ØkoWeb Danmark
MÅNEDSMAGASINET
TIDLIGERE UDGAVER
14. juni 1996

Harmonie skaber priskrig

TV-Reklamer skal sælge tre gange så meget øko-mælk

Politisk pres åbnede pengekasse

Danske Slagterier vil skære i øko-projekt

124 fik penge fra grøn fond
Etisk korrekt kalv- og oksekød
44 kommuner dropper sprøjtegifte
Tema-hæfter om økologi på vej
25 millioner til grønne guider
Artikel førte til politianmeldelse
Økologisk frugt på vej fra Fejø
Snejbjerg mejeri skal lave brieost
Hellevad sælger øko-mælk til MD
Årslev: Øko-æbler er urentable
Hanegal udvider med nyt slagteri
Kløvergræs er kræs for kornet
To tilskud til samme mark
Op og ned med kartofler

Økologiske varer fylder ikke meget
- i landbrugsministerens køleskab


124 fik penge fra grøn fond
Ca. hver tredje af de 364 ansøgninger, Den Grønne Fond modtog sidste år, har fået tilsagn om støtte. I alt har 124 ansøgere fået penge fra fonden, som kan prale af en sagsbehandling på kun tre-fem uger. Hovedparten har fået bevilget et beløb på mellem 10.000 og 500.000 kroner. Kun 11 projekter blev forgyldt med mere end en halv million kroner.

Tilbage til måneds-oversigten

Etisk korrekt kalv- og oksekød
Friland Food A/S og Foreningen til Dyrenes Beskyttelse er gået sammen om at producere og sælge kalve og oksekød fra dyr, der har haft en dyreetisk forsvarlig opvækst. Dyrenes Beskyttelse har foeløbig sagt god for 150 Angus- og Limousine-producenter, der til gengæld får tilladelse til at anvende et rødt segl med påskriften "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse", når de skal sælge deres kød i butikkerne. De to parter indledte deres samarbejde for fire år siden, da dyreværnsforeningen var fødselshjælper ved etableringen af Friland Food. I dag produceres ca. 35.000 frilandsgrise om året.
Tilbage til måneds-oversigten

44 kommuner dropper sprøjtegifte
Flere og flere kommuner vælger alternative metoder, når de skal bekæmpe ukrudt i parker og langs veje. Nye tal fra SiD viser, at 44 kommuner nu er holdt op med at bruge kemiske bekæmpelsesmidler. 173 bruger stadig kemiske midler, men eksperimenterer samtigi med flammebehandling og andre metoder. Kun to kommuner anvender udelukkende kemiske sprøjtegifte. Miljøkonsulent i SiD, Jesper Lund-Larsen siger, at tallene skal tages med et vist forbehold, fordi de alene er baseret på kommunernes egne oplysninger. SiD vil følge undersøgelsen op om et halvt år.
Tilbage til måneds-oversigten

Tema-hæfter om økologi på vej
Skoler og uddannelsesinstitutioner får nu for første gang et sammenhængende sæt af undervisningsmaterialer om økologi. Det er Skolen for Økologisk Afsætning, der sammen med Erhvervsskolernes Forlag udgiver serien, som omfatter 30 tema-hæfter. De er samlet i serier med hvert sit hovedemne, og den første, der består af fem hæfter med temaet økologi og forbrug er udkommet. Senere på året følger yderligere seks serier om miljø, sundhed, produktion, forarbejdning og afsætning.
Hæfterne kan anvendes i voksenundervisningen, i folkeskolens 6.-10 klasse, i gymnasier, i handelsuddannelser, levnedsmiddeluddannelser og tekniske uddannelser.
Tilbage til måneds-oversigten

25 millioner til grønne guider
Den Grønne Fond har fået ekstra 25 millioner kroner at dele ud af til miljø-oplysning, og beløbet er øremærket til at støtte ansættelse af grønne guider.
Private organisationer kan få op til 70 procent af lønnen med et maksimum på 200.000 kroner, mens offentlige myndigheder kan få op til 30 procent med et maksimum på 100.000 kroner. Ordningen skal foreløbig fungere i tre år. Bliver den en succes, kan den blive permanent.
Den Grønne Fond sørger for tre ugers uddannelse af guiderne og vil prioritere projekter, som giver nye arbejdspladser. Deadline for ansøgninger er 6. august.

