efter en drøftelse i amtets udvalg for teknik og miljø, hvor det blev besluttet at anvende en million kroner ekstra på beskyttelse af grundvandet.
I fremtiden vil bekæmpelse af ukrudt langs amtets veje blive begrænset til de steder, hvor det er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden - og bekæmpelsesn vil foregå ved at brænde ukrudtet af med gas, ved at børste det væk og ved god gammeldags lugning.
De nye og gamle metoder vil medføre, at der flere steder vil vokse mere ukrudt frem i midterrabatter og plantebede, og efterhånden vil vejene få et tydeligt grønnere præg.
Inf 15-2-96

Tilbage til måneds-oversigten

Videnskab sikrer ikke sunde fødevarer
Chefen for Levnedsmiddelkontrollen i København sætter spørgsmålstegn ved de internationale retningsliner for risikovurderinger af indholdet af uønskede stoffer er ikke nok til at sikre sunde fødevarer.
- Vore levnedsmidler er mere fyldt med pesticidrester, tilsætningsstoffer og sygdomsfremkaldende bakterier end nogen sinde før. Der er nogle lyspunkter, men de er meget små. Det går dårligere og dårligere over hele fronten, og derfor er der nogen, der må gøre noget radikalt, siger Jørgen Højmark til Information
Information 14-2-96

Tilbage til måneds-oversigten

Embedslæge vil lukke vandboringer på Fyn
Det bliver op til en række fynske kommuner, om de vil følge en henstilling fra embedslægen på Fyn Bjarne Jørgensen og lukke et stort antal private vandboringer, der er forurenet med sprøjtegift. En stikprøvekontrol, som Fyns Amts miljøafdeling har gennemført, har vist, at 27 af 40 fynske drikkevandsboringer er så forurenet med pesticider, at de overskrider grænseværdierne. Det drejer sig om atrazin, prefix og carason. I flere tilfælde er koncentrationerne mere end 25 gange større end det tilladte.
- Fundene er dybt deprimerende, men ikke overraskende. Vi havde frygtet, at vi ville finde giftene, når vi først begyndte at lede efter dem, siger chefen for miljøafdelingen i Fyns Amt, Thorbjørn Sørensen til Ritzau.
Det er de fynske kommuner, der har ret til at lukke private brønde. Kommunerne er tilsynsmyndighed for i alt 13.000 private brønde. Embedslægen har inden sin beslutning sikret sig opbakning fra Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen.
(JP og Inf . 8 og 10-2-96)


Tilbage til måneds-oversigten
Små-notitser:
Miljøbevidst. Den kendte journalist og forfatter Lise Nørgaard tænker miljøbevidst, når hun handler. "Jeg køber så vidt muligt økologiske varer, ligesom min have passes efter økologiske principper", siger hun til magasinet "Dine Penge".

Kræft. 4000 gartnere deltog gennem 12 år i en undersøgelse om sammenhængen mellem kræft og sprøjtegifte. De havde dobbelt så mange tilfælde af blod- og lymfekræft som andre. I bløddelene var der tale om en femdobling, skriver Det Fri Aktuelt.

Gartnere. Landsforeningen af Anlægsgartnere slår til lyd for et forbud mod salg af sprøjtemidler til private, skriver Berlingske Tidende. Samtidig arbejder foreningen på en politik, der skal reducere forbruget af pesticider.

Adfærd. Den 4. marts begyndte 33 elever på en ny uddannelse som dyreadfærdsterapeut. FOF i Slagelse står for uddannelsen, der tager to år og hører under loven om den fri ungdomsuddannelse. Høng Landbrugsskole lægger lokaler til.

Frontfigur. Danmarks Naturfredningsforening får ny direktør fra 1. april. Det er den 44-årige Lone Johnsen, som kommer fra en stilling som afdelingsleder i ingeniørvirksomheden Krüger A/S.

Slam. Kraftværkerne i Vestdanmark gør klar til at brænde spildevandsslam, skriver Ingeniøren. En ny rapport fra Elsam viser, at den nogenlunde problemfrit kan lade sig gøre, men at det vil koste mere end at bringe slammet ud på landbrugsjord. De kommunale rensningsanlæg producerer årligt godt 210.000 ton slamtørstof.
Ingeniøren 16-2-96

Fremavl. Korn- og foderstoffirmaet Skjern Å Andel efterlyser landmænd, der vil producere fremavlskorn i år. Firmaet har brug for såsæd af aller kornsorter, og der er derfor gode muligheder for selv at være med til at bestemme produktionenn. Skjern Å Andel tilbyder cirka 50 kroner i merpris.

IP. Kontrollen med IP-produktion strammes. Alle gartnere og frugtavlere, der har tilsluttet sig den frivillige ordning vil i det kommende år få besøg af Plantedirektoratets kontrollører mindt én gang.

Arbejdsforhold. De unge i landbruget arbejder meget mere end unge i andre erhverv, og lønnen er ikke noget at prale af. Det viser en undersøgelse fra Landskontoret for Ungdomsarbejde i Skejby. Arbejdstiden er i snit 44-50 timer, og lønnen typisk 14 procent under den vejlendende skala, skriver Landsbladet.
Landsbladet 16-2-96.

Atrazin. Undersøgelser af grundvandet i Sønderjyllands, Ribe, Vejle og Ringkøbing amter viser alarmerende store fund af sprøjtegifte i vandet, skriver JydskeVestkysten. I Vejle Amt er fundet rester af atrazin i 26 af 64 overvågningsboringer.

Søer. Flere søer vil i løbet af få år slippe fri. I dag bliver halvdelen af de nye staldsystemer til dræftige søer indrettet til løsdrift. I dag går kun knap 15 procent af alle søer løse i dræftighedsperioden.

Hormoner. Eus landbrugsministre har besluttet af opretholde forbudet mod hormoner i kød. Det sker trods kraftig kritik fra USA.
Tilbage til måneds-oversigten