ØkoWeb Danmark
MÅNEDSMAGASINET
TIDLIGERE UDGAVER
10. maj 1996

Mere økologisk svinekød til næste forår

Øvrige nyheder:
Landboforeninger får øko-udvalg
EU siger nej til gensplejset majs
Økologisk rådgivning på Fyn
Billigt at rense vand for pesticider
Slam skal brændes af
Nye tilskudsregler for rådgivning
Spar på bøfferne
Hver anden familie køber økologisk
Skummetmælk smager ens


Landboforeninger får øko-udvalg
De Danske Landboforeninger er parat til at lytte mere til de økologiske landmænd og har nedsat en arbejdsgruppe for økologi, der skal fungere som sparringspartner for hovedbestyrelsen. - Det skal ikke blot være de traditionelle landmænd, der tager stilling på økologernes vegne, siger 1. viceformand i De Danske Landboforeninger, Niels Th. Ilsøe, der er formand for arbejdsgruppen. Han understreger, at gruppen ikke skal være en konkurrent til Specialudvalget for Økologi, som leder det faglige rådgivningsarbejde. Den ny arbejdsgruppe skal alene diskutere politiske spørgsmål og stiler efter foreløbig fire årlige møder. Alle udvalgets syv medlemmer er - bortset fra Ilsøe selv - økologiske landmænd, heriblandt fire, som er lokalformænd.
Tilbage til måneds-oversigten

EU siger nej til gensplejset majs
Et flertal af EUs medlemslande har for første gang nogensinde blokeret for godkendelsen af et genmodificeret produkt, en gensplejset majsplante med indbygget modstandskraft mod såvel kemisk ukrudtsmiddel, som mod insektangreb. EU-Kommissionen, som havde ønsket markedsføring af majsplanten godkendt, er nu nødt til at forelægge sagen i EUs ministerråd og der prøve at vende stemningen, skriver Information.
Tilbage til måneds-oversigten

Økologisk rådgivning på Fyn
De Fynske Landboforeninger har efter en del overvejelser besluttet at etablere en økologisk rådgivningstjeneste. Fynboerne har nedsat et udvalg bestående af økologiske landmænd fra alle de fynske landboforeninger, der skal arbejde videre med rådgivningsspørgsmål. Formand for udvalget er gdr. Gunner Landved med planteavlskonsulent Anders Christiansen, Sydfyns Landbocenter, Ærø, som sekretær og faglig rådgiver. Rådgivningen skal foregå i tæt samarbejde med de rådgivere, der i forvejen er tilknyttet bedriften og omfatter også rådgivning til landmænd, der overvejer at lægge om. For at tiltrække så mange økologiske landmænd til udvalgets rådgivning som muligt, vil alle, der tilmelder sig inden årsskiftet få tilbudt fire gratis bedriftsbesøg efter eget ønske, oplyser Anders Christiansen.
Tilbage til måneds-oversigten

Billigt at rense vand for pesticider
123 øre pr. kubikmeter eller en 50-øre dyrere vandregning til fru Jensen. Det er prisen for at rense det danske drikkevand for pesticider, skriver ugebladet Ingeniøren. På landsplan vil det koste skønsmæssigt 7-15 millioner kroner om året at rense vandet fra de 370 vandboringer, der foreløbig er fundet pesticid-rester i. Omvendt vil Danmark få en udgift på mindst en milliard kroner om året, hvis landmænd skal have kompensation for at ikke at sprøjte jorden på hele indvindingsarealet. Det viser nye beregninger fra Frederiksberg Vandforsyning, Hvidovre Kommunes Vandforsyning, Landbrugsrådet og Storstrøms Amt. Både Miljøstyrelsen og SiD har ellers tidligere hævdet, at det vil koste seks-otte kroner pr. kubikmeter vand at fjerne pesticiderne fra drikkevandet. Men det er ikke de tal afdelingsleder Tage Selchau i Frederiksberg Kommune og miljøchef Carsten Raad Petersen i Hivdovre Kommune er nået frem til. De mener de kan rense vandet for pesticider og organiske forureninger ved hjælp af aktivt kul for henholdsvis 12 og 17-34 øre pr. kubikmeter. Til en sammenligning er forbrugerpriserne i begge kommuner 20-25 kroner pr. kubikmeter inklusive vandafledningsafgiften. - Der er simpelthen et misforhold mellem den skrækvision, der males på væggen og realiteterne. Omkostningerne ved pesticidrensninger er ikke noget alvorligt at snakke om, siger chefingeniør Kristian Stamer fra Krüger til Ingeniører.
Tilbage til måneds-oversigten