Tilbage til måneds-oversigten

Artikel førte til politianmeldelse
Den sydfynske landmand, Knud Dencker-Jensen er stadig på fri fod. Veterinærdirektoratet havde ellers anmeldt ham til politiet for overtrædelse af dyrlægeloven og for at gå dyrlægerne i bedene, fordi han havde anbefalet andre landmænd at give deres syge dyr et naturligt udtræk af økologiske grapefrugtkerner.
Det skete efter en artikel i Økologisk Jordbrug, hvor en tilfreds svineavler fortalte om, hvordan hans syge svin kvikkede op efter at have fået en kur af midletCitrisan. Efter en del røre har myndighederne imidlertid besluttet at lade sagen falde. Dencker-Jensen siger til Økologisk Jordbrug, at han aldrig før har fået så meget gratis reklame. Siden sagen kom frem i aviserne er han blevet kimet ned af landmænd, der gerne vil have et godt råd om deres syge dyr.

Tilbage til måneds-oversigten

Økologisk frugt på vej fra Fejø
Mens Dansk Erhvervsfrugtavl raser over Miljøstyrelsen, som vil forbyde nogle af de mest anvendte sprøjtegifte, glæder Villy Mortensen på Fejø sig til snart at modtage certifikatet som godkendt økologisk frugtavler. For to år siden blev kemikalierne gemt væk, og på trods af skepsis blandt kollegerne har Mortensen og hans kone ikke fortrudt overgangen fra konventionel frugtavls, som de har ti års erfaringer med.
- Det er rart at være fri for at køre med gift i sprøjten, og vi har glæden ved at producere et rent produkt, siger parret til Berlingske Tidende.

Tilbage til måneds-oversigten

Snejbjerg mejeri skal lave brieost
Efter en del eksperimenter og prøveproduktionen er Snejbjerg mejeri, nord for Herning parat til at sende en ny økologisk 125 grams brieost på markedet. Osten skal indgå i MD og Kløvers nye økologiske sortiment under navnet Harmonie og ventes ude i butikkerne i uge 36.
- I første omgang skal vi kun lave den ene variant, men hvis det bliver en succes, og der er mælk nok, har vi planer om at udvide med for eksempel camembert, blå-hvid skimmel eller andre typer dessertoste, siger mejerichef Ole Skovmose, Snejbjerg mejeri.
Snejbjerg mejeri er en afdeling under Kløvermælk med 130 ansatte og fremstiller udelukkende skimmeloste, hvoraf en stor del går til eksport.

Tilbage til måneds-oversigten

Hellevad sælger øko-mælk til MD
Der bliver foreløbig ingen økologisk mælkeindvejning på mejeriet i Hellevad ved Rødekro. Selv om ni af mejeriets andelshavere 17. juni er klar til at levere økologisk mælk, skal deres årlige produktion på 4,4 millioner kilo mælk ikke behandles på deres eget mejeri.
- Vi ser lige tiden an. Der kommer meget økologisk mælk på markedet lige nu. Derfor ville det være uklogt selv at starte, siger mejeribestyrer Thomas Thomsen.
Mejeriet har i stedet indgået en kontrakt, som sikrer de økologiske producenter en merpris, men sælger mælken videre til MD Foods. Aftalen med begge parter gælder frem til oktober 1999. Hellevad mejeri henter mælken hos landmændene og leverer den til MD Foods´mejeri i Varde. Her samles en del af den jyske mælk for at blive kørt til Slagelse Mejeri, hvor den tappes i kartoner og senere lander i de sjællandske butikkers kølediske.
Hellevad er landets fjerde største andelsmejeri og indvejer årligt 52 millioner kilo mælk, der anvendes til smør og ost.

