ØkoWeb DK
Månedsmagasinet
Tidligere udgaver


Tirsdag d. 25. november 1996
Uge 48

Flere penge til økologi på finansloven
Græsrodsforskning og offentlig indkøb af økologiske fødevarer i både amter og kommuner. Det er et par af de områder, der bliver tilgodeset efter et delforlig om finansloven mellem regeringen, SF og Enhedslisten i sidste uge.
Parterne er blevet enige om at afsættte 125 millioner kroner over en fire-årige periode, heraf 50 millioner i 1997 og 25 millioner kroner i hvert af de følgende tre år.
Der skal også udvikles regler for et grønt Ø-mærke til tøj og andre non-food produkter og et blåt til fisk. Finanslovsforliget indebærer desuden flere penge til økologisk byggeri og byfornyelse samt sprøjtefri, grøn skovdrift.

Thise skal lave danone
Den sukkersøde yoghurt Petit Danone får en økologisk variant takket være et samar bejde mellem den franske mejerikoncern og det lille økologiske Thise Mejeri ved Skive. Thise Mejeri vil i første omgang producere to varianter: En letmælksyoghurt og en frugtkvark i små bægre. Forbrugerne har kunnet finde produkterne i både FDBs og Dansk Supermarkeds butikker fra midten af november.
Aftalen mellem Thise og de det danske Danone-selskab betyder million-investeringer fra begges side. Defor vokser det lille mejeri og får nu over 30 ansatte.
Mejerichef Poul Pedersen håber ifølge Ritzau, at den nye aftale være med til at sikre mejeriets selvstændighed.

Frugtavlere mister IP-mærke
Danske frugtavlerne dumper i stort tal til miljø-eksamen, skriver Fyns Amtsavis. Hver fjerde af de avlere, som har tilmeldt sig Integreret Produktion, lever ikke op til reglerne. Halvdelen af dumpekandidaterne er sjællandske frugtavlere. På Fyn er det ni ud af 21. Avlerne kontrolleres af Plantedirektoratet, som har inddraget retten til at markedsføre årets høst under mærket "Dansk IP".

Nej tak til mere støtte
Formanden for De Danske Landboforeningers økologigruppe, Niels Th. Ilsøe, er betænkelig ved udsigten til mere støtte til økologisk dyrkning.
- Det stemmer ikke overens med de politiske ønsker om omstilling til markedsøkono mi, at der nu skal gives mere støtte til økologi, sagde Niels Th. Ilsøe ved et temamøde forleden om dansk planteavl år 2000. Ifølge Landsbladet faldt kommentaren på baggrund af meldinger om regeringens delforlig med SF og Enhedslisten med løfter om flere penge til økologisk omstilling.

Videnscenter på Skovsgaard
Skovsgaard Gods på Langeland vil oprette et nyt videnscenter. Godset ejes af en fond under Danmarks Naturfredsningsforening, som har modtaget 400.000 kroner fra Den Grønne Fond til at udbygge formidlings-arbejdet på godset, der drives økologisk.

Skovsgaard, der er en af Danmarks største økologiske bedrifter, har hvert år tusindvis af besøgende, og centret skal ifølge planerne tages i brug til sommer. Det er første gang, Danmarks Naturfredningsforening modtager støtte fra Den Grønne Fond.

Dansk ja til gensplejset julesalat
Danmark gav torsdag grønt lys til salg og markedsføring af gensplejsede frø til dyrkning af julesalat. Tilladelsen fra Folketingets miljø- og planlægningsudvalg er betinget af, at de gensplejsede frø fra det hollandske frøfirma Bejo Zaden BV. mærkes, skriver Ritzau. Frøene har fået overført et gen, som gør planten han-steril, og et gen der gør den modstandsdygtig overfor sprøjtegift

Greenpeace opfordrer til boykot af soya-bønner
Som en sidste udvej for at undgå af få gensplejsede fødevarer ind ad bagdøren opfordrer Greenpeace nu alle danske importører af soja-produkter til at boykotte den amerikanske genmodificerede sojabønne fra kemikoncernen Monsanto, skriver Ritzau. Sundhedsministeren godkendte fornylig, at den omdiskuterede soya-bønne kan markedsføres i Danmark - uden klare regler om mærkning.

Landbrugsministeren blev årets dyreven
Landbrugsministeren er blevet udnævnt til årets dyreven af Foreningen til Dyrenes Beskyttelse. Henrik Dam Kristensen formår at kombinere landbrugets økonomiske interesser med forbrugernes krav og dyrenes ve og vel, fremgår det af begrundelsen. Ministeren er blandt andet modstander af de lange dyretransporter til Sydtyskland og Holland med levende kreaturer og svin. Skal danske dyr transporteres rundt i Europa, må det være i slagtet og frossen tilstand, mener han.

Juletræer skal mærkes
Dansk Skovforenings Pyntegrøntsektion her nedsat en arbejdsgruppe, der inden sommerferien vil barsle med en certificeringsordning, så forbrugerne kan se, hvordan de juletræer de køber, er blevet dyrket. Ifølge Ritzau kan branchen nemlig ikke umiddelbart bruge landbrugets statskontrollerede økologi-mærke, fordi et juletræ er betydeligere længere om at nå ud til forbrugerne end mælk, æg og andre landbrugspro dukter.


19. november 1996

Økologisk drift skal sikre rent drikkevand
Danskerne vil have rent drikkevand uden rester af sprøjtegifte. Inden år 2000 skal der indføres forbud mod alle pesticider som ikke kan fremvise dokumentation for, at de ikke siver ned i grundvandet og samtidig skal støtten til økologisk dyrkning hæves væsentligt, så denne dyrkningsform bliver den økonomisk mest favorable.
Det var den klare melding til politikerne fra en konference 16. november på Christiansborg, arrangeret af Teknologirådet.
I konferencen deltog 60 politikere, 60 eksperter og 60 almindelige borgere, som fik fremlagt fem forskellige handlingsplaner for at beskytte drikkevandet. Bagefter var der afstemning og en handlingsplan fra ØkoVandspejlet opnåede 45 procent af borgerstemmerne.
Agronom Lone Albrektsen, ØkoVandspejlet understregede i sin fremlæggelse, at økologisk drift er den billigste måde at beskytte drikkevandet på.
- Danske og udenlandske beregninger viser, at det kun koster det halve for samfundet at forebygge yderligere grundvandsforurening ved at omlægge til økologisk eller pesticidfri drift, set i forhold til at skulle omlægge vandforsyningen og påbegynde rensning og klorering.
- I regnstykkerne er landmanden endda betalt kompensation for ændret drift, eksempelvis 2.500 kroner pr. hektar for at dyrke økologisk, sagde hun.