Slam skal brændes af
Slam fra rensningsanlæg skal ikke længere bruges som gødning på markerne. Selv om Miljøministeren er på vej med nye kvalitetskrav og grænseværdier for tungmetaller, tror Kommunernes Landsforening ikke længere på at, at kritikken af slammet vil forstumme. Slammet bør have en kvalitet, så selv de økologiske landmænd kan anvende det som gødning, og det er ikke tilfældet i dag, hvor der stadig kan rejses berettiget tvivl om kvaliteten. Den tvivl skal komme både producenter og forbrugere til gode, mener Kommunernes Landsforening, der nu i stedet opfordrer de enkelte kommuner til at brænde slammet af. Landsforeningen Økologisk Jordbrug, der har kæmpet for at undgå slam på økologiske marker, støtter kommunerne i deres nye kurs. - Det er en klog og rigtig beslutning, siger landssekretær Peder Pedersen. Der er ingen tvivl om, at afbrændingen vil give kommunerne en masse besvær. Derfor er det flot, at de nu går ind og tage et aktivt medansvar. Miljøstyrelsen vil imidlertid spænde ben for kommunernes forsøg på at komme af med slammet ved at brænde det. Ifølge Politiken truer miljøminister Svend Auken med høje afgifter, hvis spildevandsslammet i stedet for at blive kørt ud på markerne sendes igennem forbrændingsanlæggene og ender som slagger.
Tilbage til måneds-oversigten

Nye tilskudsregler for rådgivning
Folketinget har vedtaget at ændre reglerne for støtte til konsulentrådgivningen indenfor landbruget. De nye regler giver Landbrugsministeriet mulighed for at give støtte til aktiviteter, der i dag ikke er støtteberettiget eller ligger udenfor den faste beløbsramme, som alle organisationer eller foreninger bliver tildelt. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil de nye bestemmelser give et større incitament til at oprette aktiviteter, der omhandler dyrevelfærd eller økologi. Disse områder har hidtil ikke været støtteberettiget.
Tilbage til måneds-oversigten

Spar på bøfferne
Skru ned for varmen, spar på vandet og lad bilen stå. Sparerådene er mange, og alle er de et skridt på vejen mod en mere bæredygtig livsstil. Men måske skulle du hellere spare lidt på bøfferne, hvis du vil belaste miljøet mindre. En nye analyse fra Miljøstyrelsen viser, at den største miljøbelastning fra en almindelig familie kommer fra madvanerne. Især kød er energikrævende at fremstille. Derfor kan man nedsætte familiens miljøbelastning væsentlig ved at skære ned på kødforbruget.
Tilbage til måneds-oversigten

Hver anden familie køber økologisk
Mere end halvdelen af alle danske husstande - eller 54 procent - lægger i løbet af en almindelig uge økologiske fødevarer i indkøbskurven. Det viser en undersøgelse, som Institut for Konjunktur-Analyse har foretaget for JydskeVestkysten. Det er især kvinder mellem 25 og 39 år, der handler miljøbevidst. Desuden er den grønne forbruger velstillet og bor i en husstand med en årsindkomst på 300.000 kroner. Æg, grøntsager, mælk og andre mejerivarer er de mest populære øko-produkter.

Tilbage til måneds-oversigten

Skummetmælk smager ens
Det er svært at smage forskel på økologisk og konventionel skummetmælk, så længe den sælges så mager, som den gør. Det konkluderer Forbrugerstyrelsens blad, Råd & Resultater. Bladet har med professionel bistand fra et panel af toptrænede smagsdommere testet økologisk og konventionel skummetmælk uden at finde nogen smagsforskel. Men der vil altid være hensynet til dyrenes velfærd og det miljømæssige argument for at vælge den økologiske skummetmælk, skriver bladet.