Tilbage til måneds-oversigten

Årslev: Øko-æbler er urentable
Statens Planteavlsforsøg i Årslev på Fyn mener, det er umuligt at dyrke økologiske æbler, hvis man skal leve af det. Videnskabelig medarbejder Marianne Berthelsen siger, at der opstår flere problemer, når giften droppes.
- Op til hvert femte æble må kasseres på grund af orm eller larver, der gnaver i både æbler, træer og blade, siger hun til Radio Fyn. Årslev har næsten ti års erfaringer med økologisk frugtavls og fortsætter forsøgene. Ifølge Ritzau vil forskerne gerne kunne fortælle avlerne, hvilke sorter, der er bedst til øko-produktion, hvis nogen har mod på at binde an med det.

Tilbage til måneds-oversigten

Hanegal udvider med nyt slagteri
Landbrugsminister Henrik Dam Kristensen er indbudt som taler, når Hanegal Økologisk Kød ved Silkeborg17. juni officielt indvier et nyt slagtehus. Den lille ekspanderende virksomhed udvidede sidste gang i oktobver 1994 med eget pølsemageri, pakkeri og faciliteter til kødopskæring. Nu gælder det sidste etape, hvorefter Hanegal, der også omfatter eget landbrug, kontrollerer samtlige led fra dyrenes opvækst over slagtning, forarbejdning og levering direkte til forbrugere og detailhandel.
Ifølge direktør Ulrick Kern-Hansen er målet for virksomheden at opnå en skånsom behandling af slagtedyrene, bedst mulig slagtekvalitet, sunde og gedigne produkter, gode arbejdsforhold samt den kortest mulige vej fra producent til forbruger.
Ved indvielsen af det nye slagtehus bliver der også lejlighed til at se resten af virksomheden, hvorefter Hanegals pølsevogn er klar med pølser, håndmadder og fadøl til gæsterne.
Tilbage til måneds-oversigten


Kløvergræs er kræs for kornet
Kløvergræs som forfrugt er nummer et til kornmarkerne. Ved udbyttemålinger i kornmarker på 12 økologiske kvægbrug har Statens Husdyrbrugsforsøg i 1994 fundet et gennemsnitsudbytte på 40 hkg pr. ha, når kornet fulgte lige efter kløvergræs. Kornmarker, der var placeret fjerde år efter en kløvergræsmark, gav til sammenligning kun 32 hkg pr. hektar.
Også jordtypen havde indflydelse på udbytterne: PÅ JB3-jord var gennemsnitsudbyttet cirka 40 hkg pr. hektar første år efter kløvergræs. På JB6-jord kom 1994-udbytterne op 48 hkg pr. ha.

Tilbage til måneds-oversigten

To tilskud til samme mark
En rapsafgrøde mister ikke hektartilskuddet selvom, der er udsået et græsudlæg i rapsen. Og tilmed kan udlægget som noget nyt leveres til tøringsindustrien og opnå den særlige støtteordning for tørret foder.
Det fremgår af en informationsskrivelse fra Familielandbrugets Landskontor for Driftsøkonomi. Her hedder det, at kombinationen af de to støtteordninger i 1996 er mulig på grund af en særlig tilladelse fra EU-kommissionen.
Som hidtil kan der ikke opnås hektarstøtte og støtte til tørret foder fra den samme hovedafgrøde.

Tilbage til måneds-oversigten

Op og ned med kartofler
Et udbytte på 96 hkg pr. hektar og ét på 380 hkg pr. hektar. Det er yderpunkterne i en oversigt over udbytter, som Statens Husdyrbrugsforsøg har fundet i 37 økologiske kartoffelmarker i perioden fra 1989 til 1995. Det gennemsnitlige udbytte placerer sig i nærheden af 180 hkg pr. hektar.
Også dækningsbidraget i de økologiske kartoffel har svinget: 2500 kroner pr. hektar er det dårligste resultat, og topscoren er et bidrag på 55.000 kroner pr. hektar.

