logo ØkoWeb DK
Økologisk Jordbrug
Tidligere udgaver

4. marts 1997
Nordisk økologi på tysk messe
Danmark og de øvrige nordiske lande markerede sig flot på fødevaremessen Biofach i Frankfurt i sidste uge. Biofach er verdens største messe for økologiske fødevarer og miljøvenlige produkter, og temaet var i år netop - Norden.
I en fælles udtalelse betegner de nordiske landbrugsministre økologisk landbrug som en miljøvenlig produktionsmetode og fastslår, at forbrugerne i stigende grad efterspørger økologiske varer. De fem nordiske lande vil i de kommende år yderligere forstærke udviklin gen af økologisk landbrug og økologisk fødevareproduktion, fremgår det af udtalelsen.
De tyske økologiske organisationer er imponerede over den rivende udvikling i de nordiske lande. De vil nu lægge pres på deres hjemlige politikere og forsøge at sætte skub i økologien i Tyskland.
Den danske landbrugsattaché ved ambassaden i Bonn, Per Christiansen, forudser et snartligt boom for økologiske varer i Tyskland.
- Alle forudsætninger er til stede i det store land. De tyske forbrugere er meget bevidste om dyrs velfærd, om miljø og om levnedsmiddelhygiejne, siger han til Jyllans-Posten.

Salget af sprøjtemidler faldt
Salget af sprøjtemidler i 1996 faldt ifølge Dansk Agrokemisk Forening med 25 procent målt i mængde aktivt stof og 32 procent i værdi i forhold til 1995.
Den kraftige tilbagegang i salget er ikke uventet, skriver Ritzau. Salget af sprøjtemidler var nemlig ekstraordinært højt i 1995, hvilket blev tilskrevet hamstring på grund af kommende afgifter på pesticider. En del af forbruget i 1996 var således indkåbt året forinden, og Mil jøstyrelsen vil beregne et gennemsnit for de to år, når man skal vurdere sidste års forbrug.
Når det gælder den solgte mængde af stof, er regeringens handlingsplan for 1986 opfyldt, konkluderer Dansk Agrokemisk Forening. Pesticidplanen kræver en halvering af salget i 1997, set i forhold til årene 1981-1985.

Økologi kan styrke erhversudviklingen i tyndt befolkede områder
Der er masser af ideér til, hvordan man kan styrke erhvervsudviklingen i de tyndt befolkede områder, og en del af dem tager udgangspunkt i økologisk og anden bæredygtig produktion. Det viser resultatet af en idékonkurrence udskrevet af Fødevareministeriet.
1. præmien gik til agronomstuderende Peder Roland Wood-Petersen, som modtog et rejselegat på 30.000 kroner for sit projekt om dyrkning af økologiske æbler til fremstilling af juice, cider og calvados.
Lektor Niels Ehler fra Landbohøjskolen vandt 3. præmie for sit forslag om et økologisk producent- og forbrugernetværk med udgangspunkt i internettet.
- Jeg er meget overrasket over det økologiske og samtidig dynamiske indhold, der er i mange af forslagene, sagde fødevareminister Henrik Dam Kristensen ved uddelingen af præmierne.

Mange vil læse om får og geder
Nyhedsbrevet "Nyt om får og geder " er blevet en læsersucces. Efter kun et år har nyhedsbre vet fået 3.000 læsere. Heraf 1.100 faste abonnenter. Bladet udkommer seks gange årligt og udfylder ifølge landskonsulent Jacob Sehested, Landbrugets Rådgivningscenter, et klart behov.
- Halvdelen af alle fåre- og gedeavlere læser nu nyhedsbrevet. vi har ramt et marked med vores nyheder korte notitser og artikler om får og geder, siger han.
Nyhedsbrevet udgives af Sektion for Små Drøvtyggere på Landbrugets Rådgivningscenter og koster 150 kroner for et års abonnement.
Henrik Dam vil bevare højt niveau for Ø-mærke
Fødevareminister Henrik Dam Kristensen (S) er parat til at ændre i reglerne for at bevare et højt niveau for det statslige, danske økologi-mærke, hvis ikke det lykkes at afværge nye EU-regler, som truer med at udvande det danske mærke.
Det sagde han efter et møde i Folketingets Europaudvalg i sidste uge. Udvandingen sker, fordi EU-kommissionen vil forlænge listen over stoffer, som må bruges i økologisk produktion.
I løbet af forhandlingerne er langt hovedparten af de 111 stoffer, der oprindeligt blev foreslået af EU´s medlemslande, røget ud. Tilbage er dog stadig en snes stykker.
Blandt andet ønsker Kommissionen at tillade kobbersalte, diammoniumfosfat, ethylen, kalkslam, hydrolyseret protein, lechitin, metaldehyd, syntestiske pyrethriner og nikotin. Nogle af stofferne er ikke engang tilladt i almindeligt landbrug i Danmark.
Den danske fødevareminister får støtte af EU´s miljøkommissær Ritt Bjerregaard.
- Det er meget betænkeligt, at farlige stoffer som for eksempel kobbersalte og nikotin skal sættes på listen over de stoffer, der må anvendes i den økologiske produktion, siger Ritt Bjerregaard.
Hun vil nu forsøge at overtale sine kolleger i Kommissionen til at beskære listen yderligere.