Tilbage til måneds-oversigten
Renter. Halvdelen af landbrugets driftsoverskud gik i 1995 til at betale renter, men det kunne være langt værre. Året før måtte landmændene således aflevere op mod 75 øre af hver krone, de havde i overskud, oplyser StatistikNyt.

Omlægning. Godset Barritskov ved Juelsminde er i færd med at omlægge til økologisk drift. Til godset hører 700 hektar, og det bliver dermed landets største økologiske landbrug.

Seperationstoiletter bør indgå som en del af fremtidens bæredygtige affaldssystem. Det mener Landsforeningen Økologisk Jordbrug, som nu har bedt miljøministeren om at gøre noget ved sagen. Foreningen lægger især vægt på hurtigst muligt at få etableret egentlige pilotprojekter på området.

Biavlerne er i krisestemning. Det seneste års lave priser har fjernet det økonomiske grundlag for at drive biavls, og den hårde vinter har kostet mange bifamilier livet. Det vil give problemer med bestøvningen af landbrugsafgrøder og frugtplantager, forudser biavlernes forening.

Dagli´Brugsen har sænket priserne på samtlige økologiske varer. Det er imidlertid kun FDBs 1,1 million medlemmer, der får glæde af prisfaldene. Rabatterne falder nemlig ikke ved kassen, men udbetales som en bonus over medlemskortet.

Kartofler. Ikke mindre end to økologiske producenter figurerer blandt de fem øverste på Plantedirektoratets seneste liste over kartoffelpakkerier med dårlig kvalitet. Fælles-Grønt Vest i Vestjylland og Eskil Romme ved Nibe er begge kommet i dårligt selskab.

Ost. Fra 1. juni vil Them andelsmejeri producere øko-ost. Produktionschef Bjarne Andersen regner med, at mejeriet kan lave 600 kilo øko-ost hver anden dag. Råvaren kommer fra tre af mejeriets leverandører, der bliver økologer til sommer.

Thyrstrup mejeri i Christiansfeld bliver nyt indvejningssted for økologisk mælk, når MD Foods og Kløver Mælk til juni tredobler produktionen. Mejeriet vil etablere et seperat indvejningsanlæg til øko-mælken. I dag klarer mejerierne i Hobro og Slagelse hele den økologiske produktion for MD Foods og Kløver Mælk.

Superchancen. Landsforeningen Økologisk Jordbrug har modtaget 31.000 kroner fra Superchancen, der i efteråret blev sendt på DR-TV. Foreningen har været så dristig på forhånd at indregne betydelige fondsindtægter i budgettet, så pengene falder på et tørt sted.

ØkoHuset i Skærbæk skal forsyne hoteller, kantiner og institutioner med økologisk oksekød og charcuterivarer. Den lille nystartede virksomhed har indgået en salgsaftale med et af de store jyske catering-firmaer, Th. Schultz ved Århus, som også satser på at få et samarbejde i stand med andre øko-producenter, der kan levere kyllinger, lam-, kalve- og svinekød.

Vækstfremmere. Landmændenes forbrug af vækstfremmere er faldet med næsten en femtedel fra 116 ton til 94 ton i perioden fra 1994 til 1995, viser tal fra Plantedirektoratet.
Østrogen. Miljøstyrelsen har offentliggjort en liste med navnene på mere end 100 sprøjtegifte, der indeholder hjælpestoffer, som Miljøstyrelsen anser for at have østrogenlignende effekt og dermed er under mistanke for at kunne skade mænds sædkvalitet.

København går foreløbig fri for problemer med sprøjtegift. Københavns vandforsyning har afsluttet første runde af de mest omfattende undersøgelse for sprøjtegift i grundvandet. Målinger fra 38 stoffer viser kun få fund, skriver Berlingske Tidende.

Kyllinger. Millioner af nyudrugede hanekyllinger destrueres hvert år på de danske rugerier, fordi det ikke kan betale sig for opdrætterne at fede dem op, skriver Kristeligt Dagblad.

SiD opfordrer miljøminister Svend Auken til at forbyde brugen af sprøjtegifte i kommuner, boligselskaber og private haver. Tilbage til måneds-oversigten