logo ØkoWeb DK
Økologisk Jordbrug
Tidligere udgaver

Netavisen Økologisk Jordbrug
Uge 9
Onsdag, 26. februar 1997

Redigeret af Gustav Bech Jensen

Burhøns bliver ikke erstattet af alternativer
Det har ikke den store effekt på dyrevelfærden, når ægproducenter får tilskud til at skrotte deres burhønseanlæg. Kun et fåtal af de landmæd, der får tilskudene begynder en alternativ produktion. Hovedparten søger tilskuddet, fordi de alligevel er på vej ud af produktionen. Det fastslår Jakob Bo Christensen fra Det Danske Fjerkræråd ifølge Kristeligt Dagblad.

De radikale vil forbyde sprøjtemidler
Det Radikale Venstre vil have sprøjtemidler forbudt i både landbrug og private haver i løbet af de næste ti år. Dette forslag fra Elsebeth Gerner Nielsen vandt stor tilslutning på partiets landsmøde forleden. Hun mener, at det indtægtstab landmændene vil få, kan afbødes ved højere støttebeløb fra EU og højere priser på varerne, skriver Randers Amtsavis.

Antallet af øko-grise fordoblet
-Vi tror, at 1997 bliver gennembrudsåret for økologisk svinekød, siger direktør Karsten Dejbjerg fra Friland Food, der er landets største leverandør af økologisk svinekød. Også FDB forventer et boom i salget af økologisk svinekød, skriver Politiken

Jagten på Roundup gået ind
Sprøjtegiften glyphosat, der er det mest brugte aktivstof i ukrudtsmidler anvendt af dansk landbrug, er nu med sikkerhed fundet i grundvandet under Lübeck i koncentrationer, der oversiger den gældende grænseværdi for drikkevand. Med dette fund, der følger efter fund af giftstoffet i grundvandet andre steder i Tyskland samt i Storbritannien, Spanien og USA, øges frygten for, at stoffet også optræder i grundvandet i Danmark. Miljøminister Svend Auken har besluttet, at der fra næste år skal måles systematisk efter glyphosat i grundvandsovervågnin gen, skriver Information.

SF vil forske i vores mad
Indholdet i supermarkedets køledisk skal ikke længere være et mysteruim for forbrugerne. Et nyt forskningsinstitut skal fortælle dem, hvad det egentlig er, de putter i munden, hvilke fødevarer der er sundest, om tilsætningsstofferne giver allergi og om gensplejsede fødevarer er ufarlige. Det mener SF, som nu stiller forslag om at oprette et institut for forbrugerforskning. Forslaget modtages ifølge Ritzau positivt i regeringen.

Gensplejset soja stormer frem i USA
Det amerikanske landbrugsministerium skønner ifølge Landbrugsraadet, at ti pct. af ameri kanske landbrugsarealer bliver tilsået med genmodificeret soja i år. Det er Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke, der under et besøg i USA har fået oplysningerne om, at gen-sojaen stormer frem, skriver Information.