ØkoWeb Danmark
MÅNEDSMAGASINET
DATOOVERSIGTEN
ØVRIGE MAJNYHEDER
10. maj 1996

Mere økologisk svinekød til næste forår

Af Gustav Bech Jensen

Forbrugerne vil fra næste forår kunne finde mere økologisk svinekød i supermarkedernes kølediske.
Danske Slagterier vil i samarbejde med en håndfuld producenter med hver 50-100 søer "overforsyne" udvalgte butikker landet over for at få en pejling på forbrugernes interesse for økologisk svinekød.
En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for slagterierne, de økologiske producenter og FDB er efter næsten et års arbejde blevet enige om at skrue et projekt sammen, og Danske Slagterier skal på et bestyrelsesmøde sidst i maj tage stilling til oplægget.

Forbrugerne vil have økologi
Målet er i første omgang at kunne levere ti ton svinekød om ugen, og slagterierne er indstillet på at give de økologiske producenter en vis økonomisk sikkerhed.
På forhånd synes afsætningen at være sikret.
En ny stor undersøgelsen, slagterierne har fået lavet, viser ifølge marketingschef Erik Hove, Danske Slagterier, at "en overraskende stor gruppe er villig til at betale en ekstra for økologisk svinekød".
- 20 procent af de 1022 deltagere i undersøgelsen er, hvad vores formand har kaldt "sande økologer", og det er da kommet bag på os, erkender Erik Hove.