Tilbage til måneds-oversigten

Økologiske varer fylder ikke meget
i landbrugsministerens køleskab

Det var ikke økologiske produkter, der fyldte mest på hylderne, da landbrugsminister Henrik Dam Kristensen for nylig lod Jyllands-Postens nysgerrige medarbejder kigge ind i ministerens hjemlige køleskab.
- Kun en enkelt økologisk kvalit liter piske og bakken med skrabeæg lader ane, at indehaveren af køleskab er en politiker, som har fødevarers kvalitetsforbedring som sin mærkesag, rapporterer avisens udsendte. Ellers var det billigt stegemargarine, hakket oksekød med 18-20 procent fedt, Stryhns massefabrikerede leverpostej og en af markedets mest usunde saftevand med masser af tilsætningsstoffer, der dominerede billedet.
gbj
Tilbage til måneds-oversigten
Mere nitrat i vandet
I 1994 havde 13 procent af de danske vandværkermere end 25 mg nitrat pr. liter drikkevand, viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Den tilladte grænseværdi på 50 mg pr. liter vand blev overskredet af fire procent af vandværkerne.

Husdyrpark i fare
Stig og Gorm Benzon er efter 17 års arbejde for at bevare de sidste eksemplarer af de gamle danske husdyrracer ved at opgive deres stædige kamp for at videreføre Danmarks Husdyrpark på Fyn. De gør nu et sidste forsøg på at opnå støtte til dyreparken, der har 500 dyr, skriver Ritzau.

Kirkeby laver feta
Kirkeby Mejeri på Fyn er gået i gang med en produktion af økologisk fetaost i tern. Mejeriet er ejet af Kløvermælk.

Større areal til husdyr
Der er for mange husdyr på et for lille areal. Det mener miljøministeren, som vil stramme reglerne. For kvæg strammes reglerne fra de nuværende 2,3 dyreenheder pr. hektar til 1,5 dyreenheder i 2003. Ifølge Landboforeningerne vil det tvinge 6.000 kvægbedrifter til at nedbringe antallet af køer eller til at skaffe sig mere jord.

Værter til økologiske høstmarkeder
Så er det sidste udkald for de landmandsfamilier, der alene eller sammen med naboen vil være vært for et af sensommerens økologiske høstmarkeder, der finder sted i weekenden 7. og 8. september. Sidste frist for tilmelding er 25. juni. Tilmelding og flere oplysninger fås på tlf. 86 19 27 55.

Økologiske kammerjunkere til koldskål
Koldskål er en populær spise, når solen bager, og Vesterlund Bageri ved Give kan nu levere økologiske kammerjunkere til. Alle ingredienser, der skal bruges for at lave koldskål, findes i økologisk udgave.

Penge til film om frilandsgrise
Den Grønne Fond har bevilget 137.000 kroner til Pernille Kløvedal Helweg, der skal producere en kortfilm om frilandsgrise. Filmen skal vises på den økologiske verdensudstilling til august.

Kvote til øko-bananer
Et beslutningsforslag pålægger regeringen at arbejde for en importkvote i EU til økologiske og bæredygtige bananer.

Øko-is i mange kiosker
Sidste år var de næsten umulige at opdrive, men i år kan mere end tusinde iskiosker tilbyde kunderne en økologisk ispind. Blandt mrækerne er blandt andet Plar Is og Rønbjerg Is. En liste over samtlige grossister, der forhandler økologisk is kan findes på ecoweb.

Miljøvenlig spildevandsanlæg nedsætter afgift
De folk, der opfører sig miljøvenligt, slipper også billigst fra den nye spildevandsafgift, der træder i kraft næste år. En husstand på landet uden for områder med kloakering kommer til at betale ca. 700 kroner om året, hvis dens spildevand helt urenset ledes ud i nærmeste grøft. Har man derimod lavet septik-tank eller andre miljvenlige løsninger, bliver afgiften kun på ca. 85 kroner, skriver Det Fri Aktuelt.

Kogalskab kan skyldes nervegift
Der kan være en sammenhæng mellem kogalskab og brugen af organisk fosfor i landbruget, påpeger bladet Global Økologi. Som det eneste land i verden har Storbritanien tvunget landmænd til at bekæmpe oksebremser med nerve-giften organisk fosfor.

Mistanke til insektgifte
Sundhedsminister Yvonne Herløv Andersen vil undersøge, om landmænd og gartnere er mere udsatte for nervesygdomme som for eksempel Alzheimer, Parkinson og Jacob-Creutzfeldt end andre. Undersøgelsen skyldes en mistanke om, at en række insektgifte kan udvikle nervesygdomme, skriver Politiken. Tilbage til måneds-oversigten