logo ØkoWeb DK
Økologisk Jordbrug
Tidligere udgaver

Netavisen Økologisk Jordbrug
Uge 5
Onsdag, 29. januar 1997

Redigeret af Gustav Bech Jensen

De fleste øko-landmænd har fået omlægningsstøtte
Strukturdirektoratet håber i løbet af kort tid at kunne udbetale de sidste tilskud til økologisk jordbrugsproduktion for 1996.
1100 landmænd havde sidst i januar modtaget i alt 35 millioner kroner, svarende til godt 30.000 kroner pr. bedrift, men direktoratet venter stadig på svar fra de sidste 50 landmænd, som er blevet bedt om yderligere oplysninger.
Beløbet omfattter foruden omlægningsstøtte også tilskud til opretteholdelse af økologisk produktionsmetode, tilskud for landbrugsdrift i særligt følsomme landbrugsområder og tilskud for nedsat gødningstilførsel.

Landboforeningerne får grundvandspolitik
Landboforeningerne får nu for første gang fået en grundvandspolitik. Det sker i erkendelse af, at "landbrugsproduktion som al anden menneskelig aktivitet påvirker miljøet og grundvandet".
Landboforeninger mener, at almindelig regelret landbrugsdrift ikke må forhindre dannelsen af godt drikkevand, og vil desuden bevare de gældende grænseværdier for nitrat og pesticider.
- Landmændene bør kunne gødske efter økonomisk optimale kriterier, og kun bekæmpelses midler, der ved regelret brug ikke medfører forurening af grundvandet med koncentrationer over grænseværdien, må benyttes, hedder det.
Landboforeninger lægger desuden vægt på frivillige aftaler som en vigtig metode til beskyttelse af naturen.

Genmanipuleret majs presset igennem EU-Kommissionen
Europa-Kommissionen bøjede sig for amerikansk pres, da den i december godkendte importen af genmanipuleret majs fra USA, fremgår det af hidtil hemmeligholdte referater, som den belgiske avis Le Soir offentliggjorde mandag. Avisen kritiserer på den baggrund kommissionen for at tage økonomiske og handelsmæssige hensyn i stedet for at beskytte forbrugerne.
Kommissionen frygtede problemer med de internationale handelsorganer, hvis EU ikke tillod import af den genmanipulerede majs
Afsløringen af kommissærernes interne debat, som Kommissionen altid hemmeligholder, viser, at der var frygt for problemer med de internationale handelsorganer, hvis EU ikke tillod importen af den genmanipulerede majs, som i december var nået til havne i EU, bl.a. i Antwerpen.

250 millioner til idémagere i landbruget
Strukturdirektoratet er klar med 250 mio. kr. til landmænd, der vil udvikle nye produkter. Og Landbrugets Rådgivningscenter har etableret et særligt rejsehold, der skal hjælpe landbrugets idémagere med at føre idéer ud i livet og søge tilskud.
- Der er altid stort behov for at udvikle landbruget - både med hensyn til nye produkter, lettere arbejdsgange og mere miljøvenlig produktion. Og som noget nyt giver man i 1997 også økonomisk støtte til markedsføring af landbrugets produkter, siger konsulent Olav Rasmussen, Landbrugets Rådgivningscenter.

Medicinrester fundet i kød fra 11 EU-lande
Der er fundet rester af antibitotika i kød fra 11 Eulande. Det drejer sig om kød fra Irland, Spanien, Storbritanien, Tyskland og Frankrig. Kun fire lande: Danmark, Sverige, Finland og Portugal kan bryste sig af at levere kød til forbrugerne uden rester af antibiotika. Værst ser det ud for irsk svinekød, skriver Landsbladet. Her er der fundet antibiotikarester i hele 17 procent, men til gengæld er der ikke fundet rester af nogen art i oksekød og andet kød fra Irland.
Det er den belgiske forbrugerorganisation Test Achat, der har fået undersøgt kød fra svin, kalve, kyllinger og kalkuner fra alle 15 Eulande. I en lignende undersøgelse fra 1994, hvor Test Achat undersøgte oksekød for hormonrester gik Danmark ligeledes fri.

Rapsolie er et miljøvenligt alternativ til diesel
En forarbejdet rapsolie, RME, er et realistisk, moderne og miljøvenligt alternativt brændstof til dieselmotorer, konkluderer et netop færdiggjort alternativt br'ndstof til dieselmotorer, konkluderer et netop f'rdiggjort projekt fra Dansk Teknologisk Institut.
Ifølge civilingeniør Ken Friis Hansen fra DTI Motorteknik er alle væsentlige spørgsmål om RME nu afklaret, og det, der mangler for at fremme brugen af sp>rgsm²l om RME nu afklaret, og det, der mangler for at fremme brugen af det miljøvenlige brændstof, er, at der skabes de nødvendige økonomiske vilkår, skriver Ritzau.
Rapsolie indeholder ikke de kræftfremkaldende stoffer, som kendes fra dieselmotorer.

Mange unge læser dårligt
Mellem 10 og 15 procent af eleverne på landets landbrugsskoler kan ikke læse og forstå lærebøgerne godt nok. Omkring 2 procent er direkte ordblinde, og hvert år må mange elever forlade skolerne allerede efter første modul, fordi de har problemer med bøgerne, skriver Landsbladet.
Knud Schmidt, lærer på den Økologiske Landbrugsskole, mener, at det er nødvendigt, at landbrugsskolerne indgår et samarbejde for i fællesskab at løse problemerne.
Han forestiller sig, at svage læsere kunne tilbydes et særligt forberedelseskursus, hvis Under visningsministeriet vil give tilskud.

Kartoffelforbruget halveret
Danskernes forbrug af kartofler er mere end halveret gennem de sidste 40 år. I 1955 spiste hver dansker i gennemsnit 120 kilo kartofler årligt. I dag er tallet faldet til 57 kilo, skriver Dansk Handelsblad.
Derimod er forbruget af dybfrosne kartofler, der skal en tur i ovnen før spisning, steget ti procent årligt siden 1991. Udviklingen betyder, at danskerne i 1995 spiste 27,63 ton frosne kartoffelprodukter mod 19 ton fem år tidligere, viser en opgørelse fra Dybfrostrådet.

Elektronisk kogebog på nettet
Danpo, Danisco Foods, Tulip og KløverMælk er sammen gået på internettet med en elektro nisk kogebog, der inden længe vil rumme 1000 opskrifter, skriver Dansk Handelsblad. Madsiderne er opdelt i forretter, hovedretter, desserter, ost, bagværk og drikkevarer.