logo ØkoWeb DK
Økologisk Jordbrug
Tidligere udgaver


Netavisen Økologisk Jordbrug

Uge 3
Onsdag, 15. januar 1997

Redigeret af Gustav Bech Jensen

Gensplejset majs på danske hylder
Selv om firmaet Ciba-Geigy ikke vil sælge sin gensplejset majs i Danmark, vil den holde sit indtog i madolie, margarine, tilsætningsstoffer og slik. Ifølge dansk lovgiv ning er det ikke tilladt at markedsføre madvarer uden tilladelse fra Levnesmiddelstyrel sen. Men styrelsen har endnu ikke modtaget nogen ansøgninger om godkendelse, skriver Information.

Roundup-undersøgelse fremskyndes
Miljøminister Svend Auken har efter pres fra blandt andet de radikale og SF besluttet at fremskynde undersøgelsen af grundvandet for sprøjtemidlet Roundup. Undersøgelserne kommer i gang allerede i år i stedet for 1998.

Gartneres sædkvalitet er forringet
En undersøgelse af sæd fra 122 drivhusgartnere bekræfter mistanken om, at visse sprøjtegifte kan skade mænds sædkvalitet. Gartnere, der har arbejdet intensivt og længe med sprøjtegifte i drivshuse med blomsterproduktion har markant færre sædceller end drivshusgartnere, der har arbejdet i få år og mindre intensivt med giftene.
Samtidig viser en sammenligning med økologiske jordbrugere, at drivhusgartnere generelt har en betydeligt lavere sædkvaliet og dertil flere kromosomskader. Det er hovedresultaterne i en undersøgelse, Arbejdsmedicinsk Klinik I Århus har gennemført i samarbejde med Miljøstyrelsen, skriver Berlingske Tidende.

Bøder for at overtræde økologiske regler
Landmænd, der har overtrådt de økologiske regler sidste år, risikerer nu at blive idømt bøder. Plantedirektoratet har uddelt bødeforlæg til seks landmænd, der i 1995 og 1996 har overtrådt reglerne. Bøderne er på op til 9000 kroner. Hidtil har overtrædelserne højst medført påtale, krav om fornyet omlægning eller inddragelse af autorisationen, skriver Ritzau.

Nyt firma vil importere kaffe
Århus-firmaet Fan Fair Trade vil i samarbejde med en tysk partner importere økologisk kaffe fra et kooperativ af fattige bønder i det sydligste Mexico. Kaffen skal sælges til helsekostfor retninger, gårdbutikker og restauranter. Også supermarkedskæden ISO er interesseret.
Stifteren af Fan Fair Trade, Peter Borring Sørensen, siger, at firmaet garanterer kaffebønderne en kontinuerlig afsætning og betaler en overpris på ca. ti procent.
-Merprisen skal være med til at sikre bedre uddannelsesmuligheder for specielt kvinderne i det mexicanske kooperativ, siger han.

Storproduktion af øko-grønt
En af Europas absolutte sværvægtere indenfor frugt og grønt, den italienske Conerpo-gruppe med en årlig omsætning på to-tre milliarder kroner, har planer om at producere økologisk frugt og grønt i stor stil. Virksomheden vil i løbet af de næste ti år udvikle et grønt koncept med udgangspunkt i Syditalien.

Svenskere vil undgå USA-soya
Svensk mælk kan blive op mod 10 øre dyrere pr. liter fra april, fordi de svenske landmænd ikke længere vil anvende importeret sojafoder fra USA af frygt for at det er genmanipuleret, skriver Børsen.

Gødningsregel skal gælde alle
Landsforeningen Økologisk Jordbrugs regel om at de økologiske landmænd højst må udbringe gødning fra 1,4 dyreenheder pr. hektar årligt skal gælde for alle økologiske bedrifter. Det mener Dansk Familielandbrug og De Danske Landboforeninger, som sammen med LØJ opfordrer Miljøstyrelsen til at supplere gødningsbekendtgørelsen med en ny harmoniregel, der skal gælde specielt for økologiske landbrug. Plantedirektoratet stiller i øjeblikket ingen krav til hvor mange dyr, der må være på en ejendom i forhold til jordtilligendet for at blive godkendt som økologisk.

Hundefoder uden mærkning
Indehaveren af firmaet Tombo Pet Food i Brønderslev, Finn Rye, ærger sig over, at han ikke må markedsføre sit hundefoder som økologisk selv om det er fremstillet af økologiske råvarer.
- Hverken Veterinærdirektoratet eller Plantedirektoratet vil vide af mig, konstaterer Finn Rye, der nu har henvendt sig til Landsforeningen Økologisk Jordbrug for at få hjælp. Foreningen vil forsøge at få myndighederne til at indføre en mærkningsordning for økologiske varer, som ikke er spiselige. Mon hundefoder hører til under denne kategori?

Østrig forbyder gensplejset majs
Tre komitéer med eksperter fra alle EUs medlemslande og EU-kommissionen har givet grønt lys for Ciba-Geigys gensplejsede majs. Alligevel står Østrig fast på sin modstand og er klar til at udstede forbud, så snart EU officielt giver tilladelse til markedsføringen i Europa. Ifølge reglerne skal Østrig efter forbudet i løbet af tre måneder begrunde overfor kommissionen, hvorfor man mener, at majsen er en risiko for sundheden eller miljøet. Det åbner mulighed for nye ekspertvurderinger, også fra Danmark, skriver Information.

Flertal i EU mod gensplejset mad
Forbrugerne i Europa vender sig stærkt imod gensplejsede fødevarer. Det viser en undersøgel se offentliggjort af Greenpeace. Meningsmålingen, der er lavet af det internationale institut MORI, viser, at et flertal på 59 procent i Danmark, Frankrig, Holland, Italien, Storbritanien og Sverige er imod, at man udvikler og indfører gensplejsede fødevarer i EU. Modstanden er størst i Sverige, hvor 76 procent siger nej tak og mindst i Italien, hvor 44 procent af befolknin gen er imod gensplejset mad, skriver Information.

Ny økologisk børneost fra MD Foods
MD Foods henvender sig direkte til børnefamilierne med en ny økologisk skorpefri "Harmoni e Børnehavarti". Osten fremstilles på Nr. Vium Mejeri og er som en speciel hilsen til målgruppen dekoreret med seriefigurerne "Skovnisserne". MD Foods lancerede i september sidste år fire nye økologiske oste, men salget er ikke noget at råbe hurra for, erkender produktchef Jesper Friis Sørensen. Derimod stiger salget af økologisk konsummælk stadig uge for uge.

Husdyr skal sættes i genbanken
FNs fødevareorganisation, FAO anslår, at ca. halvdelen af de husdyrracer, der fandtes i Europa ved århundredeskiftet, ellerede er forsvundet, og at ca. 40 procent af de racer, der findes i dag, er i fare for at være udryddet om 20 år. Egenskaber, der er fremavlet gennem generationer, risikerer at forsvinde.
- Det er ved at gå op for os alle, at det ikke blot er pandaer, tigre og næsehorn, der skal bevares. Også de husdyr, der producerer vore fødevarer, er en uerstattelig genetisk ressource, som vi skal forsøge at bevare, skriver formanden for Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr, Frank Vigh Larsen i en kronik i Berlingske Tidende.