ØkoWeb DK
MÅNEDSMAGASINET
Øvrige nyheder
11. oktober 1996
Økologiske forbrugere forén jer!

Landsforeningen Økologisk Jordbrug vil organisere politiske hard-core forbrugere

Af Gustav Bech Jensen

- Slå jer sammen i lokale grupper og på landsplan. Lav fem boykot-aktioner om året, hvor I udser jer de mest underlødige, svinske og ulækre produkter, I kan finde. Så skal I bare se løjer. Producenterne vil ryste i bukserne, og som en sidegevinst vil mindst 200 andre tvivlsomme produkter blive trukket frivilligt tilbage fra markedet af frygt for at blive ramt næste gang.
SF´eren Jørn Jespersen, der er Folketingets eneste madpolitiske ordfører, opfordrede - omend ikke til væbnet opstand så til åbent oprør, da han for et par uger siden holdt noget, der til tider fik karakter af en peptalk for henved 40 deltagere ved et forbruger-seminar i Århus.
De politiske økologiske forbrugere har større gennemslagskraft end nogensinde, og de bør udnytte deres indflydelse til det yderste ved at organisere sig i lokale grupper og på nationalt plan, mener han.
- Er der noget, de snakker om på direktionsgangene i de store virksomheder, er det den politiske forbruger. De er rædselsslagne over forbrugernes indflydelse.
Jørn Jespersen synes ikke, de eksisterende organisationer og institutioner har nok at byde på og opfordrede i stedet Landsforeningen Økologisk Jordbrug til at påtage sig opgaven med at sætte fut i forbrugerarbejdet.
- Forbrugerrådet gør et udmærket stykke arbejde, men er ikke særligt folkeligt forankret. Levnedsmiddelstyrelsen har ingen hørt noget til i lang tid, og herudover er der vel kun reminiscenserne fra enkelte lokale husmoderforeninger tilbage, lød SF´erens beskrivelse af det forbrugerpolitiske landskab.

Troværdighed og markedsøkonomi
Det var Landsforeningen Økologisk Jordbrug, der havde inviteret særligt udvalgte til et heldags seminar for at samle inspiration og lægge op til debat om foreningens fremtidige forbrugerarbejde.
LØJ er og har altid været en forening for både landmænd og forbrugere, men har hidtil lagt flest kræfter i det landbrugsfaglige. Det skal der nu laves om på, mener medlem af bestyrelsen, Anne Friis.
- Vi skal have forbrugerne mere frem i billedet. I LØJ har vi ved årsskiftet dannet en forbrugergruppe i et forsøg på at opprioritere forbrugerarbejdet og markere det stærkere. Med seminaret håber vi at kunne lægge kimen til et frodigt mødested for økologiske forbrugere af alle afskygninger, sagde hun i sin velkomst.
Anne Friis advarede mod at lade sig forblænde af økologiens øjeblikkelige succes. Forbrugernes efterspørgsel og den fri markedsøkonomi gør det ikke alene.
- Både landmænd og forbrugere har hårdt brug for hinanden, hvis vi skal sikre de økologiske fødevarer også i fremtiden. Der er stadig brug for, at nogen værner om økologiens troværdighed og fortsatte eksistens, ellers risikerer vi, at begrebet udvandes, og tilliden forsvinder.
- Men spørgsmålet er, om de økologiske forbrugere overhovedet gider organisere sig. Eller om vi alle er blevet for individualistiske.

De grønne ypperstepræster
Anne Friis understregede også faren for at komme til at fremstå som en sekterisk og frelst bevægelse og citerede forfatteren Klaus Rifbjerg, som rejser børster, når han hører ordet "burde". "Det værste ved miljøbevidstheden er, at den uvægerligt kommer til at smage af frelsthed", mener Rifbjerg, der foretrækker eksemplets magt fremfor hellige, grønne ypperstepræster.
Måske var det med Rifbjergs ord i baghovedet, at Kirsten Arup lidt senere efterlyste et "politisk korrekt ord for avantgarde-økologer". Dem der i forbrugerundersøgelser også karakteriseres som "heavy users og udgør den faste stabile kreds af kunder til økologiske varer.

Hard-core økologer
- Vi vil ikke kun være med til at diskutere avlsregler. Vi vil også have indflydelse på varernes kvalitet og politikerne, understregede bankassistent Kirsten Arup, som hurtigt fik udvidet sit ordforråd med betegnelser som "kærne-økologer" og "hard-core økologer".
Hvor stor denne gruppe i virkeligheden er, var der imidlertid nogen uenighed om.
Ifølge konsulent og faglærer Jørgen Bollesen omfatter den 20 procent af forbrugerne. Andre mente dog, at en halv procent måske var et mere realistisk skøn.
- Om fem år vil ordet økologi ikke længere nødvendigvis optræde i reklamer og lignende, men være en integreret del af den generelle forbrugerholdning, forudsagde Jørgen Bollesen, der ikke selv tilhørte hard-core gruppen, men måske var "under omlægning", som han udtrykte det.

Grønne i samarbejde
Mange af deltagerne på mødet udtrykte tvivl om, hvorvidt det er muligt at samle de økologiske forbrugere i en eller anden form for organisering.
- Jeg orker ikke at læse flere blade fra nye grønne organisationer, sagde biolog Elin Kyhl Svendsen, der i stedet foreslog et udvidet samarbejde mellem de eksisterende grønne organisationer som Danmarks Naturfredningsforening, NOAH, OVE, Praktisk Økologi og andre, som inden for hvert sit område i forvejen har opbygget viden og ekspertise.
Det synspunkt kunne Dorte Hougaard, der betegnede sig selv som landmandskone fra Nibe-egnen, godt se fornuften i.
- Alle de grønne organisationer burde muligvis lave et fælles forum, men hvem skal trække det i gang, spurgte hun uden at få svar.

Økologiske juletræer og fisk
I dag er det kun landbrugets fødevarer, der kan få Statens røde Ø-mærke for økologisk kvalitet, men flere deltagere slog til lyd for en udvidelse med både et blåt og et grønt Ø-mærke til non-food produkter og måske også fisk. For eksempel er der brug for en mærkningsordning til juletræer, lammeskind og tøj.
Det ville være en oplagt opgave for LØJ at tage initiativ til i samarbejde med den internationale økologiske organisation, IFOAM, mener Lisbeth Damsgaard, økologisk forbruger og indehaver af den snart 26 år gamle økologiske virksomhed, Urtekram.
- Et samarbejde om non-food produkter foregår allerede i andre lande på tværs af forskellige organisationer. Blandt andet i vores naboland Sverige, blot ikke i Danmark, oplyste hun.
Lisbeth Damsgaard er én af dem, der stoler fuldt og fast på forbrugernes opbakning.
- Hver vinter bruger jeg en stor del af mine aftener på at holde foredrag rundt om i landet, og jeg møder en meget stor interesse for miljøspørgsmål og økologiske fødevarer. Jeg er overbevist om, at de økologiske forbrugere blot venter på, at nogen tager det første skridt, sagde Lisbeth Damsgaard.

Tilbage til overskrifterne